AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE

NEWS


2013-10-21
VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów to zawody, które uczą algorytmicznego myślenia, będącego kompetencją bardzo pomocną we współczesnym świecie. Zmagania olimpijskie polegają na rozwiązywaniu ciekawych i oryginalnych zadań informatycznych, nawiązujących do problemów, z którymi spotkać się możemy w naszym codziennym życiu. Ośmioletnia tradycja olimpiady wskazuje, że młodzież nie tylko interesuje się informatyką i nowymi technologiami, ale również chętnie wykorzystuje swoją pasję w celu zdobycia wiedzy i nowych umiejętności.

Olimpiada realizowana jest trójetapowo – na poziomie szkoły, województwa i całego kraju. Ogólnopolski finał jest okazją do spotkania się z najlepszymi. Uczestnicy walczą nie tylko o nagrody rzeczowe czy zaproszenia na obozy naukowo-treningowe wieńczące kilkumiesięczne zmagania algorytmiczne. Laureaci zawodów indywidualnych mają możliwość wyboru publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, przyjmowani są do niej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Poza działaniami adresowanymi do uczniów, Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów tworzy narzędzia przydatne w codziennej pracy nauczycieli. Ciągle dopasowywana do ich potrzeb platforma edukacyjna zawiera bazę zadań algorytmicznych. Wyposażona jest również w funkcjonalności umożliwiające indywidualizację pracy, tworzenie konkursów czy śledzenie postępów uczniów.

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów tworzy środowisko przyjazne innowacyjnym i kreatywnym działaniom młodych informatyków.

 

Więcej informacji na temat olimpiady:

www.oig.edu.pl

oig@talent.edu.pl


Mat. prasowe