AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE

NEWS


2014-05-28
Konferencja: „TKEFiO - propozycja dla edukacji zawodowej”

Konferencja jest elementem działań prowadzonych na rzecz upowszechniania projektu.

W efekcie wielomiesięcznej współpracy PFDiM ze szkołami kształcenia zawodowego, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, trenerami i ekspertami, a przede wszystkim we współpracy z grupą dwudziestu nauczycieli i ponad czterystu uczniów mazowieckich szkół, została wypracowana gotowa propozycja - moduł edukacyjny dotyczący kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich dla uczniów szkół kształcenia zawodowego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną efekty projektu oraz omówione możliwości korzystania z wypracowanego modułu.
 

Będzie to także okazja do przeprowadzenia, w gronie osób współodpowiedzialnych za przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, ważnej debaty odbywającej się w kontekście kluczowych zmian w szkolnictwie zawodowym w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie: 22 826 10 16 lub mailowo: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
 

Program konferencji jest dostępny pod poniższym adresem:

http://www.pcyf.org.pl/userfiles/File/2014-06-03_program%20konferencji.pdf


Mat. prasowe