AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Mogga
Historia, Sprawdziany i testy

Odezwa S. Petlury z 1920 roku - test wyboru oparty na analizie tekstu źródłowego

- n +

Odezwa S. Petlury z 1920 roku - test wyboru oparty na analizie tekstu źródłowego

1. Kiedy wydano odezwę?
A. 28.04.1920r.
B. 20.04.1920r.
C. 28.04.1919r.

2. Do kogo skierowana jest odezwa?
A. do Ukraińców
B. do bolszewików
C. do Polaków.

3. Jak S. Petlura nazywa bolszewików?
A. imperialistami
B. czerwonymi najeżdźcami
C. zaborcami.

4. Co jest wg autora ideałem ludzkości?
A. wolność
B. równość i niepodległość
C. obie odpowiedzi.

5. Bohaterska śmierć ma być dowodem
A. męstwa
B. ofiarności
C. zdolności do niepodległego bytu

6. Kiedy armia ukraińska zajęła Kijów?
A. latem 1919
B. 07.05.1920
C. wiosną 1918.

7. Jakim mianem autor określił gen. Denikina?
A. niedobitkiem caratu
B. czarnym imperialistą
C. obie odpowiedzi.

8. Do czego Denikin namówił armię galicyjską?
A. do połączenia z bolszewikami
B. do zdrady
C. do walki przeciw Polsce.

9. Co uczynił S. Petlura w krytycznym momencie?
A. podobał się
B. podzielił armię
C. obie odpowiedzi.

10. Gdzie walczył oddział pułkownika Udowiczenki?
A. na Podolu
B. we Lwowie
C. o Kijów.

11. Gdzie walczył ataman Palenko?
A. na ziemi smoleńskiej
B. na Podolu
C. na ziemi chersońskiej.

12. Jak długo samotnie walczyli Ukraińcy?
A. jeden rok
B. dwa lata
C. trzy lata.

13. Czego odmawiali Ukraińcom ich wrogowie?
A. prawa do uzywania języka ukraińskiego
B. prawa do odrębności narodowej
C. prawa do terenów zadnieprzańskich.

14. Do czego przekonały ofiarność ofiarność poświęcenie Ukraińców?
A. do słuszności żądań
B. do świętości ideałów
C. obie odpowiedzi.

15. Co uznał naród?
A. utratę Lwowa
B. wspólną walkę
C. niepodległość Ukrainy.

16. Kto tego dokonał w imieniu Polaków?
A. J. Piłsudski
B. J. Haller
C. I. Paderewski

17. Dlaczego inne państwa uznają w przyszłości niepodległość Ukrainy?
A. z powodu szacunku dla ofiar wojny
B. z poczucia sprawiedliwości
C. z powodu współczucia.

18. Jaką pomoc okazała Ukraińcom Polska?
A. rzeczywistą
B. dyplomatyczną
C. finansową.

19. Co umożliwili Ukraińcom Polacy?
A. emigrację do USA
B. szkolenie wojskowe C. formowanie się ukraińskiej.

20. Co łączy Polaków i Ukraińców?
A. tradycja
B. wspólny wróg
C. historia.

21. Czego dotyczyło porozumienie rządów Polski i Ukrainy?
A. wspólnej akcji wojskowej na Ukrainę
B. wyprawy na Moskwę
C. walki z wojskiem Denikina.

22. Do czego były zobowiązane wojska polskie po walce?
A. do opuszczenia Ukrainy
B. do wspierania rządu ukraińskiego
C. do obrony granic ukraińskich.

23. Czemu miała służyć wspólna walka?
A. zwycięstwu
B. zniszczeniu bolszewików
C. naprawieniu błędów przeszłości.

24. Jaka rolę miała spełnić przelana w bojach krew?
A. zniszczyć Moskwę odwiecznego wroga
B. uświęcić przyjaźń polsko-ukraińską
C. zaprzepaścić - Ukrainę.

25. Jakim mianem określił autor odezwy Kijów?
A. złotogłowym
B. stołecznym
C. historycznym.

26. Jakie skutki wojny wymienił autor m.in.:
A. spalone fabryki
B. zniszczone wsie
C. zburzone mosty.

27. Jakie są dzieje Ukrainy?
A. krwawe
B. ofiarne
C. cierniste.

28. Co dawało Ukraińcom sił w walce?
A. wiara
B. nadejście pomocy
C. heroizm

Załącznik nr1
KLUCZ ODPOWIEDZI
1B 2A 3B 4C 5C 6A 7C
8B 9B 10A 11C 12C 13B 14C
15C 16A 17B 18A 19C 20B 21A
22A 23C 24B 25A 26B 27C 28A

PUNKTACJA:
28 - 26 bdb.
25 - 22 db.
21 - 15 dst
14 - 9 dop.
8 - 0 ndst.


Załącznik nr2
TEKST ŹRÓDŁOWY
(Źródło: "Monitor polski", z 28 kwietnia 1920 roku, nr 97).

Gdy w kwietniu 1920 roku wojska polskie, wraz z armią ukraińską wkroczyły na ziemie Ukrainy, Ataman Główny Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej Petlura wydał odezwę następującej treści:

Narodzie Ukrainy!

Ciernistą drogą toczą się twoje dzieje.

Oto już trzy lata mija, jak usiłujesz zaprowadzić w swojej republice, zdobyć dla siebie wolność, równość i niepodległość, walcząc z czerwonymi najeźdźcami - moskiewskimi bolszewikami.

Złożyłeś wielkie ofiary na polu walki.

Zniszczone sioła, ruina gospodarcza, krew niewinnych, łzy wylane po zabitych i zamęczonych przez bolszewików ojcach, matkach i siostrach, niezliczone szeregi mogił na całym obszarze Ukrainy - oto wyniki walk najlepszych twoich synów o najświętsze ideały ludzkości.

Umierając błagali cię oni, ażebyś prowadził dalej tę ciężką walką o wolność, aby dowieść światu całemu, że naród ukraiński zdolny jest do życia samodzielnego samodzielnego sam potrafi rządzić własną ziemią i kierować swą wolą państwową.

Latem roku zeszłego zwycięska armia nasza wkroczyła do serca Ukrainy, do złotogłowego Kijowa, lecz drugi wróg nasz - również moskiewski czarny imperialista, niedobitek rosyjskiego caratu, Denikin wyzyskując rosyjską orientację galicyjskiego dowództwa, skłonił je do odstąpienia od hasła niepodległej Ukrainy. I oto armia Galicyjska, oszukana przez swych wodzów, przechodzi na stronę naszego wroga, stawiając armię naddnieprzańską w położenie bez wyjścia, prawie katastrofalnym.

Armia nasza, zmęczona, osłabiona, zmuszona była cofać się z pośpiechu, lecz nie zgasła wiara w sercach starszyzny i kozaków w nadejście lepszych dni i ta wiara głęboka w świętą naszą sprawę i w zdolność naszego narodu do samodzielnego życia państwowego, przezwyciężała i zwątpienie i znużenie i klęskę.
Zważywszy to rozkazałem atamanowi Omeljanowiczowi Palence z częścią wojska rozpocząć walkę z bolszew
ikami sposobem, jakiego w danej chwili wymagały warunki wojny. Druga część armii znalazła przytułek przytułek Polsce.

I oto teraz dochodzą nas wieści o walkach naszej armii na ziemiach ekaterynosławskiej i chersonskiej. Do armii tej podążają wierni synowie Ukrainy.

Część armii pod wodza pułkownika Udowiczenki walczy z moskiewskim wrogiem na ziemiach Podola i bliska jest godzina, gdy zgodnym wysiłkiem oba oddziały te wypędzą wroga z naszej ziemi i połączą się w jedną potężną, zdyscyplinowaną armię, znowu broniąca twej ziemi, twej narodowej wolności i twego mienia.

Trzy lata narodzie Ukraiński, walczyłeś sam, zapomniany przez wszystkie narody świata, albowiem wrogowie twoi nie spali i wszelkimi sposobami prowokowali cię, nie przyznając ci nawet prawa zwać się mianem Ukraińców, mianem narodu ukraińskiego.

Dziś dokonywa się wielka przemiana.

Ujawnione w tej bohaterskiej walce bezprzykładne czyny poświęcenia, ofiary przywiązania do kraju rodzinnego, kultury i wolności przekonały inne narody świata o słuszności twoich żądań i o świętości twoich ideałów, które znalazły oddźwięk przede wszystkim w sercach wolnego już narodu polskiego.

Naród polski w osobie swego Naczelnika Państwa i wodza Naczelnego, Józefa Piłsudskiego, i w osobie swego Rządu uszanował twe prawo do stworzenia niepodległej republiki i uznał twoją niezawisłość państwową.

Inne państwa nie mogą nie uznać twojej niepodległości, gdyż cel twoich wysiłków jest czysty i sprawiedliwy, a sprawiedliwość zawsze zwycięża.

Rzeczpospolita Polska weszła na drogę okazania realnej pomocy Ukraińskiej Republice ludowej w jej walce z moskiewskimi bolszewikami - okupantami, dając możliwość siebie formować się oddziałom je armii i ta armia idzie teraz walczyć z wrogami Ukrainy.

Ale dziś armia ukraińska walczyć będzie już nie sama, jeno z przyjazną nam armią Rzeczpospolitej Polskiej przeciw czerwonym imperialistom - bolszewikom moskiewskim, którzy zagrażają również wolności narodu polskiego.

Pomiędzy rządami Republiki Ukraińskiej i Polskiej nastąpiła zgodne porozumienie, na którego podstawie wojska polskie wkroczą wraz z ukraińskimi na teren Ukrainy, jako sojusznicy przeciw wspólnemu wrogowi, a po skończonej walce z bolszewikami wojska polskie wrócą do swojej ojczyzny.

Wspólną walką zaprzyjaźnionych armii - ukraińskiej i polskiej - naprawiamy błędy przeszłości, a krew, wspólnie przelana w bojach przeciw odwiecznemu historycznemu wrogowi, Moskwie, który ongiś zgubił Polskę i zaprzepaścił Ukrainę, uświęci nowy okres wzajemnej przyjaźni ukraińskiego polskiego narodu.

Dnia 20 kwietnia 1920 roku, Kwatera Główna.
Główny ataman Wojsk U.R.L.S. Petlura.

Opracowanie: Dorota Mogga

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2306


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.