AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE

NEWS


2015-02-03
Opowiem ci o wolnej Polsce - bezpłatny kurs e-coachingowy poświęcony edukacji historycznej.

Trwa nabór nauczycieli na bezpłatny kurs e-coachingowy poświęcony edukacji historycznej.
 
Kurs prowadzony będzie w ramach programu "Opowiem ci o wolnej Polsce", którego celem jest przybliżenie młodym ludziom wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski, pokazanie w jaki sposób na przestrzeni ostatnich dekad kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Ważnym elementem pracy nad projektem są spotkania oraz wywiady młodzieży ze świadkami historii. Młodzież ma szansę dotrzeć do historii znanych, ale i tych mniej znanych – poznać losy ludzi biorących aktywny udział w wydarzeniach z przeszłości, odkryć dzieje miejscowości i regionu, a także swojej rodziny. 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich uczestników programu. Każdy nauczyciel wraz ze swoim mentorem zaplanuje swoją pracę w programie, uzyska pomoc z zakresu wykorzystania źródeł historycznych, sposobu notacji, zbierania materiału, przeprowadzania wywiadu, montażu i wyboru multimedialnych form przekazu, sposobów prezentacji i efektownej ewaluacji i oceny ucznia.

Kurs trwa 3 miesiące. Rozpoczyna się w marcu 2015 roku. Jest całkowicie bezpłatny. Oprócz wsparcia mentora nauczyciele dostają nowe materiały dydaktyczne i pomoce do pracy z młodzieżą. Do udziału w programie zaproszeni są nauczyciele wszystkich poziomów edukacji. 
 
Więcej o kursie i programie można przeczytać na stronie:
http://www.ceo.org.pl/pl/opowiem/news/obierz-kurs-na-kurs

Fundacja Centrum Edu