AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Poznajemy mieszkańców lasu.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH

KLASA: III
BLOK TEMATYCZNY: Wyprawa do lasu
Zapis w dzienniku: Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią w oparciu o odbytą wycieczkę. Poznajemy warunki życia zwierząt. Warstwowa budowa lasu. Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe.
Cele ogólne: - wypowiadanie się na temat roślin i zwierząt zamieszkujących środowisko leśne
- nazywanie i klasyfikowanie poznanych roślin i zwierząt
- poznanie warstwowej budowy lasu i roślin poszczególnych pięter
- rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe
- wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką leśną

Cele szczegółowe: Uczeń:
- rozumie, że nieodpowiednie zachowania człowieka mogą mieć negatywny wpływ na otaczające środowisko: wie co wolno, a czego nie wolno robić w lesie;
- umie wymienić warstwy lasu i rośliny należące do każdej z nich;
- potrafi rozpoznać kilka roślin i zwierząt leśnych;
- rozróżnia terminy: o tyle więcej, o tyle mniej
- potrafi wykonać pracę plastyczną na określony temat

METODY: pokaz, rozmowa, ćwiczenia, problemowo-odtwórcza, zabawowo - naśladowcza
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: płyta CD "Wędrówki z Bulbozaurem", ilustracja przedstawiająca rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, karty pracy, płyta CD "Softuś" - program z matematyki dla kl. I,II,III, arkusz brystolu, klej, nożyczki, kredki, karteczki z napisami, krzyżówka

FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Rozwiązanie krzyżówki:

1.Adam i. ......
2.Czym bawią się dziewczynki?
3.Jest do jedzenia i ma dziury?
4.Jak ma na imię Samosia?
5.Wysyłasz go na poczcie.
6.Sklejasz nim papier.
Rozwiązanie krzyżówki: W LESIE
1.Wycieczka do lasu - obserwacja zmian zachodzących jesienią w lesie.
2.Dzisiaj będziemy wyszukiwać na płycie CD rośliny i zwierzęta, które zamieszkują w lesie. Informacje na ich temat znajdziecie na płycie CD "Wędrówki z Bulbozaurem".
Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy:
- 1 grupa - wyszukuje wiadomości na temat drzew, jakie można spotkać w lesie
- 2 grupa - wyszukuje wiadomości na temat krzewów, jakie można spotkać w lesie
- 3 grupa - wyszukuje wiadomości na temat grzybów, jakie można spotkać w lesie
- 4 grupa - wyszukuje wiadomości na temat zwierząt, jakie można spotkać w lesie

Dzieci pracują w grupach, oglądają ilustracje i czytają wiadomości na określony przez nauczyciela temat
3. Wykorzystanie zdobytych wiadomości do wykonania ćwiczenia, które polega na doborze elementów według określonego warunku.
- Dzieci podchodzą do stolika, na którym znajdują się sylwety roślin i zwierząt zamieszkujących różne środowiska. Ich zadaniem jest wybrać te, z którymi spotkały się podczas oglądania płyty CD.
- Po ich wyszukaniu uczniowie dobierają podpisy i umieszczają je pod właściwymi sylwetami (nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania)
- Wybrane sylwety naklejają na duże arkusze papieru, na których znajdują się napisy:
- DRZEWA
- KRZEWY
- GRZYBY
- ZWIERZĘTA

- Powstałe prace umieszczają w KĄCIKU PRZYRODY.
4.Omówienie ilustracji "Las".
- Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat ilustracji -zwraca uwagę na różnorodność roślin, ich wielkość i rozmieszczenie. Zwraca ich uwagę na to, że drzewa, krzewy i rośliny zielne można podzielić na kilka warstw i zapoznaje uczniów z nimi.
- Uczniowie wraz z nauczycielem dokonują podziału roślin na 3 warstwy:
- wysokie drzewa (uczniowie podają nazwy drzew)
- podszyt (uczniowie podają nazwy roślin i zwierząt)
- runo leśne (uczniowie podają nazwy roślin i zwierząt)

5.Zabawy ruchowe:
- dzieci naśladują ruchy zwierząt
- pokonują różne przeszkody, które mogą napotkać podczas spaceru w lesie
6.Uczniowie otrzymują kartę pracy "Las" (patrz wzór karty nr.1)
- Uczniowie malują kredkami znajdujące się tam rośliny, wycinają je i naklejają na kartkę z brystolu z poleceniem, aby rośliny znalazły się w odpowiedniej warstwie lasu.
7. Zabawa - "Leśne echo". Nauczyciel naśladuje głosy sowy, dzięcioła, szum drzew - uczniowie powtarzają usłyszane dźwięki w formie echa.
8.. Rozwiązywanie zadań matematycznych na porównywanie różnicowe. (Liczbę zadań i ćwiczeń oraz stopień ich trudności nauczyciel dostosowuje do możliwości uczniów). Oto przykłady:- Ornitolodzy postanowili policzyć i zaobrączkować ptaki zamieszkujące w lesie. Ustawili 4 klatki, a rano sprawdzili, ile ptaków do nich przyfrunęło. Okazało się, że w pierwszej klatce jest 12 ptaków, w drugiej o 8 więcej niż w pierwszej. Zadaniem dzieci jest obliczyć, ile ptaków jest w obydwu klatkach? (Uczniowie najpierw obliczają, ile ptaków jest w drugiej klatce, a potem dodają do siebie ptaki z obydwu klatek) . Uczniowie dla ułatwienia mogą wykonać rysunek.
- Dzieci zobaczyły w lesie 2 mrowiska. Chcąc zabezpieczyć je przed zniszczeniem postanowiły ogrodzić je drewnianymi kołeczkami. Do jednego mrowiska zużyły 28 kołeczków, a do drugiego o 6 mniej. Ile kołeczków zużyły do ogrodzenia obu mrowisk. (uczniowie postępują tak, jak w przypadku zadania rozwiązywanego poprzednio).
- Dla urozmaicenia zajęć można wykorzystać ćwiczenia znajdujące się na płycie CD -"Softuś" lub inny program matematyczny.
9. Wykonanie rysunku "Na leśnej polanie" w programie PAINT.
10. EWALUACJA.
- Tworzenie obrazu "Żywy las"
Dzieci losują kartki ze słownictwem związanym z lasem (np: brzoza, dąb, jałowiec, grzyby, poziomki, zając itp.).Następnie kolejno, w milczeniu wychodzą na środek sali i przedstawiają swój "element lasu". Przypinają wylosowane kartki na przygotowanej wcześniej tablicy, pamiętając o warstwowej budowie lasu.

Opracowanie: Jolanta Radzymińska


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam