AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

W krainie basni

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO PRZEPROWADZONEJ W KLASIE IV W DNIU 4. XII. 03 r. w SP w KOBYLNIKACH.

CELE:
dydaktyczny: - uczeń rozróżnia pojęcia: fantastyka, realizm;
- wyodrębnia cechy baśni jako gatunku literackiego;
- potrafi wskazać zdarzenia, postaci i przedmioty fantastyczne;
- zna ojców literatury baśniowej: Ch. Perrault, H. Ch. Andersen, J. W. Grimmowie;
- poprawnie przyporządkowuje tytuły baśni z ich autorami;

wychowawczy:
- uczeń dostrzega rolę baśni w kreowaniu wyobraźni dziecięcej;
- rozwija umiejętność rozróżniania dobra od zła;
- wzbogaca swoje obycie literackie;

FORMY: - indywidualna, zbiorowa;

METODY: - heurestyczna, elementy pogadanki, gra dramatyczna "Kim jest ta postać?", zabawa "Co to za baśń?"

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- wystawka różnych wydań baśni;
- gazetka ścienna "W krainie baśni"; (prace plastyczne uczniów);
- odbitki ksero pięciu najpopularniejszych baśni;
- kostiumy 10 znanych bohaterów baśniowych;
- ksero pracy domowej;

PRZEBIEG LEKCJI

1. Elementy pogadanki:
- jak powstawały baśnie?
- kto je pisał?
- czy macie egzemplarze baśni w biblioteczkach domowych?
- nawiązanie do wystawki baśni ze zwróceniem uwagi na różne wydania;
2. Zapisanie tematu lekcji: "W krainie baśni".
- zwrócenie uwagi, że temat lekcji nawiązuje do gazetki ściennej, którą tworzą prace uczniów
3. Prezentacja 10 bohaterów baśniowych przez wybranych uczniów;
4. Zabawa "Kim jest ta postać?" - klasa próbuje odgadnąć postać, tytuł baśni i jej autora;
Prezentowani bohaterowie to na przykład: Wróżka, Macocha, Pan Kleks, Czerwony Kapturek, Franusia, Kopciuszek, Kot w butach, Królowa Śniegu, Brzydkie Kaczątko, Wyrwidąb; każdy bohater przedstawia się w 3 - 4 zdaniach, nie podając swojego imienia.
5. Określenie cech baśni na podstawie poznanych utworów, zapisanie ich na tablicy; dzieci wpisują je do zeszytu, wyjaśnienie pojęć: fantastyczny ,realistyczny.

CECHY BAŚNI:

- nieokreślony czas i miejsce akcji;
- fantastyczne zdarzenia, postaci;
- antropomorfizacja zwierząt, roślin, przedmiotów;
- występowanie przedmiotów magicznych;
- podział bohaterów na dobrych i złych;
- zazwyczaj szczęśliwe zakończenie;
- pouczenie: dobro zawsze zwycięża zło;

Fantastyczny - nieprawdopodobny, nie spotykany w życiu, powstały w czyjejś wyobraźni;
Realistyczny - prawdziwy, istniejący w rzeczywistości;

6. Zabawa "Co to za baśń?". Nauczyciel czyta krótkie fragmenty pięciu znanych baśni; uczniowie zapisują na kartkach ich tytuły i autorów. Nauczyciel losuje trzy karteczki z prawidłowo zapisanymi odpowiedziami i wręcza symboliczne nagrody.
7. Odpowiedź na pytanie: Dlaczego baśnie cieszą się tak dużą popularnością?
- realizują marzenia ludzi: bycie pięknym i młodym, zdobycie bogactw, żądza przeżycia niezwykłych przygód, stała pomoc w trudach, opanowanie przestworzy;
8. Zadanie i omówienie zindywidualizowanej pracy domowej.

Ocena celująca
Przekształcę na scenariusz inscenizacji dowolną baśń. W tym celu wyodrębnię: narratora, bohaterów, opracuję dialogi, obmyślę kostiumy, rekwizyty, scenografię.

Ocena bardzo dobra

Wymyśl i napisz własną baśń. Zanim to zrobisz, przypomnij sobie, jakimi cechami charakteru wyróżnia się baśń. Wymyśl własny temat albo wybierz jeden z zaproponowanych:
"Czarodziejska różdżka", "Zaklęta w kamień", "Cudowny uzdrowiciel", "Niewiarygodne przygody krasnala", "Tajemniczy skarbiec", "O dwóch braciach".

Ocena dobra

Wykonaj ćwiczenia z rozdziału: "Co urzeka w baśniach?"

Ocena dostateczna

Zaprojektuj kostium dla ulubionego bohatera baśniowego (format A4, blok rysunkowy, praca farbami).

Ocena dopuszczająca

Wypisz z podręcznika do literatury (Maria Nagajowa, Słowo za słowem,) tytuły baśni i ich autorów. Możesz dodać własne przykłady.

Opracowanie: mgr ANNA TOKARSKA


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.4Ilość głosów: 5

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam