AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Łukaszek
Język polski, Scenariusze

"Nawiedzony dom" - scenariusz lekcji z języka polskiego na podstawie książki Joanny Chmielewskiej (cykl 2 - 4 jednostek lekcyjnych)

- n +

Scenariusz lekcji z języka polskiego na podstawie książki Joanny Chmielewskiej - "Nawiedzony dom" (cykl 2 - 4 jednostek lekcyjnych)

LEKCJA NR 1

Temat lekcji: Strych- to "dorobek i skarbiec całych pokoleń". lub Jakie tajemnice może kryć strych?

Poziom: szkoła podstawowa, klasa IV
Liczba jednostek lekcyjnych: 1- 2

Cele
Uczeń potrafi:
- argumentować
- analizować
- korzystać ze słownika
- ustalić stopnie pokrewieństwa członków rodziny
- narysować drzewo genealogiczne
- wymienić i nazwać cechy charakteru, osobowości, usposobienia
- uogólniać zjawiska
- nazwać źródła historyczne
- napisać dialog
- opisać przedmiot
- poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje
- samodzielnie podejmować decyzje

Metody: mapa myślowa, drzewo genealogiczne, praca z tekstem, praca z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna, dywanik pomysłów

Środki dydaktyczne: wydrążona dynia ze świeczką w środku, zasuszony chaber lub jego ilustracja, pies (zabawka), znaczki pocztowe, klaser, zegarek na rękę, kawałek ciasta- keksa, brystole, flamastry

Tok lekcji:


1.Na stoliku, na środku klasy leżą: wydrążona dynia ze świeczką w środku, zasuszony chaber lub jego ilustracja, pies (zabawka), znaczki pocztowe lub klaser, zegarek na rękę, kawałek ciasta- keksa. Uczniowie ustalają związek prezentowanych przedmiotów z lekturą.

ad.
zasuszony chaber- kojarzy się z nazwiskiem bohaterów książki, z imieniem psa
pies- kojarzy się z jednym z bohaterów lektury, pies Chaber
znaczki pocztowe- kojarzą się z pasją dziadka i z aferą filatelistyczną
wydrążona dynia- kojarzy się z jedną z przygód najmłodszych bohaterów książki; dzieci niechcący wystraszyły nią babcię i dziadka
keks- kojarzy się z ulubionym przysmakiem dzieci i psa; babcia bardzo często nim kogoś nagradzała
zegarek na rękę- kojarzy się z nagrodą, którą dzieci otrzymały od milicji ( nauczyciel wyjaśnia nazewnictwo) za pomoc w schwytaniu szajki fałszerzy oraz paserki

2.Uczniowie wypisują skojarzenia do hasła "dom"


3.Wyjaśnianie tytułu książki. Wymyślanie własnych tytułów.
4.Ustalanie stopnia pokrewieństwa w rodzinie Chabrowiczów. Rysowanie drzewa genealogicznego.



5.Nauczyczyciel wymienia bohaterów książki. Uczniowie dopisują cechy ich charakteru,usposobienia i umysłu.
ad.
Krystyna (mama)- czuła, opiekuńcza, troskliwa, wrażliwa, delikatna, taktowna, ugodowa, wyrozumiała
Roman(tata)- troskliwy, zaradny, odpowiedzialny, obowiązkowy, rzetelny, konsekwentny, wesoły, rzeczowy, popędliwy, nerwowy, surowy, słowny

babcia- troskliwa, nieco tchórzliwa, wrażliwa, wesoła, dobra, energiczna, ciekawa, łatwowierna, naiwna, ufna, gospodarna, gadatliwa, komunikatywna, przenikliwa, niecierpliwa, spostrzegawcza

dziadek- inteligentny, pasjonat, konkretny, odpowiedzialny, stanowczy, opanowany,stanowczy, uczciwy
Janka- rezolutna, roztropna, inteligentna, pomysłowa, pracowita, ambitna, dociekliwa, przezorna
Paweł- wesoły, lekkomyślny, komunikatywny, z poczuciem humoru, pomysłowy, leń, dowcipny, zaradny,sprytny

6. Nauczyciel zwraca uwagę na sposób traktowania psa w rodzinie.
ad.
Chaber był traktowany jak członek rodziny.
7.Uczniowie wyszukują wspólnych cech członków rodziny Chabrowiczów. Zapisują je na tablicy.

Rodzinę Chabrowiczów charakteryzowały: troskliwość, miłość, uczciwość, pasja, szacunek, pomysłowość, miłość do zwierząt,przywiązanie


8.Miejscem, które wiele mówi o historii rodziny jest- strych. Uczniowie piszą, co kojarzy się im
z tym niezwykłym miejscem.



9.Uczniowie opisują strychy (lub piwnice) własnych domów. Pokazują ich zdjęcia lub rysunki.
10.Głośne czytanie fragmentu książki od słów:


"Jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem na starym strychu znalazła się cała rodzina. Nikt nie chciał czekać z oględzinami do jutra(..)
- Rany boskie, popatrz- wyszeptał pan Roman.- Reduktorek"

11.Na podstawie przeczytanego tekstu uczniowie wypisują "skarby", które odkryła na strychu rodzina Chabrowiczów.

ad.
kawałki zbroi, szatkownica, katarynka, pudła z korespondencją- korespondencja, kalejdoskop, hełm, moździerz, stara maszyna do szycia, żelazne i mosiężne drobiazgi, stary tłuczek do moździerza, żyrandol na świece, nakrętki do kranów, rurki, kolanka, klucze, śruby, fotel, reduktorki, piłki do gry w palanta

W razie potrzeby- praca ze "Słownikiem języka polskiego"

12.Uczniowie odpowiadają na pytanie: Jak historycy nazywają wszelkie ślady działalności człowieka w przeszłości?

ad. źródła historyczne

13.Przedstawienie rodzajów źródeł historycznych

ad. materialne i pisane

14.Uczniowie spośród wypisanych (w punkcie 11) źródeł historycznych wskazują źródła pisane.
ad. korespondencja; tj. listy, kartki pocztowe, widokówki

15.Pamiątką po przodkach jest każda rzecz, każdy przedmiot, które swoim istnieniem
i przeznaczeniem związane były z życiem członków rodziny. Nagromadzone na strychu pamiątki rodzinne pozwalają poznać przeszłość rodziny. Uczniowie odpowiadają na pytanie:

Czego można się dowiedzieć o rodzinie Chabrowiczów w oparciu o pozostawione na strychu rzeczy?
ad.
- mieli zawsze jakieś niezwykłe pasje
- cenili sobie dobrą kuchnię
- byli praktyczni
- niczego nie wyrzucali; nie byli rozrzutni
- lubili otaczać się ładnymi przedmiotami
- lubili muzykę
- lubili nowinki sportowe
- ich dom zawsze miał tzw. "klimat"


16. Układanie dialogu między dowolnie wybranymi przedmiotami, które zostały znalezione na strychu rodziny Chabrowiczów. Układając tekst uczniowie muszą mieć na uwadze, aby
"rozmawiające" przedmioty przekazały jak najwięcej informacji o tej rodzinie.
17. Pobyt na strychu rodziny Chabrowiczów oprócz ujawnienia licznych pamiątek rodzinnych przyniósł jeszcze jedną korzyść - dowiedziano się o niebezpiecznych wyprawach Pawła
i Janeczki. Jak powinni zareagować rodzice? Czy dzieciom należy się pochwała, czy kara?

a) uczniowie zapisują pomysły rozwiązania tego problemu na kartkach
b) uczniowie przywieszają kartki na plakacie
c) głośne odczytanie pomysłów rozwiązań rodzinnego problemu
d) punktowanie- wybór najlepszego rozwiązania

Praca domowa
1.Przejrzyj zawartość swojego strychu. Jaką najciekawszą rzecz tam znalazłeś? Opisz ją. Uzasadnij swój wybór.
2.Napisz, co po przejrzeniu zawartości Twojego strychu można by było powiedzieć o Twoich przodkach.

LEKCJA NR 2

Temat lekcji: "To był doskonały pomysł wziąć tego psa" - rola psa w rodzinie Chabrowiczów.

Poziom: szkoła podstawowa, klasa IV
Liczba jednostek lekcyjnych: 1- 2


Cele
Uczeń:
- układa wydarzenia w sposób chronologiczny
- formułuje treść wskazówki
- jest wrażliwy na krzywdę zwierząt
- potrafi zadbać o czworonoga
- prawidłowo pisze imiona zwierząt
- ma zaufanie do policji
- wie do kogo w razie niebezpieczeństwa może się zwrócić
- formułuje właściwe argumenty
- korzysta z różnych źródeł wiedzy

Metody: praca z całą klasą, praca indywidualna, krzyżówka, praca ze "Słownikiem frazeologicznym", niedokończone zdanie, przetarg


Środki dydaktyczne: "Słownik frazeologiczny", ilustracje psów, Internet, książka telefoniczna

Tok lekcji:

1.Historia psa Chabra- układanie planu. Przetarg. Propozycje treści punktów uczniowie zapisują na pojedynczych kartkach (flamastrem).Następnie unoszą kartki w górę. Następuje wybór najlepiej sformułowanego punktu.

ad.
1.Napad na mieszkanie pierwszego właściciela psa.
2.Pobyt pana w sanatorium.
3.Nieodpowiedzialna opiekunka
4.Zaginięcie psa.
5.Pies na klatce schodowej.
6.Spotkanie z rodziną Chabrowiczów.
7.Pobyt w schronisku dla bezpańskich psów.
8.Nowi właściciele.
9.Trop.
10.Pomoc w rozpracowaniu afery kryminalnej.
11.Nagroda.

2.Uczniowie odpowiadają na pytanie: Skąd się wzięło imię psa?
ad.
od nazwiska właścicieli- Chabrowiczów

3.Przypomnienie zasady pisowni imion zwierząt.

ad. Imiona zwierząt piszemy wielką literą.

4.Zabawa. Dzieci od swoich nazwisk tworzą imiona dla własnych psów.

5. Uczniowie kończą rozpoczęte zdanie:
Warto mieć w domu psa, ponieważ..............

6.Na tablicy uczniowie wypisują wskazówki dla posiadaczy psów.
7.Uporządkowanie wypisanych porad:

ad.
1.Nakarm psa.
2.Dbaj, by pies był właściwie odżywiany (witaminy, minerały).
3.Wyprowadzaj psa na spacery.
4.Zapewnij psu pomoc weterynaryjną.
5.Nie znęcaj się nad zwierzętami.
6.Nie ucz psa agresji.
7.Za dobre zachowanie nagradzaj.
8.Zadbaj o legowisko.
9.Nie traktuj psa jak zabawkę.
10.Pilnuj, by w trakcie spaceru pies nie stanowił zagrożenia (kaganiec, obroża).

8.Ustalenie telefonów i adresów schronisk dla bezpańskich psów. Uczniowie korzystają z: książki telefonicznej, Internetu i innych dostępnych źródeł.
ad.
np. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt; Kielce ul. Ściegiennego203 tel. 361- 67- 24

9. Przedstawienie sylwetki znanej osoby, która pomaga bezdomnym zwierzętom.
ad.
Bożena Wahl (znana malarka)- prowadzi Schronisko "Ostatnia Szansa"; w celu pozyskania środków finansowych maluje portrety swoich podopiecznych i sprzedaje je.

10.Chaber pomógł milicji (wyjaśnić nazwę) rozwikłać kryminalną aferę. Uczniowie zapisują numer telefonu do policji:

ad. 997

11.Policjanci ze Śląska ogłosili wśród dzieci konkurs na projekt maskotki swojego garnizonu. Policjanci na maskotkę wybrali psa w policyjnej czapce o imieniu Sznupek (sznupać to po śląsku węszyć, szukać). Dzieci uzasadniają słuszność wyboru śląskich policjantów- przytaczanie argumentów.

12.Praca ze "Słownikiem frazeologicznym". Uczniowie wyszukują związków frazeologicznych
z hasłem "pies".
ad.

- należy się jak psu zupa- coś komuś się słusznie należy, jest mu niejako zagwarantowane, przesądzone z góry
- ni pies ni wydra- o kimś lub o czymś nieokreślonym, niewyraźnym, mającym różnorodne, często nieprzystające do siebie cechy, nie wiadomo co
- pies z kulawą nogą- nikt
- pod psem- bardzo źle, fatalne, marne, w złym guście
- psu na budę- zdać się na nic, do niczego
- wieszać psy na kimś- znieważać kogoś, szkalować kogoś,postponować coś
- zabierać się do czegoś jak pies do jeża- zabierać się do czegoś niechętnie, nieporadnie, z przesadną ostrożnością
- zejść na psy- zbiednieć, zubożeć, podupaść,stracić dawną renomę, klasę, podupaść moralnie
- żyć jak pies z kotem- nienawidzić się wzajemnie; kłócić się bez przerwy

13.Nauczyciel rozdaje (mogą je przynieść sami uczniowie) ilustracje i fotografie czworonogów. Uczniowie opisują zwierzątko.

14.Układanie krzyżówki. Hasło CHABER.

1- S - T - R - Y- C - H
2- C- H- U- L- I- G- A- N
3- G- A - W - R- O - Ń- S - K - I
4- B - A- B - C - I - A
5- F - I - L - A - T- E - L - I - S - T - Y - K - A
6- T - R - A - B- A - N - T

1.Miejsce, gdzie paserka chowała paczki; część domu
2.Inaczej na urwisa, nikczemnika, łobuza, drania, przestępcę, oszusta
3.Nazwisko milicjanta, któremu Pawełek dał kartkę z szyframi
4.Mama mamy lub taty
5.Kolekcjonowannie znaczków pocztowych; znawstwo znaczków pocztowych; ogół wiadomości
o znaczkach
6.Marka samochodu pana Chabrowicza

Praca domowa:

1.Napisz ogłoszenie o szczepieniu psów w Twojej miejscowości (wymyśl datę i miejsce).
2.Napisz list do firmy lub bardzo bogatego człowieka (wymyśl nazwę firmy lub nazwisko biznesmena- pamiętaj o wielkiej literze), w którym poprosisz o finansowe wsparcie schroniska dla bezdomnych psów.

SPRAWDZIAN Z LEKTURY DO KLASY IV "NAWIEDZONY DOM" - JOANNA CHMIELEWSKA

1.W jakim mieście rozgrywa się akcja wydarzeń?

ad. Warszawa

2.Jakie nazwisko nosili bohaterowie książki?

ad. Chabrowiczowie

3.Jak wabił się pies, którego przygarnęła do siebie rodzina?

ad. Chaber

4.Jaki był powód przeprowadzki rodziny?

a) wyjazd ojca na kontrakt do Bułgarii
b) kłopoty finansowe
c) spadek po krewnym z Argentyny
d) wygrana w totolotka

ad. c

4.Jak miały na imię dzieci, które pomogły milicji wykryć niebezpiecznych złodziei?

a) Marek i Agata
b) Roman i Krystyna
c) Janeczka i Paweł

ad.c

5.Jaka część nowego domu szczególnie zainteresowała dzieci?

a) kuchnia
b) strych
c) ganek
d) pokój dziadka

ad.b

6.Jak dzieci nazywały niesympatyczną lokatorkę, która nie chciała wyprowadzić się z domu?

ad.
Zmora

7.Co było pasją dziadka?
ad.
Zbieranie znaczków- filatelistyka

8.Jaką nielegalną działalność prowadziła starsza pani, która nie chciała się wyprowadzić z domu Chabrowiczów?
ad.
Paserstwo

9.Jak się nazywał hydrauliczny element, którego brak spowodowałby wymianę całej instalacji hydraulicznej?
ad.
Reduktorek

10.Jak się nazywał kuchenny przyrząd, który dzieci nazwały "narzędziem tortur"?

ad.
Szatkownica

11.W jaki sposób milicja nagrodziła dzieci za pomoc w schwytaniu przestępców?

a) ufundowano zegarki
b) podarowano dzieciom sprzęt sportowy
c) ufundowano zagraniczną wycieczkę

ad. a

12.Kto z członków rodziny pomagał dzieciom w "czatowaniu" na listonosza?
ad.
Babcia

13.Gdzie mieścił się schowek, w którym sąsiadka chowała podejrzane paczki?

ad.
Na strychu, pod wiklinowym koszem; pod deskami podłogi

14.Jaką część garderoby zgubił na strychu przestępca?
ad.
Rękawiczki.

15.Kogo lub co dzieci nazywały "komórkowcem"?

a) syna nielubianej sąsiadki
b) policjanta
c) policyjny radiowóz
d) hydraulika

ad. a
15.Jak miała na imię ciotka dzieci?

a) Małgorzata
b) Marta
c) Krystyna
d) Monika

ad. d

Opracowanie: Joanna Łukaszek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 16322


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.8



Ilość głosów: 15