AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Tematyka godzin wychowawczych - kl. III gimnazjum

Wrzesień
I. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
- Znaczenie obchodów rocznic ważnych wydarzeń państwowych.
- Dbałość o miejsca pamięci narodowej.
- Patron szkoły - ARKADY FIEDLER - wzorem do naśladowania.
- Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, odpowiedzialność za wyniki pracy i zachowania - wkładem w budowę przyszłości ojczyzny.

II. Przestrzeganie prawa podstawą ładu i porządku:.
- Wybory do samorządu klasowego; przydział obowiązków.
- Prawa i obowiązki ucznia.
- Statut szkoły.
- Oczekiwania i życzenia uczniów -propozycje zagadnień do omówienia na lekcjach wychowawczych.

III. O czym mówią kartki kronik szkolnych?
- Historia i tradycje szkoły.
- Budzenie więzi ze szkołą jako środowiskiem społecznym.
- Patron szkoły.

IV. Towarzyski ~savoir vivre~ (poradnik klasowy):
- Towarzyskie spotkania - kiedy są udane?
- Co jest gwarancją sukcesu?
- Obowiązki gospodarza i gości.

Październik
I. Jak efektywnie się uczyć?
- Plan dnia.
- Różne sposoby uczenia się.
- Znaczenie koncentracji w procesie uczenia się.

II. Do jakiej szkoły po gimnazjum?
- Aktualne propozycje szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu.
- Przygotowanie do wyboru szkoły.
- Ankieta dla uczniów dotycząca profilu szkoły.

III. "Wy, którzy rzeczą pospolitą władacie..."
- Na czym polega trud sprawowania władzy?
- Jakie wymagania stawiamy współcześnie rządzącym?
- Jakim władcą byłbyś sam?
- Czy władza i żądza władzy może być niebezpieczna?

IV. Nasi nauczyciele i my.
- Z kart historii - Komisja Edukacji Narodowej.
- Mój ulubiony belfer - jakimi cechami powinien się odznaczać?
- Plusy i minusy pracy pedagogicznej - dyskusja.
- Skecze i humorystyczne scenki na temat szkoły, uczniów i nauczycieli.

Listopad
I. "A pamięć o nich trwać będzie wiecznie..."
- Ważna rocznica państwowa "Święto Niepodległości".
- Historia naszego kraju krwią ludzką okupiona - nawiązanie do bohaterów wojen, powstań narodowych itp.
- "Kiedy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie..." - refleksje nad istotą ludzkiego życia.
- Przywołanie w pamięci osób, których nie ma pośród żywych - bliscy krewni, znajomi, nauczyciele, księża...
- Porządkowanie grobów na miejscowym cmentarzu.

II. Refleksje nad wolnością.
- Co to znaczy "wolność" i "być wolnym"?
- Czy można być absolutnie wolnym?
- Jakie ograniczenia wolności spotykasz w życiu codziennym?
- Jaki model wolności nam odpowiada?.

III. "Wojna domowa", czyli o konfliktach rodzinnych.
- Jakie są najczęstsze przyczyny nieporozumień dzieci z rodzicami?
- Czy istnieją rozbieżności między potrzebami dziecka a postępowaniem rodziców?
- Czy rodzice mogą być przyjaciółmi dziecka?
- Problemy dziecka w rodzinie patologicznej; przyczyny pojawiania się patologii.

IV. Jak panować nad sobą?
- Jakie sytuacje i jakie zachowania budzą agresję i przemoc?
- Czy można pokonać w sobie agresję?
- Co jest przyczyną stresu i frustracji?
- Eliminowanie przemocy ze stosunków międzyludzkich, zastępowanie jej kompromisem, uczenie się wybaczania innym popełnionych krzywd i błędów.
- Zwalczanie postaw egoistycznych, występowanie w obronie prawa i sprawiedliwości, życie w zgodzie z własnym sumieniem.
- Jak radzić sobie ze stresem?- gry dramowe.

V. Walcz gimnazjalisto!
- Analiza ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów.
- Wzbudzanie wiary w siebie i własne możliwości.
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
- Budzenie dążeń i aspiracji uczniów.

Grudzień
I. Kochaj! Nie zabijaj! - przyczyny i rodzaje uzależnień.
- Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień, przyczyn ich powstawania (narkotyki, nikotynizm, alkoholizm, bulimia i anoreksja).
- Ich wpływ na życie człowieka i otoczenie.
- Wyrabianie silnej woli oraz wewnętrznej dyscypliny ratunkiem przed uzależnieniem.
- Zagrożenie AIDS dla życia własnego, rodzinnego i społecznego.

II. Czy potrafisz twórczo myśleć?
- Kształtowanie twórczej postawy wobec życia i samego siebie.
- Giętkość myślenia, nowe oryginalne pomysły, przełamywanie schematów w postrzeganiu i interpretowaniu rzeczywistości.
- Sytuacje problemowe i sposoby ich rozwiązywania.
- Psychozabawy, gry dramowe.

III. Zanim zapłoną świeczki na choince...
- Podtrzymanie tradycji klasowych - klasowa Wigilia.
- Przypomnienie zwyczajów i obyczajów rodzinnych i narodowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
- Witamy Nowy Rok!- przypomnienie o zagrożeniu i niebezpieczeństwie wynikającym z nieumiejętnego posługiwania się fajerwerkami podczas zabaw sylwestrowych.

Styczeń
I. Praca - konieczność czy przywilej? Ambicje, zainteresowania, predyspozycje.
- Kiedy praca daje zadowolenie?
- Kiedy praca wydaje się karą, przymusem?
- Jaką rolę odgrywa praca w życiu człowieka?
- Co jest najważniejsze przy wyborze pracy?

II. Wybieramy swój wymarzony zawód.
- Chęci, a predyspozycje.
- Szanse na pracę w wybranym zawodzie.
- Ludzie sukcesu i pomyłki w wyborze zawodu.
- Ankieta "Kim chciałbym zostać"?

III. Dorastanie do miłości.
- Adorowanie. Flirt, sympatia, narzeczeństwo, miłość, małżeństwo - kolejne etapy uczuć.
- Wzajemna odpowiedzialność za podjęcie życia seksualnego.
- Biologiczny, psychologiczny oraz społeczny aspekt przedwczesnych kontaktów seksualnych; ich konsekwencje.

IV. Między nami, a naszymi ideałami.
- Jacy powinniśmy być teraz i w przyszłości?
- Gdzie szukać ideałów?
- Czy ideały są nam potrzebne?
- Czy jestem podobny do swojego ideału?

V. Semestralna samoocena i ocena kolegów.
- Czy jestem odpowiedzialny za swoje czyny, słowa, zobowiązania?
- Wysiłek i wytrwałość w pracy nad sobą, aby chwilowe niepowodzenia nie przekreśliły dotychczasowych wyników.
- Rola pomocy koleżeńskiej.
- Rozwijanie motywacji do udzielania wzajemnej pomocy, jej wpływu na atmosferę grupy.

Luty
I. Sens ludzkiego cierpienia.
- Co jest źródłem cierpienia własnego i cudzego?
- Kiedy rodzi się lęk, poczucie krzywdy, poczucie winy?
- Jaką wartość ma przebaczenie?
- Ludzie niepełnosprawni i nieuleczalnie chorzy wśród nas.
- Budzenie świadomości potrzeby niesienia pomocy ludziom potrzebującym.
- Okazywanie zainteresowania i szacunku ludziom starszym-
cykl spotkań dla seniorów naszej miejscowości.

II. To należy do dobrego tonu, czyli o domowej atmosferze.
- Tradycje i zwyczaje rodzinne i ich wpływ na kształtowanie osobowości dziecka.
- Atmosfera domu rodzinnego - co ją kształtuje, od kogo zależy?
- Prawo do prywatności.
- Czy rodzinne rytuały scalają członków rodziny?
- Dobre maniery są potrzebne nie tylko od święta.
- Czy telewizor, magnetowid, internet zastąpią rodzinne rozmowy?

III. Historia mojej rodziny.
- Próba tworzenia drzewa genealodicznego swojej rodziny.
- Wystawa pamiątek rodzinnych.
- Prezentacja najstarszych zdjęć rodzinnych.
- Tradycje regionów pochodzenia rodziny (podobieństwa i różnice); tworzenie mapy regionów, ich tradycji i obyczajów.

IV. Uwaga problem! Marka znowu nie ma w szkole! - wagary.
- Co jest przyczyną wagarów?
- W jaki sposób można im zapobiegać?
- Ćwiczenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów grupowych.
- Wywoływanie refleksji na temat własnej otwartości w kontaktach z innymi.

Marzec
I. Czy kompleksy utrudniają życie?
- Co to jest kompleks i z czego wynika?
- Czy porównywanie się z innymi może być sprawdzianem własnej wartości?
- Z jakimi problemami osobowościowymi zazwyczaj wiążą się kompleksy?
- Psychozabawy.

II. Do jakiej szkoły?
- Aktualne informacje o kierunkach i profilach szkół ponadgimnazjalnych.
- Rodzaje dokumentów potrzebnych do złożenia w szkołach.
- Czas na męską decyzję! - wybieram szkołę moich marzeń.

III. "Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie"
- Uczuciowe i seksualne problemy nastolatków.
- Odpowiedzialność w stosunkach z płcią oddmienną.
- Poszukiwanie nowych wzorców.
- Tolerancja wobec innych: prawo do odrębności przekonań, przyjaźń i szacunek dla drugiej osoby jako podstawy współżycia z innymi.

IV. Jak walczyć ze stresem?
- Co jest powodem powstawania sytuacji stresujących?
- Jak radzić sobie ze stresem.
- Czy stres wywołuje zawsze negatywne emocje i działania?

Kwiecień
Ekologia i ochrona środowiska
I. Poznawanie lokalnych problemów ekologicznych.
- Kształtowanie świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
- Wiedza ekologiczna a praktyczne działania.
- Utylizacja śmieci - recycling.

II. Człowiek przyjacielem czy wrogiem przyrody?
- Światowe problemy ochrony środowiska.
- Budzenie szacunku dla wszystkich form życia.
- Ruchy ekologiczne, czyli Zieloni.

III. Konieczność umiejętnego gospodarowania zasobami przyrody.
- Rola młodzieży w przeciwdziałaniu degradacji środowiska.
- Zbieranie surowców wtórnych.
- "Dzień Ziemi" - udział w ogólnoświatowej akcji.
- "Sprzątanie Świata" - udział w szkolnej akcji zbierania śmieci (wrzesień).

IV. Zdrowy tryb życia.
- Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad higieny.
- Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.
- Racjonalne odżywianie.
- Formy aktywnego wypoczynku.


Maj
I. Dzień bez kontaktu ze sztuką jest dniem straconym.
- Wpływ sztuki na człowieka - jakich wrażeń dostarcza, jakie przeżycia wzbogaca?
- Szkolny i klasowy informator kulturalny.
- Włączenie się do obchodów Dnia Patrona - przygotowanie krótkiego przedstawienia.

II. W plenerze - czyli o kulturze wypoczynku i rekreacji.
- Natura i dobre maniery.
- Tworzymy turystyczny savoir - vivre.
- Vademecum wczasowicza.

III. Co to znaczy "człowiek szczęśliwy"?
- Zagrożenia człowieka współczesnego: terroryzm, agresja, konsumpcja, komercja, stres, samotność, demoralizacja, bieda i ubóstwo, bezrobocie - tworzenie listy skutków poszczególnych zagrożeń oraz środków zaradczych.
- Definicja "szczęścia".
- Postęp naukowo-techniczny a szczęście ludzi.
- Co decyduje o zadowoleniu z życia?
- Szczęście a miłość.

IV. Przygotowujemy uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania gimnazjum.
- Opracowanie scenariusza uroczystości.
- Zaprojektowanie scenografii.
- Przydział obowiązków.

Czerwiec
I. Jak dobrze się znamy?

- Ankieta typu: "Niedokończone zadania"
- Nasz klasowy autoportret - collage z przygotowanych zdjęć, napisów itp.
- Samoocena, ocena postaw kolegów.

II. "Jutro popłyniemy daleko..."
- Wspominamy 10 wspólnie spędzonych lat.
- Przeglądanie albumów, kronik.
- Osobiste refleksje.
- Jak nie zmarnować życiowej szansy?
- Nowe wrażenia i zagrożenia wynikające ze zmiany środowiska szkolnego.

III. Sposób na nudę.
- Przygotowanie do wartościowego i sensownego wykorzystania czasu wolnego.
- Preferowanie aktywności ruchowej i umysłowej.
- Czynny wypoczynek warunkiem dobrego zdrowia i rozwoju psychofizycznego.
- Strategia umiejętnego gospodarowania czasem.

IV. "Za rok, za dzień, za chwilę..."
- Plany na "dorosłe życie".
- Koleżeńskie obietnice i przyrzeczenia.
- Porządkowanie sali lekcyjnej.
- Przekazanie "majątku" młodszym kolegom.

Współpraca z rodzicami
- Systematyczne informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.
- Współpraca w zakresie zapobiegania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.
- Pozyskiwanie rodziców do współpracy przy organizowaniu wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych.
- Popularyzowanie wiedzy na temat psychicznych potrzeb dziecka w okresie dorastania.
- Pedagogizacja rodziców - referaty i ankiety dla rodziców na temat:
-agresja i przemoc (w szkole, w rodzinie),
-negatywne skutki uzależnień u dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Sugerowanie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami młodzieży.
- Zapoznanie rodziców ze strukturą tychże szkół, wymaganiami stawianymi przyszłym uczniom.

Sposoby i planowane terminy realizacji
- Wybory bezpośrednie do samorządu klasowego (wrzesień).
- Apele i uroczystości szkolne (w ciągu roku szkolnego).
- Obchody Dnia Patrona (maj).
- Udział w Rejonowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych - Kostrzyn 2004 (marzec /kwiecień).
- Udział w rekreacyjno-sportowym festynie szkolnym - (wrzesień).
- Scenariusze na uroczystości klasowe i szkolne.
- Spotkanie z seniorami w ramach cyklu spotkań świąteczno-noworocznych (grudzień-luty).
- Przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnania gimnazjum (maj /czerwiec).
- Dyskoteki, imprezy klasowe, spotkania towarzyskie: m.in. Mikołajki i Wigilia (grudzień), Andrzejki (listopad), Walentynki (luty), Dzień Chłopca (wrzesień), Dzień Kobiet (marzec) itp.
- Gazetki, wystawki, plakaty, albumy, kroniki, referaty przygotowane przez uczniów (na bieżąco).
- Pogadanki, dyskusje, "burze mózgów", narady, zabawy i gry integracyjne, wykłady na godzinach wychowawczych (na bieżąco).
- Czynny udział w kwestach ulicznych (zbiórka odzieży i żywności oraz datków pieniężnych na WOŚP (marzec /kwiecień, styczeń).
- Udział w akcji "Sprzątanie Świata" (wrzesień), "Dzień Ziemi" (kwiecień), zbieranie surowców wtórnych (wciągu roku szkolnego w ramach akcji ogólnoszkolnej).
- Wycieczki lekcyjne, turystyczne, wyjazdy do kina, teatru, muzeum (w miarę możliwości i potrzeb).
- Udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych na różnych szczeblach.
- Spotkania z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, lekarzem, policjantem
- Współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów.
- Spotkania i rozmowy z rodzicami - spotkania klasowe i indywidualne.
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kostrzynie.
- Gromadzenie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych - wywiady z uczniami tychże szkół, informatory, broszury i inne publikacje na ten temat (w ciągu całego roku szkolnego).
- Opieka nad roślinami i zwierzętami.

Opracowanie: Mariola Seroczyńska


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.17Ilość głosów: 30

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam