Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Anna Skrobacz
Biologia, Sprawdziany i testy

Quiz ekologiczny

- n +

Quiz ekologiczny

W każdym zadaniu wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Tylko jedna z nich jest prawdziwa. Zaznacz odpowiednią literę otaczając ją kółkiem.

1. Zawarty w bateriach alkalicznych 1 gram srebra może skazić:
a) 20m3 ziemi,
b) 1m3 ziemi,
c) 5m3 ziemi.

2. Gaz, który poprzez emisję do atmosfery powoduje u człowieka bardzo ostre zatrucie, bóle i zawroty głowy, zaburzenia wzroku to:
a) dwutlenek węgla,
b) tlenek węgla,
c) tlenek azotu.

3. Utylizacja to:
a) wykorzystanie surowców odpadowych do powtórnego użycia,
b) proces stosowany do oczyszczania ścieków,
c) obróbka tworzyw sztucznych.

4. Efekt cieplarniany jest spowodowany przez:
a) dwutlenek węgla,
b) ołów,
c) dwutlenek siarki.

5. Związki przenikające do atmosfery, niszczące ozon to:
a) azot,
b) freony,
c) związki ołowiu.

6. Recykling to:
a) proces ponownego przetworzenia surowców wtórnych,
b) obróbka tworzyw sztucznych,
c) sztucznych precyzyjne segregowanie odpadów, w celu ułatwienia procesu, w którym zostają one ponownie użyte.

7. Bioindykatory to:
a) organizmy żywe świadczące swoją obecnością w ekosystemie o czystości środowiska naturalnego,
b) organizmy żywe biorące udział w rozkładzie odpadów,
c) organizmy żywe przyczyniające się w pewnym stopniu do zmniejszenia zanieczyszczeń w środowisku.

8. Ile jest obecnie parków narodowych?
a) 15,
b) 23,
c) 27.

9. Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia:
a) 24 drzew,
b) 17 drzew,
c) 8 drzew.

10. 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do kanału lub rzeki może zanieczyścić:
a) 5 mln litrów wody,
b) 9 mln litrów wody,
c) 1 mln litrów wody.

11. Ze 100 ton makulatury można wytworzyć:
a) 90 ton papieru z odzysku,
b) 60 ton papieru z odzysku,
c) 30 ton papieru z odzysku.

12. Piramida o podstawie kwadratu długości 1 km i wysokości 45 piętrowego budynku, to zgromadzone w jednym miejscu śmieci wyprodukowane w gospodarstwach domowych naszego kraju w ciągu:
a) 1 roku,
b) 2 lat,
c) 3 lat.

13. W którym roku nastąpił wybuch reaktora atomowego w Czarnobylu?
a) 1984,
b) 1986,
c) 1987.

14. Zakłady przemysłowe, a przede wszystkim elektrownie węglowe, emitują do atmosfery dwutlenek siarki i tlenek azotu, które połączone z wilgocią zawartą w powietrzu tworzą:
a) niskoatmosferyczny ozon,
b) dziurę ozonową,
c) kwaśny deszcz.

15. Przyrodniczo najcenniejsze tereny, które zachowały charakter naturalny i są typowe dla dużych obszarów ziemi to:
a) biotopy,
b) parki krajobrazowe,
c) parki narodowe.

16. Sozologia to:
a) nauka o ochronie środowiska,
b) nauka zajmująca się ochroną zwierząt gatunkowych parków narodowych i krajobrazowych,
c) nauka badająca i kontrolująca pracę rezerwatów.

17. Pierwszym w Polsce parkiem narodowym powstałym w 1921roku był:
a) Białowieski Park Narodowy,
b) Kampinoski Park Narodowy,
c) Tatrzański Park Narodowy.

18. Pierwszy park narodowy na świecie utworzono w 1872r. w górnym biegu rzeki Yellowstone. Było to:
a) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn.,
b) w Kanadzie,
c) w Niemczech.

19. W przemyśle dla wydrukowania 1 tony papieru pierwszego gatunku zużywa się:
a) 50 m3 wody,
b) 440 m3 wody,
c) 1500 m3 wody.

20. Podaj grupę, w której wszystkie wymienione w niej zwierzęta SA chronione:
a) żubr, zając, kret,
b) ropucha zwyczajna, orzeł, bóbr,
c) żółw błotny, orzeł, dzik.

21. Co to jest ozon?
a) dziura w atmosferze,
b) gaz z opakowań z aerozolami,
c) gaz, który tworzy ochronną warstwę wokół Ziemi.

22. Co to jest biodegradacja?
a) proces rozkładu niektórych substancji przez organizmy żywe,
b) proces wchłaniania niektórych substancji przez organizmy żywe,
c) proces wydalania niektórych substancji przez organizmy żywe.

23. Jakie dwa metale ciężkie wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka?
a) ołów i rtęć,
b) ołów i siarka,
c) potas i siarka.

24. Które z wymienionych gazów tworzą tzw. "gazy szklarniowe"?
a) dwutlenek węgla, siarka,
b) dwutlenek węgla, para wodna, metan,
c) siarka, metan, tlen.

25. Co to jest globalne ocieplenie?
a) wzrost średniej temperatury na kuli ziemskiej,
b) zbyt mocne ogrzanie ziemi przez słońce,
c) zbyt szybki wzrost temperatury w powietrzu.

26. Jaką chorobę wywołuje promieniowanie ultrafioletowe?
a) zapalenie opon mózgowych,
b) astmę,
c) raka skóry.

27. Co oznacza termin ekologia?
a) nauka zajmująca się zwierzętami roślinami,
b) nauka o ochronie środowiska,
c) nauka biologiczna badająca wzajemne zależności między organizmami a środowiskiem odwrotnie.

28. W wyniku spalania paliw naturalnych do atmosfery uwalniają się:
a) siarka i freon,
b) potas i para wodna,
c) związki węgla i siarki.

29. Kiedy obchodzi się Światowy Dzień Ochrony Środowiska?
a) 15 IX,
b) 5 VI,
c) 22 IV.

30. Co to są pestycydy?
a) substancje syntetyczne używane do parnia i zmywania,
b) związki chemiczne stosowane jako środki ochrony roślin,
c) inaczej ścieki.

31. Główne zanieczyszczenia gazowe atmosfery, to:
a) tlenki rtęci, tlenek wodoru i freon,
b) tlenki azotu i metalu,
c) tlenku węgla, siarki i azotu.

32. Co to jest atmosfera ziemska?
a) jednostka ciśnienia nad ziemią,
b) powłoka gazowa otaczająca Ziemię,
c) inaczej hydrosfera.

33. Co to są detergenty?
a) promienie świetlne,
b) inna nazwa ścieków,
c) substancje syntetyczne używania do prania i zmywania.

34. Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi?
a) 5 VI,
b) 22 V,
c) 22 IV.

35. Który gaz stanowi prawie 80 % atmosfery?
a) tlen,
b) azot,
c) wodór.

36. Greenpeace to:
a) agent ONZ do spraw ekologii,
b) międzynarodowa organizacja ekologiczna,
c) Przyjaciel Ziemi.

37. Który z wymienionych gazów jest trujący:
a) para wodna,
b) tlenek węgla,
c) metan.

38. Jaki związek łatwo dostaje się do atmosfery, tam łączy się z wodą i następnie spada na ziemię jako kwaśny deszcz?
a) tlenek ołowiu,
b) dwutlenek siarki,
c) chlorek sodu.

39. Największy ubytek ozonu powodują:
a) freony i halony,
b) spaliny samochodowe,
c) rafinerie.

40. Przeciętna ilość odpadów domowych na jedną osobę w Polsce w ciągu roku wynosi:
a) 20 kg,
b) 245 kg,
c) 950 kg.

41. Jeżeli każdy Polak wyrzuci 1 słoik po dżemie w ciągu roku, to na śmietnisko trafi:
a) 1 00 000 000 kg szkła,
b) 10 000 000 kg szkła,
c) 100 000 kg szkła.

42. Produkty ze szkła nadają się do ponownego przerobu w:
a) 30 %,
b) 70 %,
c) 100 %.

43. Rozkład plastikowej butelki wyrzuconej na śmietnik może trwać:
a) 500 lat,
b) 300 lat,
c) 100 lat.

44.Z powodu połknięcia plastikowych odpadów trafiających do mórz i oceanów, rocznie na świecie ginie około:
d) 100 tys. ptaków i ssaków wodnych,
e) 2 mln ptaków i ssaków wodnych,
f) są to wypadki niezwykle rzadkie.

Opracowanie: Anna Skrobacz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6318
 
   Komentarze
 • Łukaszek, 2004-03-20

  a gdzie są odpowiedzi!!!!

 • Aga, 2004-04-17

  Szkoda że autor nie pofatygował się zamieszczeniem odpowiedzi. Te
  pytania są tak specyficzne, że trudno na nie odpowiedzieć, zwłaszcza
  nie wiedząc z którego roku pochodzą te dane.

 • zozo, 2004-09-17

  test mógłby być pouczający , ale żeby to wiedzieć przydałyby się
  odpowiedzi , do których możnaby przyrównać własne.

 • plastyda, 2004-11-18

  Test jest ok. Ale czasami pytania są śmieszne np:w którym roku był
  wybuch w Czarnobylu...;-)Urocze...

 • ASIA, 2007-11-12

  PROSZę O ODPOWIEDZI!!!!!pOMAGAJMY SOBIE:)))

 • Życzliwa, 2011-04-03

  KLUCZ ODPOWIEDZI 1 b, 2 b, 3 a, 4 a, 5 b, 6 a, 7 a, 8 b, 9 b, 10 c,
  11 a, 12 a, 13 b, 14 c, 15 c, 16 a, 17 a, 18 a, 19 b, 20 b, 21 c, 22
  a, 23 a, 24 b, 25 a, 26 c, 27 c, 28 c, 29 b, 30 b, 31 c, 32 b, 33 c,
  34 b, 35 b, 36 b, 37 b, 38 b, 39 a, 40 b, 41 b, • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 3.4  Ilość głosów: 5
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2015