AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alina Federowicz, Grażyna Rudnicka
Edukacja czytelnicza, Scenariusze

Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena - projekt ogólnomiejskiej akcji czytelniczej dla uczniów klas zerowych

- n +

Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena - projekt ogólnomiejskiej akcji czytelniczej dla uczniów klas zerowych

NA IMPREZĘ CZYTELNICZĄ SKŁADAJĄ SIĘ:

1. Wystawa "Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena" zorganizowana np. w Bibliotece Miejskiej lub Centrum Kultury i Turystyki.

2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze przybliżające postać Hansa Christiana Andersena i jego baśni w grupach zerowych.

3. Ogólnomiejski konkurs plastyczny pt.: "Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena".

4. Wystawa prac konkursowych (np. w Bibliotece Miejskiej).

Czytanie książek staje się we współczesnym świecie zajęciem elitarnym. Telewizja, komputer są skutecznymi rywalami książek. Spróbujmy wyrabiać w dzieciach nawyk czytania już od najmłodszych lat ich edukacji. Wykorzystajmy niezmierną atrakcyjność baśni, która wciąż intryguje dzieci. Prawie każdy dorosły człowiek uwielbiał, gdy rodzice czytali mu baśnie. Baśnie przygotowują dziecko do życia, oswajają ze smutkiem, kłopotami, a nawet śmiercią. Uczą uczciwości, bo w baśniach dobro zawsze zwycięża zło.

Przybliżmy dzieciom zaczarowany świat baśni poprzez twórczość Hansa Christiana Andersena, która towarzyszyła wielu pokoleniom dzieci na całym świecie.

Przedstawiamy Państwu projekt ogólnomiejskiej akcji czytelniczej, którą przeprowadziłyśmy w Mrągowie wśród dzieci klas zerowych. Uczestniczyły w niej dzieci wszystkich szkół i przedszkoli w mieście.

Ad.1.

Scenariusz wystawy

Temat: Wystawa "Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena"

Adresaci: uczniowie klas zerowych szkół i przedszkoli oraz czytelnicy dziecięcego oddziału Biblioteki Miejskiej

Miejsce ekspozycji: korytarz przed oddziałem Biblioteki Miejskiej

Materiały eksponowane:
- Ilustracje do baśni
- Różne wydanie baśni Hansa Christiana Andersena
- Fotografie Andersena, życiorys
- Plansze z tytułami najpopularniejszych baśni Andersena.

Układ materiału:
- Materiał umieszczono w gablotach i na stelażach
- Hasło główne ekspozycji umieszczono w środkowej gablocie
- Kolejne gabloty:
* gablota z ilustracjami do baśni
* gablota z baśniami
* fotografie autora i jego życiorys
* stelaże - tytuły baśni Andersena
* stoliki - kukiełki witają gości

Każda część ekspozycji została opatrzona hasłem przewodnim.

Sprzęt i materiały pomocnicze.

- Gabloty
- Stelaże
- Komputer
- Kukiełki
- Papier kolorowy do wycięcia liter
- Kolorowe napisy pisane odręcznie
- Brystol
- Papier do drukarki komputerowej - napisy.

Literatura wykorzystana do przygotowania wystawy:

1. Lewińska T.: Hans Christian Andersen i jego muzeum w Odense w Danii. Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 3 s. 161 - 164
2. Leksowska L., Supronowicz I.: "Dzień dobry, panie Aleksandrze" Scenariusz wieczoru literackiego. Poradnik Bibliotekarza 1992 nr 5 s. 25-27
3. Grzempa D.: Spotkanie z panem Andersenem. Scenariusz wywiadu. Biblioteka w szkole 1995 nr 6 s. 16 - 17
4. Encyklopedia popularna PWN. Warszawa, 1980
5. Dagiel Grażyna: Wystawa biblioteczna, jako jedna z form upowszechniania czytelnictwa w szkole (wskazówki metodyczne). Biblioteka w Szkole 1995 nr 10 s. 1 - 2
6. http://www.terminate.com (o H. Ch. Andersenie - wiele fotografii)
7. http://www.encyklopedia.pl

Ad. 2.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze przybliżające postać Hansa Christiana Andersena i jego baśni.
Etap wewnątrzklasowy (czas trwania: około 2-3 tygodnie)

1. Zwiedzanie wystawy w Bibliotece Miejskiej
2. Wystawka w klasach różnych wydań baśni H. Ch. Andersena.
3. Zapoznanie dzieci z biografią autora.
4. Osłuchanie z piosenką "Słuchaj bajek", nauka refrenu. Wspólny śpiew przed czytaniem kolejnej baśni jako sygnał do "Popołudnia z baśnią".
5. Prezentowanie kolejnych baśni Andersena:
- wzorowe czytanie przez nauczycielkę,
- słuchanie baśni z kasety magnetofonowej,
- słuchanie baśni z płyty CD,
- oglądanie baśni z kasety wideo,
- w formie teatrzyku kukiełkowego, kartonikowego, opowiadania ilustrowanego na tablicy flanelowej.

Przykładowe baśnie do czytania w klasach:
a) "Brzydkie kaczątko"
b) "Dziewczynka z zapałkami"
c) "Księżniczka na ziarnku grochu"
d) "Calineczka"
e) "Nowe szaty cesarza"
f) "Latający kufer"

6. Kolorowanie obrazków z baśniami Andersena.
7. Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom innych baśni H. Ch. Andersena w związku z akcją "Cała Polska czyta dzieciom".

Ad.3.
Scenariusz konkursu

Temat: Konkurs plastyczny "Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena"

Adresaci: uczniowie klas zerowych
Materiały:
Każdy nauczyciel klasy "0" otrzymuje:
- regulamin konkursu
- scenariusz zajęcia
- biografię H. Ch. Andersena
- słowa piosenki "Słuchaj bajek"
- kolorowanki
- ilustrację-puzzle
- plątaninkę
- kasetę magnetofonową z utworami "Jedzie pociąg z daleka", "Słuchaj bajek", "Brzydkie kaczątko"

Przebieg:
1. Zajęcia wprowadzające.
2. Odczytanie regulaminu konkursu i wyjaśnienie poszczególnych punktów.
3. Rozdanie kartek i przyborów.
4. Tworzenie prac plastycznych.

Regulamin
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas zerowych ze szkół i przedszkoli.
2. Termin złożenia prac upływa w dniu...
3. Prace z poszczególnych grup odbiorą organizatorzy dnia....
4. Prace powinny być wykonane techniką dowolną na kartce bloku rysunkowego dowolnego formatu.
5. Prace oceni komisja w składzie:...
6. Nazwisko i imię autora oraz szkoły i grupy, którą reprezentuje należy umieścić na odwrotnej stronie pracy.
7. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wystawione....
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu...

Na zwycięzców czekają nagrody książkowe i nagrody niespodzianki.

Konkurs plastyczny "Świat baśni Hansa Christiana Andersena"
Przykładowy scenariusz zajęć w klasie "0"

Cele ogólne:
- budzenie zainteresowań baśniami H. Ch. Andersena,
- kształcenie umiejętności uważnego słuchania baśni.

Cele szczegółowe:
- uczeń pamięta tytuły i treść baśni H. Ch. Andersena,
- rozwiązuje zagadkę, plątaninkę,
- układa puzzle,
- rozpoznaje i nazywa cyfry 1, 2, 3,
- zna podstawowe kolory,
- dba o estetykę pracy,
- potrafi pracować indywidualnie i w grupie.

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania.
Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.
Środki dydaktyczne: wystawka baśni H. Ch. Andersena, kaseta magnetofonowa z utworami "Jedzie pociąg z daleka", "Słuchaj bajek", regulamin konkursu, zagadka, plątaninka, kartki, kredki, farby, wycinanka, mazaki, puzzle, buźki: uśmiechnięta i smutna, nagrody-kaczuszki.

Literatura:
1. Andersen H. Ch.: Baśnie. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1988
2. Lewińska T.: Hans Christian Andersen i jego muzeum w Odense w Danii. Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 3 s. 161-164
3.Wójcicka E.: Świat baśni. Konkurs. Biblioteka w Szkole 1988 nr 11/12 s. 33-35
4. Wyrębek K.: Świat baśni. Scenariusz imprezy czytelniczej dla klas czwartych szkoły podstawowej. Korepetytor 2000 nr 3 (93) s. 5-11
5. Zagadki dla najmłodszych. Wybór i opracowanie Joanna Stec. Kielce: Kielecka Oficyna Wydawnicza, 1997
 I. Część wstępnaII. Część
głównaIII. Część
końcowa
 
Przebieg zajęć


1. Powitanie dzieci.

2. Zabawa muzyczno-ruchowa "Jedzie pociąg z daleka". Wprowadzenie dzieci w miły, pogodny nastrój.
Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka.
Konduktorze łaskawy w świat baśni wyruszamy.

3. Nauczycielka: - Wyruszamy dziś po raz ostatni w świat baśni pana Andersena. Różne zagadki i zgady- wanki pomogą nam przypomnieć jego niedawno poznane baśnie.

4. Zagadka.
Na podwórku je tępiono
Kto powie dlaczego?
Gdy dorosło, łabędzie
przyjęły je jak swego.
(Brzydkie kaczątko)

5. Tytuły baśni.
Nauczycielka: - Poprawcie błędne wyrazy w tytułach baśni.
a) "Księżniczka na ziarnku słonecznika"
("Księżniczka na ziarnku grochu")
b) "Królewna z zapałkami"
("Dziewczynka z zapałkami")
c) "Malineczka"
("Calineczka")
d) "Czerwone szaty cesarza"

("Nowe szaty cesarza")

6. Nauczycielka: - Która książka: 1, 2 czy 3 zaprowadzi nas do baśni pana Andersena? Jaka to baśń?


1. Podanie tematu zajęć.
Nauczycielka: - Na dzisiejszym zajęciu weźmiemy udział w konkursie plastycznym "Świat baśni Hansa Christiana Andersena".
2. Odczytanie regulaminu konkursu.
3. Rozdanie dzieciom kartek i przyborów.
4. Omówienie sposobu wykonania prac plastycznych.
5. Wykonanie prac przez dzieci.
6. Ocena prac przez dzieci.
7. Porządkowanie miejsc pracy.

1. Podsumowanie. Praca w grupach.
Dzieci losują kolorowe karty i w ten sposób zostają
podzielone na grupy (4-5, w zależności od liczby dzieci).
Nauczycielka: - Na dywanie leżą tacki z pociętymi
obrazkami. Zadaniem każdej grupy jest ułożenie puzzli. Z jakiej baśni pochodzą ilustracje?

2. Ewaluacja.
Nauczycielka dziękuje dzieciom za aktywną pracę, wręcza nagrody- kaczuszki.
Nauczycielka: - Przygotowałam dwie buźki. Jedna jest wesoła, a druga smutna. Jeżeli podobało wam się dzisiejsze zajęcie ustawcie się przy wesołej buźce, jeżeli komuś się nie podobało, niech ustanie przy buźce smutnej.
Uwagi


Dzieci ustawiają się w "pociąg". Po każdej
zwrotce zmiana kierunku jazdy.


Dzieci siedzą w kręgu na dywanie.Dzieci zgłaszają się do odpowiedzi.


Dz. rozwiązują
plątaninę.
Dz. uważnie słuchają. Pytają, gdy czegoś nie rozumieją.

Praca indywidualna przy stolikach. W trakcie pracy dz. słuchają piosenki "Słuchaj bajek", nucą melodię.

Dzieci ustawiają się w wybranym
przez siebie miejscu.
 

Opracowanie: mgr Alina Federowicz
(nauczycielka Zespołu Szkól nr 1 w Mrągowie)
mgr Grażyna Rudnicka
(nauczycielka Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6619


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.67Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.