AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Scenariusz konkursu wiedzy religijnej i biblijnej dla uczniów klas V-VI SP

(biblijny -w oparciu o Ewangelię według św.Mateusza)

Celem konkursu jest popularyzacja religii wśród uczniów szkoły podstawowej, zachęcenie do pogłębionej lektury Pisma Świętego, jak również badanie poziomu wiedzy z religii.

Konkurs ten można przeprowadzić w szkole dla 3-osobowych drużyn z klas V-VI. Drużyny te pracują wspólnie, razem ustalają ostateczną odpowiedź.
Jeśli katechecie uda się zorganizować nagrody za zajęcie miejsc od I do III oraz dyplomy dla pozostałych drużyn, będzie to duża motywacja dla uczestników, aby solidnie przygotowali się do konkursu i godnie reprezentowali swoją klasę.

Propozycja konkurencji:

1. Po obejrzeniu 8 fragmentów filmów religijnych, uczniowie mają podać ich tytuły, ewentualnie imiona osób, których fragmenty dotyczą.
Propozycja filmów: "Kain i Abel", "Józef i jego bracia", "Dawid i Goliat", "Zacheusz",
"Syn marnotrawny", "Miłosierny Samarytanin", "Ostatnia Wieczerza", "Modlitwa w Ogrójcu".

2. Uczniowie otrzymują rysunki (szkice) 14 stacji Drogi Krzyżowej oraz ich tytuły. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie tytułów właściwym rysunkom.

3. Zadaniem uczniów w tej konkurencji jest podanie tytułów 10 pieśni religijnych, których fragmenty będą grane na instrumencie przez osobę wcześniej przygotowaną, bądź odtwarzane z kasety.

4. Uczniowie otrzymują tekst z lukami z Ewangelii według św.Mateusza, Zadaniem ich jest uzupełnienie brakujących wyrazów.

Propozycja fragmentów do uzupełnienia:

I FRAGMENT: "Narodzenie Jezusa"
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z ................. wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który byt człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto................... ukazał mu się we śnie i rzekł; ŤJózefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechówť. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię.............., to znaczy "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

II FRAGMENT: "Kuszenie Jezusa"

Wtedy......... wyprowadził Jezusa na.............., aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzeki do Niego: ŤJeśli jesteś ................, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł; ŤNapisane jest; Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem. które pochodzi z ust Bożychť. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku............. i rzekł Mu: ŤJeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego . Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzeki do Niego: <Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon>. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

III FRAGMENT: "Miłość nieprzyjaciół"

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych .................... i............. się za tych, którzy was..................; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

5.Uczniowie otrzymują rysunki (szkice) symboli 4 Ewangelistów. Zadaniem ich jest wybrać
symbol św.Mateusza.6. Quiz na podstawie Ewangelii według św.Mateusza (uczniowie spośród czterech podanych odpowiedzi do każdego pytania, wybierają tylko jedną - poprawną).

1. Gdzie urodził się Pan Jezus?
A. Nazaret
B. Betlejem
C. Kafarnaum
D. Betania

2. Za panowania jakiego króla urodził się Jezus?
A. Tyberiusza
B. Archelaosa
C. Heroda
D. Filipa

3. Skąd przybyli Mędrcy, aby oddać pokłon Jezusowi?
A. ze Wschodu
B. z Afryki
C. z Rzymu
D. z Polski

4. Kogo pytali Mędrcy o miejsce narodzenia Jezusa?
A. Jana Chrzciciela
B. Kapłanów
C. Ludzi
D. Heroda

5. Co przynieśli w darze Trzej Królowie?
A. owoce cytrusowe
B. złoto, kadzidło, mirrę
C. klejnoty
D. drogie maści

6. Dokąd udała się Święta Rodzina uciekając przed Herodem?
A. na pustynię
B. do Nazaretu
C. do Jerozolimy
D. do Egiptu

7. Jak św.Józef dowiedział się, że Herod chce zgładzić Jezusa?
A. domyślił się
B. powiadomił go anioł we śnie
C. otrzymał poufną wiadomość
D. powiedział mu jego krewny

8. Gdzie zamieszkała Święta Rodzina po śmierci Heroda (po powrocie z miejsca ucieczki)?
A. w Jerozolimie
B. w Kafarnaum
C. w Betlejem
D. w Nazarecie

9. Na jakiej pustyni Jan Chrzciciel głosił nawrócenie?
A. Judzkiej
B. Saharze
C. Araba
D. Arabskiej

10. Gdzie był św.Mateusz, gdy Pan Jezus go powołał?
A. nad jeziorem
B. w domu
C. w komorze celnej
D. wśród tłumu ludzi otaczających Jezusa

11. Jak nazywał się apostoł, który zdradził Jezusa?
A. Paweł
B. Piotr
C. Łukasz
D. Judasz

12. Ile razy św.Piotr zaparł się Jezusa?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

13. Od której godziny do której zmrok ogarnął całą ziemię, gdy Jezus był ukrzyżowany?
A. 15-18
B. 6-9
C. 18-21
D. 14-17

14. Jak miał na imię człowiek, który poprosił o wydanie ciała Pana Jezusa, aby je złożyć w grobie?
A. Piotr
B. Paweł z Tarsu
C. Józef z Arymatei
D. Szymon

15. Kto pierwszy przybył do grobu Pana Jezusa?
A. niewiasty
B. św.Piotr
C. św.Jan
D. Maryja Matka Jezusa


7. Uczniowie decydują za ile punktów chcą usłyszeć pytanie.

Pytania za 1pkt.:
1.Miejsce urodzenia Jezusa.
2.Dzień śmierci Jezusa.
3.Zdradził Jezusa.
4.Co Pan Bóg robił 7 dnia?
5.Miesiąc, w którym w sposób szczególny modlimy się na różańcu.
6.24 grudnia.
7.Rozmowa z Bogiem.
8.Dekalog.
9.Kim był św.Józef dla Jezusa?
10.Dzień Pański.

Pytania za 2pkt.:
1.Trójca Święta.
2.Pierwsi rodzice.
3.Imię Archanioła, który przekazał Maryi wiadomość, że zostanie Matką Jezusa.
4.Czyim patronem jest św.Franciszek?
5.Jak się nazywa okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia?
6.Stoi na czele diecezji.
7.Otarła twarz Panu Jezusowi.
8.Za czyim pośrednictwem Pan Bóg przekazał 10 przykazań Bożych?
9.Trzy razy zaparł się Pana Jezusa.
10.Które przykazania dotyczą Boga a które bliźniego?

Pytania za 3pkt.:
1.Początek roku kościelnego.
2.Z ilu ksiąg składa się Stary Testament?
3.Z ilu ksiąg składa się Nowy Testament?
4.W którym roku urodził się Pan Jezus?
5.Dzień w roku, kiedy nie odprawia się Mszy świętej.
6.Jaki dzień rozpoczyna okres Wielkiego Postu?
7.Ojciec wszystkich wierzących.
8.Pierwszy cud Pana Jezusa.
9.Wymień 7 sakramentów świętych.
10.Kiedy i gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?

Opracowanie: Barbara Śmierciak


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 3

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam