Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Maria Bąkowska
Język angielski, Sprawdziany i testy

Test kompetencyjny dla uczniów klas I technikum i liceum profilowanego po gimnazjum

- n +

Test kompetencyjny dla uczniów klas I technikum i liceum profilowanego po gimnazjum

NAME:........................................................
SCORE:.................... /40
Chose the correct answer: A, B, or C. Only one answer is correct.

1. Where............... last night?
a) you were b) were you c) did you

2. Mary and Dave.............. here now.
a) aren't live b) doesn't live c) don't live

3. The weather today is............... than yesterday.
a) worse b) bad c) worst

4. The football match is.............. Saturday.
a) at b) in c) on

5. Charlie............... my brother.
a) isn't b) don't c) isn't he

6................ your name, please?
a) You spell b) Can you spell c) Do you spell

7. What............... to wear to the party?
a) you go b) you going c) are you going

8................ one brother and two sisters.
a) I got b) I've got c)I'm got

9. My brother's............... Paul.
a) called b) calls c) call

10. There aren't............... pictures in the room.
a) some b) no c) any

11. The cafe is.............. the cinema.
a) next b) next to c) next on

12. John doesn't smoke,...............
a) does he? b) isn't he? c) doesn't he?

13. Can I have............... milk, please?
a) a few b) a little c) many

14. Renault cars............... in France.
a) are make b) are making c) are made

15. A policeman on duty usually wears a/an.............
a) dress b) costume c) uniform

16. A waiter in the restaurant might ask you if you are ready to...............
a) choose b) eat c) order

17. There is a red car in the street................ belongs to my brother.
a) The car b) Some car c) A car

18. My brother likes driving very...............
a) fast b) loud c) many

19. Frank and Henry............... tennis now.
a) play b) is playing c) are playing

20................ a coke?
a) Do you like b) Would you like c) Are you like 21. What's the time? It's ............... seven.
a) quarter off b) quarter from c) quarter past

22................ a good swimming pool in Newton.
a) There are b) There have c) There is

23................ you play tennis?
a) How often b) How often are c) How often do

24. I hate............... in the rain.
a) cycling b) cycles c) cycle

25. Tom is in his room now. He...............with his computer.
a) is play b) play c) is playing

26. Mr. Brown............... home at 7:15 every day.
a) leaves b) leaving c) is leave

27. What's your.............. job?
a) father's b) fathers' c) fathers

28................ your homework yet?
a) Do you finish b) Have you finished c) Are you finished

29. Betty is............... than Jane.
a) as tall b) more taller c) taller

30. I like girls............... are pretty.
a) which b) who c) these

31. A: John, this in my friend Claire.
B:..............., Claire.
a) Good b) What's your name? c) Nice to meet you

32................ the football match yesterday?
Do you watch b) Are you watch c) Did you watch

33. Our maths teacher hasn't got............... friends.
a) much b) many c) a few

34. Sue likes Bob, but Emily hates..............
a) he b) his c)him

35. A:............... I watch TV now?
B: No, you have to clean up your room first.
a) Have b) Can c) Must

36. Tell me about your holiday in England. What was the weather...............?
a) look b) like c) nice

37. Warsaw is the............... city of Poland.
a) capital b) big c) major

38................ to my party tomorrow?
a) Do you come b) Will you come c) Did you come

39. I............... at seven thirty ever day.
a) am getting up b) has got up c) get up
40................ the iron. It's very hot.
a) Don't touch b) Not touch c) Don't to touch

Opracowanie: Maria Bąkowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5290
 
   Komentarze
 • klecha, 2005-01-12

  Uważam, że test jest stanowczo zbyt łatwy, odpowiada poziomowi szkły
  podstawowej a nie gimnazjum.

 • AGA, 2005-10-14

  Myślę dokładnie tak samo :)

 • Ania, 2010-09-30

  wszystko zależy od tego jaką klasę się uczy. Ja uczę w ULO w CKU gdzie
  uczniowie pierszej klasy we wrzesniu nie potrafia odmienic 'to be'! i
  dla nich ten test bylby stanowcz za trudny! • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 3.67  Ilość głosów: 6
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016