AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Bąkowska
Język angielski, Sprawdziany i testy

Test kompetencyjny dla uczniów klas I technikum i liceum profilowanego po gimnazjum

- n +

Test kompetencyjny dla uczniów klas I technikum i liceum profilowanego po gimnazjum

NAME:........................................................
SCORE:.................... /40
Chose the correct answer: A, B, or C. Only one answer is correct.

1. Where............... last night?
a) you were b) were you c) did you

2. Mary and Dave.............. here now.
a) aren't live b) doesn't live c) don't live

3. The weather today is............... than yesterday.
a) worse b) bad c) worst

4. The football match is.............. Saturday.
a) at b) in c) on

5. Charlie............... my brother.
a) isn't b) don't c) isn't he

6................ your name, please?
a) You spell b) Can you spell c) Do you spell

7. What............... to wear to the party?
a) you go b) you going c) are you going

8................ one brother and two sisters.
a) I got b) I've got c)I'm got

9. My brother's............... Paul.
a) called b) calls c) call

10. There aren't............... pictures in the room.
a) some b) no c) any

11. The cafe is.............. the cinema.
a) next b) next to c) next on

12. John doesn't smoke,...............
a) does he? b) isn't he? c) doesn't he?

13. Can I have............... milk, please?
a) a few b) a little c) many

14. Renault cars............... in France.
a) are make b) are making c) are made

15. A policeman on duty usually wears a/an.............
a) dress b) costume c) uniform

16. A waiter in the restaurant might ask you if you are ready to...............
a) choose b) eat c) order

17. There is a red car in the street................ belongs to my brother.
a) The car b) Some car c) A car

18. My brother likes driving very...............
a) fast b) loud c) many

19. Frank and Henry............... tennis now.
a) play b) is playing c) are playing

20................ a coke?
a) Do you like b) Would you like c) Are you like 21. What's the time? It's ............... seven.
a) quarter off b) quarter from c) quarter past

22................ a good swimming pool in Newton.
a) There are b) There have c) There is

23................ you play tennis?
a) How often b) How often are c) How often do

24. I hate............... in the rain.
a) cycling b) cycles c) cycle

25. Tom is in his room now. He...............with his computer.
a) is play b) play c) is playing

26. Mr. Brown............... home at 7:15 every day.
a) leaves b) leaving c) is leave

27. What's your.............. job?
a) father's b) fathers' c) fathers

28................ your homework yet?
a) Do you finish b) Have you finished c) Are you finished

29. Betty is............... than Jane.
a) as tall b) more taller c) taller

30. I like girls............... are pretty.
a) which b) who c) these

31. A: John, this in my friend Claire.
B:..............., Claire.
a) Good b) What's your name? c) Nice to meet you

32................ the football match yesterday?
Do you watch b) Are you watch c) Did you watch

33. Our maths teacher hasn't got............... friends.
a) much b) many c) a few

34. Sue likes Bob, but Emily hates..............
a) he b) his c)him

35. A:............... I watch TV now?
B: No, you have to clean up your room first.
a) Have b) Can c) Must

36. Tell me about your holiday in England. What was the weather...............?
a) look b) like c) nice

37. Warsaw is the............... city of Poland.
a) capital b) big c) major

38................ to my party tomorrow?
a) Do you come b) Will you come c) Did you come

39. I............... at seven thirty ever day.
a) am getting up b) has got up c) get up
40................ the iron. It's very hot.
a) Don't touch b) Not touch c) Don't to touch

Opracowanie: Maria Bąkowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5410


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.67Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.