AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Baczmaga
Wychowanie fizyczne, Artykuły

Systemy przeprowadzania zawodów sportowych w szkole podstawowej

- n +

Systemy przeprowadzania zawodów sportowych w szkole podstawowej

.

Planowanie imprez szkolnych o charakterze sportowym wymaga znacznego nakładu pracy oraz wielu związanych z tym przedsięwzięć organizacyjnych. Najlepiej chyba zdają sobie z tego sprawę nauczyciele wychowania fizycznego, na których ciąży największy przydział obowiązków i odpowiedzialności. Od nich zależy, czy impreza będzie atrakcyjna i dobrze przygotowana.
Do środków, które mogą w znacznym stopniu decydować o powyższym, należy odpowiedni dobór "systemu", w jakim będą przeprowadzone zawody. Duże możliwości w tym zakresie pozwalają na właściwy wybór takiego systemu, który by w pełni odpowiadał warunkom i potrzebom danego środowiska.
Przy wyborze systemu winniśmy brać pod uwagę następujące względy:
a) cel zawodów, rozgrywek;
b) wiek i płeć uczestników;
c) stopień sprawności i zaawansowania technicznego;
d) warunki, w jakich odbywa się impreza (boisko, sala gimnastyczna);
e) porę roku i warunki atmosferyczne;
f) czas trwania zawodów, rozgrywek
g) liczbę zgłoszonych zawodników, zespołów;
h) rodzaj rozgrywek (indywidualne, drużynowe)
i) czas, jakim dysponuje organizator i zawodnicy.

W grach zespołowych wykorzystuje się dwa systemy rozgrywek: system pucharowy i tzw. system "każdy z każdym". Przy dużej ilości grających drużyn bardziej popularnym jest system pucharowy. Zapewnia on, w najkrótszym czasie, najprostszy sposób przeprowadzenia zawodów sportowych.
System pucharowy polega najogólniej na tym, że wszystkie zgłoszone do zawodów drużyny, w drodze losowania, zestawia się w pary. Przegrywające drużyny odpadają, wygrywające znów tworzą pary, i tak aż do momentu, kiedy zostają dwie drużyny, które rozgrywają finał. Nie jest to jednak system do końca sprawiedliwy, często bowiem zdarza się, że silniejsze drużyny odpadają, a słabsze awansują.
Wśród nauczycieli wychowania fizycznego panują bardzo kontrowersyjne opinie co do wartości praktycznych tego systemu. Dotyczy to głównie losowania, które prawie zawsze wywołuje nieporozumienia.
Stosunkowo proste jest rozstawienie zawodów przy czterech czy ośmiu zespołach.
Zajęte miejsca:
I miejsce - drużyna 8
II miejsce - drużyna 4
III - IV miejsce drużyny: 1 i 5
V - VIII miejsce - drużyny: 2,3,6,7

Okazuje się, że system "każdy z każdym" jest bardziej sprawiedliwy. W grze zawodnicy (drużyny) spotykają się każdy z każdym raz lub dwa razy (mecz, rewanż), dzięki czemu wszystkie drużyny mają możliwość wykazania swoich możliwości i umiejętności. System ten ma tylko jedną wadę, jest on możliwy do zastosowania przy niewielkiej liczbie zawodników (drużyn) i dostatecznej ilości terminów na rozgrywki.

Aby obliczyć, ile spotkań odbędzie się, trzeba pomnożyć liczbę drużyn przez taką samą liczbę minus 1 a następnie wynik podzielić przez 2. Na przykład przy ośmiu drużynach obliczanie to wygląda następująco.

Oznacza to, że przy sześciu drużynach odbędzie się piętnaście spotkań.
W systemie "każdy z każdym" kolejność rozgrywek jest ustalona z góry według tzw. tabeli Bergera.
Kolejność gier przy 5-6 drużynach:
I II III IV V
1-6
2-5
3-4
6-4
5-3
1-2
2-6
3-1
4-5
6-5
1-4
2-3
3-6
4-2
5-1

Tabela Bergera
Lp Nazwa drużyny 1 2 3 4 5 6 Zdobyte punkty Stosunek punktów Zajęte miejsca
1 A X                
2 B   X              
3 C     X            
4 D       X          
5 E         X        
6 F           X      

Do tabeli 1,2,3,4,5,6 wpisuje się wyniki rozgrywanych meczy a następnie w rubryce "zdobyte punkty" zsumowuje się dorobek poszczególnych zespołów wg następujących wartości:
Zwycięstwo - 2pk
Remis - 1pk
Porażka - 0pk

Rubryka "stosunek punktów" wyraża liczbę zdobytych i utraconych bramek, setów. Przy równej liczbie zdobytych tzw. dużych punktów o zajętych miejscach decyduje korzystniejszy stosunek bramek.
Te dwa systemy rozgrywek: pucharowy i "każdy z każdym", najczęściej rozgrywane są na zawodach międzyklasowych i międzyszkolnych.

Opracowanie: Aleksandra Baczmaga

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10569


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0