AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Majder
Historia, Scenariusze

Scenariusz montażu poetycko-muzycznego z okazji Święta Niepodległości

- n +

Scenariusz montażu poetycko- muzycznego z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

DEKORACJA - mapa Rzeczypospolitej i nakładająca się na nią obecna Polski, całość wyrasta z konaru drzewa, zamiast gałęzi- dłonie podtrzymujące mapę, napisy- 11 listopada 1918, J. Piłsudski, R.Dmowski, płyta CD-utwory Chopina (jako podkład muzyczny do niektórych wierszy)

NAUCZYCIEL
Święto Niepodległości wróciło do kalendarza świąt narodowych pod koniec lat osiemdziesiątych. W Trzeciej Rzeczypospolitej jest obchodzone bardzo uroczyście. Musimy pamiętać, że o to święto upomnieli się Polacy po zrywach robotników w 1980 r. Za obchodzenie i przypominanie tego święta w socjalistycznej Polsce oraz w stanie wojennym groziła nawet kara więzienia.

UCZEŃ l (na podkładzie, utwór Chopina do wyboru)
Matko Boska, którą ojcowie nasi nazwali królową Polski i Litwy.
Zbaw Polskę i Litwę.
Święty Stanisławie, opiekunie Polski,
Módl się za nami.
Święty Kazimierzu, opiekunie Litwy,
Módl się za nami.
Święty Jozofacie, opiekunie Rusi,
Módl się za nami.
Wszyscy święci opiekunowie Rzeczypospolitej naszej,
Módlcie się za nami.
Od niewoli moskiewskiej, austriackiej i pruskiej,
Wybaw nas Panie.
(..)
Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za Wiarę i Wolność,
Wybaw nas. Panie.
Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców i pielgrzymów polskich,

Wybaw nas. Panie. O wojnę powszechną za wolność ludów,
Prosimy Cię, Panie.
O broń i orły narodowe,
Prosimy Cię, Panie.
O śmierć szczęśliwą na polu bitwy,
Prosimy Cię, Panie.
O grób dla kości naszych w ziemi naszej,
Prosimy Cię, Panie.
O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię. Panie.

Piosenka - "Wojenko, wojenko"

UCZEŃ 2 (na podkładzie muz. "Marsz, Marsz Polonia")
Rozproszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny, zgromadziliśmy się przecie w jedno kółko zbrojne.

Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie.

Nad królewski gród zhańbiony, wzięci orlę białe. Hukną działa, jękną dzwony, Polakom na chwałę.

UCZEŃ 3
Naprzód, drużyno strzelecka! sztandar do
góry swój wznieś! Żadna nas siła
zdradziecka Zniszczyć nie zdoła ni zgnieść.

Czy przyjdzie nam umrzeć na polu;
Czy w'- tajgach Sybiru gdzieś zgnić, Z trudu
naszego i bólu Polska powstanie by żyć.

Hufiec nasz mszy zwycięski Do walki o wolność i byt, Wrogowi odpłacić za klęski, A Polsce swobodny dać świt...

Czy przyjdzie nam...

Żadna nas siła zdradziecka Zniszczyć me zdoła ni zgnieść. Naprzód, drużyno strzelecka! Sztandar do góry swój wznieś!

Czy przyjdzie nam...

UCZEŃ 4 (na podkł. muz. Chopin)
....w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki i szlachecki brzęk szabel naszych, kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń.

UCZEŃ 5 (na podkł. "Marsz Pierwszej Brygady")

W pochodzie wieków, odmiennym lat biegiem Na Jasną Górę pielgrzymów szeregiem Rozliczne rzesze do cudów Przystani Niosły Królowej hołd poddanych w dani. Wiara serc wiodła razem wszystkie stany, Barwne kontusze i jasne sukmany, Obrońców Ziemi polskiej hufce zbrojne, Które szły w krwawych walk zapasy znojne.

W tych wiekopomnych Polski chwały czasach, Tu w Częstochowie, po mężnych zapasach, Wielcy Wodzowie zdobyte sztandary Składali wdzięcznie, jak należne dary.

Dziś przed Cudownym Królowej Obrazem Klęczą serc wiarą zespoleni razem. Po walk mitrędze, po więziennej doli,

Ci, którzy pierwsi wznieśli lot sokoli.

Rycerze polscy, nasi Legioniści-W ich bohaterstwie ta prawda się ziści, Że z krwi ofiarnej, z kalwaryjskiej męki, Z katorżnych zmroków, z duchowej udręki, Błyśnie świt złoty Wolności zarania I cud nad cudy: Polski Zmartwychwstania.

Królowo Polski! Jasnogórska Pani! Spojrzyj łaskawie w łask Swoich Przystani Na wiemy zastęp walecznych szermierzy, Który swe siły z mocą wrogów zmierzy. Zwróć do nich. Matko, dziś oblicze Swoje I pobłogosław im na krwawe znoje!

Śpiew - "Marsz Pierwszej Brygady"

UCZEŃ 6 (na podkł. utworu Chopina)
....Naród, który pomimo przemocy i ucisku zachował nienaruszenie narodową odrębność, który wytrwał namiętnie przy swych tradycjach narodowych, który nigdy nie pozwolił zagłuszyć swego głosu, lub stłumić swoich dążeń, którego dusza nieśmiertelna wystrzeliła przepięknym kwiatem sztuki i literatury- naród ten zrywa się oto do nowego pochodu krzyżowego..

UCZEŃ 7 (na podkł. utworu Chopina)
Hej, Orle Biały, pierzchły dziejów mroki, Leć dziś wspaniały hen, na lot wysoki. Nad pola chwały, nad niebios obłoki, Ponad świat cały wielki i szeroki.

Hej, Orle Biały, ongi tak zraniony,
Zbyt długo grzmiały pogrzebowe dzwony,
Rozpaczne szaty i żałosne tony,
Rozpaczne szaty i żałosne tony.
Wiedz nas na śmiały czyn, nieustraszony!

Hej, na bój, gdzie wolności zorza. Hej, na bój, za polski brzeg morza,

Za Polskę wolną od tyrańskich tronów,
Za Polskę dawną-Piastów, Jagiellonów.
Hej, na bój, taka wola Boża.
Hej, na bój, za Gdańsk i brzeg morza,
Za ziemię całą, tą rdzenną naszą,
Za wolność wszystkich- za waszą i naszą!

UCZEŃ 8
Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
.....Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski- przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.
Wódz Naczelny Piłsudski

UCZEŃ 9
Wszedłem do dużej sali jasno oświetlonej. Komendant stał w swojej kurtce strzeleckiej bez odznak, obok stołu. Za Nim-półkolista wnęka z zawieszonym jakimś dużym obrazem. Białe alabastrowe urny z umieszczonymi wewnątrz lampami elektrycznymi oświetlają dalsze części salonu.

Chcę jakoś powitać bladego i zmęczonego, wychudłego Komendanta, chcę powiedzieć coś o mej radości, że Go znów widzę, ale Obywatel Komendant podaje szybko rękę i krótko rzuca: "No, co?" Więc melduję posłusznie, że mam trudności z Niemcami na granicy i komunistami w Zagłębiu, ale Komendant przerywa moje biadolenie i mówi krótko:

"Chcę oddać władzę w Polsce Sejmowi. Wybory muszą odbyć się w spokoju, mimo że spodziewam się bojkotowania ich przez komunistów. Niewykluczone są strajki. Musicie więc przygotować zapas węgla na sześć tygodni i utrzymać porządek w Zagłębiu".

Chciałem spytać, czy mam w tym celu obsadzić kopalnie wojskiem i dać przymusowych zarządców spośród oficerów, ale Komendant wyciągnął rękę i powiedział: "To wszystko". Już więc muszę wyjść z pokoju, by dać miejsce następnym interesantom. Ściskam z wdzięczności rotmistrza Stamirowskiego i wychodzę na dziedziniec Belwederu, rzucającego jasne światło w ciemną noc listopadową. Wiem już, co mam robić, bo widziałem i mówiłem przecież z Obywatelem Komendantem.
Wszystkiego mi nie powiedział, ale mam wrażenie, że wiem już wszystko! Teraz trudności w Zagłębiu wydają się łatwe i proste. Widziałem Komendanta!!!
"Taki kraj" - piosenka

UCZEŃ lO (na podkł.utworu Chopina)
Wszystko, ziemio, przetrzymasz, przeczekasz i wytrwasz -
ty się jedna nie poddasz, choć ugną się słabi. Cóż że nam osmalonym w odwrotach i bitwach, ciężki sen na powiekach i w ręku bezsilny karabin!

UCZEŃ 11
My kochamy ojczyznę
a ojczyzna nic.
Czyżby nasza miłość jej nie wystarczała.
Otworzyłem rodzinny kalendarz
pamiętający ślub ojca i matki
rosyjską okupację.

Mnie wtedy jeszcze nie było
nawet najstarsza siostra Zofia
którą potem Moskale wywieźli z mężem
i nigdy już do nas nie wróciła
była jeszcze panną.

My kochamy ojczyznę a ona wciąż milczy tak jakby nasza miłość jej nie wystarczała.

Ojciec który już nie żyje też coś niecoś dokonał w życiu

pisał o tym autor "Chłopów" a Reymontowi chyba można wierzyć.

Był jeszcze ojciec mego ojca mało go pamiętam. Siwy staruszek chodzący o kuli rozmawiający sam z sobą.

Może był to monolog skierowany do Niej którą też kochał jak umiał. Ona milczała uparcie bo prawdziwa miłość nie szuka słów woli milczeć.

UCZEŃ 12
Tyle lat jesteśmy razem, mila, wybacz Ale wszystko tak jak trzeba chyba nie jest Gdy musimy się codziennie przekonywać Że ty dla mnie, ja dla ciebie, istniejemy

Przecież nie mam żadnej innej poza tobą I mieć nie chcę, tyś jest wieczna i jedyna Naszym sercom zagroziła, tak jak słowom Niedokrwistość, zniechęcenie i rutyna

Nie ma takiej gorzkiej prawdy, moja miła Która dla mnie byłaby nie do zniesienia Jeśli rzecz nam jaka serca podzieliła To naiwne i tchórzliwe przemilczenia

Póki czas, lepiej otwarcie ze mną pomów Zanim w złości lepszy numer ci wykręcę Chyba prawo mam, by w moim własnym domu Więcej w oczy mi patrzono, mniej na ręce

Wiem na pewno, że ze sobą zostaniemy Chociaż życie nam układa się nieprosto Nie możemy rozstać się trzasnąwszy drzwiami Moja miła, moja droga Moja Polsko
"Żeby Polska była Polską" - piosenka

UCZEŃ 13
Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno! Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. .......Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować
się w życiu sprawiedliwością.
Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć
przemocą....Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje
zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.

"Modlitwa o wschodzie słońca" - śpiew

BIBLIOGRAFIA:
Wiersze i proza:
l. A. Mickiewicz, Litania Pielgrzymska
2.Marsz,marsz Polonia-słowa: anonimowe, melodia wg pieśni ukraińskiej
3.Naprzód, drużyno strzelecka-wiersz z 1863r. 4.1. J. Paderewski, Przemówienia
5.Ks.bp. W.Bandurski, Legioniści polscy na Jasnej Górze
6.Telegram J. Piłsudskiego z 16 listopada 1918r. notyfikujący powstanie Państwa Polskiego
7.F. Sławoj Składkowski, "Strzępy meldunków", W-wa 1988r.
8.J.Łobodowski "Wszystko, ziemio...."
9.W. Iwaniuk "O prawdziwej miłości"
10. J. Kofta, "W moim domu"
11. Ks. J. Popiełuszko- fragmenty modlitwy różańcowej
Piosenki i pieśni:
1.Marsz Pierwszej Brygady, słowa: A. Hałaciński, T. Biemacki
2.Wojenko, wojenko..
3.Zeby Polska była Polską, Leon Łochowsid,.... Pieśń ujdzie cało.., Śpiewnik, Tom 2, Warszawa, 1995, s.230
4.Taki kraj, tamże, s.284
5.Modlitwa o wschodzie słońca. Wakacyjne piosenki, 100 piosenek z zapisem nutowym i harmonizacją, wybór i opracowanie: K.Nowak, Z. Pawlisz, J. Reiser

Opracowanie: Elżbieta Majder

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6347


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.