AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Wróżki, królewny i czyhające zło - spotkanie z ortografią.

SCENARIUSZ LEKCJI J. POLSKIEGO W KL. IV SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BOGUMIŁOWICACH

Cele ogólne:
Kształcenie sprawności pisania poprawnego pod względem ortograficznym(tematyka - baśnie).

Cele operacyjne:
Po lekcji uczeń:
- potrafi bezbłędnie pisać tytuły,
- umie rozpoznać baśnie po zobaczeniu rekwizytu,
- zna i stosuje poznane reguły ortograficzne,
- rozumie pojęcie "rodzina wyrazów",
- umie posługiwać się programami komputerowymi podczas nauki ortografii.

Metody i techniki:
- metody operatywne:
o metody praktycznego działania(wykorzystanie komputera)
- tarcza strzelecka.

Formy organizacyjne:

- praca zbiorowa i indywidualna,
- nauczanie wielopoziomowe.

Środki dydaktyczne:
- komputery,
- programy komputerowe("Ortografia", "Internet Explorer"),
- arkusz do odnajdywania rodzin wyrazów,
- arkusz z ćwiczeniem "Piotruś",
- magnetofon i kaseta z piosenką pt. "Baśń".

Przebieg lekcji:
I. Część wprowadzająca.
1. Wejście do sali i zajęcie miejsc(w tle słychać piosenkę "Baśń").
2. Powitanie:
- Witam tych, w których imieniu lub nazwisku jest "u",
- Witam tych, w których imieniu lub nazwisku jest "rz",
- Witam tych, w których imieniu lub nazwisku jest "ż",
- Witam tych, w których imieniu lub nazwisku występuje dwuznak,
(Uczniowie odpowiadają na powitanie, machając ręką)
II. Część właściwa:
1. Rozszyfrowanie, napisanego na tablicy, zaproszenia do lekcji i tematu:
Zapraszamydokrólestwabaśniiortografii.Tematlekcjibrzmi:Wróżki,królewnyiczyhającezło-spotkaniezortografią.
2. Przepisanie tematu lekcji do zeszytów.
3. Pokaz rekwizytów do różnych baśni(uczniowie odgadują z jakiej baśni jest rekwizyt i zapisują tytuł na tablicy).
4. Wykonywanie na kartach, ćwiczeń polegających na odnajdywaniu rodziny wyrazów.
- zaznaczanie wymiany głosek: rz: r, ż: s, ó: o
5. Ćwiczenie polegające na odnajdywaniu "Piotrusia" - wyrazu, który nie pasuje do pozostałych.
- uzasadnienie wyboru,
- przypomnienie reguł.
6. Wykonywanie ćwiczeń ortograficznych na komputerach:
- uzupełnianie wyrazów poprawnym znakiem,
- uzupełnianie tekstu wyrazami o poprawnej pisowni,
- ćwiczenie sprawdzające poprawność ortograficzną.
III. Podsumowanie:
1. Wspólne uzupełnianie krzyżówki znajdującej się na arkuszu papieru
- odczytanie hasła "słownik",
- rozmowa o potrzebie częstego korzystania ze słownika ortograficznego.
2. Rozdanie tarcz strzeleckich i dokonanie przez uczniów samooceny:
- atmosfera na lekcji,
- moje zaangażowanie,
- czy komputer pomógł mi w przyswajaniu zasad ortografii,
- współpraca z innymi.
3. Ocena lekcji.
4. Zadanie pracy domowej:
Wszyscy
a) Wklejcie do zeszytu wykonane karty ćwiczeń.
Do wyboru
b) Napiszę dwa zbiory wyrazów do ćwiczenia "Piotruś".
c) Ułożę i napiszę krótką baśń, zaznaczę kolorem trudności ortograficzne

Ćwiczenie dodatkowe (gdy zostanie czasu).

1. Podział klasy na trzy grupy przez wylosowanie liter: "ó", "h", "ż"
2. Grupowe wypełnianie tekstu z trudnościami.
3. Porównywanie ze wzorem umieszczonym na tablicy i poprawa błędów.
4. Ocena pracy grup.

Opracowanie: Barbara Kwapniewska


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam