AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE

NEWS


2014-02-24
Licz na zieleń! Konkurs dla szkół

Zieleń w mieście to nie tylko parki, skwery i ogródki działkowe, ale także drzewa przy ulicach, ogródki na balkonach czy zazielenione tereny przyszkolne. Dlatego zachęcamy młodych ludzi, aby znaleźli miejsce, opracowali projekt, zaangażowali innych i wspólnymi siłami przygotowali zielone miejsce do nauki i odpoczynku obok własnej szkoły. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic gimnazjów z siedzibą w Łodzi oraz gimnazjów i liceów z siedzibą w Poznaniu.

 

Zgłaszany projekt konkursowy powinien zawierać opracowanie następujących elementów:

  • Wytyczenie terenu do zazielenienia (określenie jego wielkości, stanu obecnego).
  • Przeprowadzenie analizy potrzeb uczniów i nauczycieli (np. w formie badania ankietowego wśród uczniów i nauczycieli i/lub spotkania dla zainteresowanych w celu przedyskutowania różnych potrzeb i oczekiwań).
  • Propozycję zazielenienia (określenie formy np. ogród warzywny, ogród doświadczalny, sad owocowy itd. wraz z uzasadnieniem i podstawowym kosztorysem).
  • Propozycję dalszego wykorzystania tego miejsca i opieki nad nim (np. wydarzeń, lekcji, kółek które będą się tam odbywać, akcji wspólnego sadzenia roślin, formuły wspólnego opiekowania się tą zielenią, konkursu wiedzy etc.).

 

Możliwe do wykorzystania formy opisu to np. praca plastyczna, dokumentacja fotograficzna wraz z opisem, prezentacja multimedialna, wideoreportaż itp.

 

Zgłoszone projekty oceni jury oraz internauci. Najciekawsze i najlepiej przygotowane plany zielonych miejsc z Łodzi i Poznania mają szansę na realizację. Fundacja Sendzimira zaprosi zwycięski zespół z każdego z miast na profesjonalny warsztat z architektem/architektką zieleni, aby wspólnie dopracować projekt, a następnie sfinansuje jego realizację (łączny koszt do 1200 zł).

 

Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie www.uslugiekosystemow.pl/konkurs

 

Konkurs organizują w Poznaniu Fundacja Sendzimira i Centrum Promocji Ekorozwoju, przy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, w Łodzi - Fundacja Sendzimira i Stowarzyszenie posŁódź!

 

Kontakt:

Renata Putkowska

Fundacja Sendzimira

E-mail: renata.putkowska@sendzimir.org.pl

Tel: 508 916 354

 

 


Mat. prasowe