AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Rodzaje uzależnień.

O zagrożeniach współczesnej młodzieży.

Obecnie obserwujemy różne rodzaje uzależnień wśród współczesnej młodzieży.

Czym jest uzależnienie, jakie niesie za sobą szkodliwe skutki?

Mechanizm uzależnienia jest w gruncie rzeczy niezwykle prosty i przy zachowaniu pewnych warunków, zwykle odwracalny.

Jednym z najistotniejszych powodów pojawiania się i rozwoju uzależnienia jest utrata kontaktu człowieka z własnym organizmem. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że tendencja do pojawiania się reakcji uzależnieniowej odnosi się nie tylko do pewnej wydzielonej grupy, np. narkomanów, ale do każdego z nas i to w sytuacjach, których bynajmniej nie jesteśmy skłonni kojarzyć z uzależnieniami. Nadużywanie kawy, herbaty lub innych substancji poprawiających poprawę samopoczucia, postrzegane bywa raczej jako nieszkodliwe dziwactwo, które daje chwilowy efekt w postaci zwiększonej koncentracji uwagi, usunięcie bólu, czy dyskomfortu, w konsekwencji czego niemożliwe staje się funkcjonowanie bez tego środka.

W stanie uzależnienia, pozbawienia pobudzającego czy podtrzymującego elementu pojawiają się nowe, swoiste dla tej sytuacji objawy dyskomfortu i pogorszenia samopoczucia, jak: gonitwa myśli, zaburzenia akcji serca, niezdolność do koncentracji uwagi. Zwykle trwają one do następnego kontaktu z oczekiwaną substancją.

W mentalności większości ludzi uzależnienie kojarzy się z alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem. Tymczasem liczba elementów, bodźców, substancji, od których uzależniają się ludzie, a zwłaszcza młodzież jest znacznie większa. Przedmiotem wnikliwych badań stają się uzależnienia od pracy, od seksu, od telewizji, od komputera, Internetu oraz od grupy społecznej.

Jednym ze szczególnie szkodliwych uzależnień jakie obserwujemy wśród młodzieży jest nikotynizm, czyli uzależnienie od tytoniu. Rozróżniamy trzy zasadnicze rodzaje szkodliwości palenia tytoniu, ekonomiczne, socjalne i osobiste. Szkodliwe dla zdrowia działanie dymu tytoniowego zależy od jego toksycznych składników powstających w żarzącej się części palonego papierosa. Jest ich bardzo wiele. Mechanizmy szkodliwego działania dymu tytoniowego są niezwykle wielorakie i praktycznie obejmują wszystkie tkanki i narządy organizmu ludzkiego. Z przeprowadzonych badań naukowych wiadomo, że bierne palenie stanowi również duże ryzyko zdrowotne wśród młodzieży i dzieci.

Innym uzależnieniem obejmującym coraz szerszą grupę młodzieży jest uzależnienie od alkoholu, tzw. alkoholizm. Wpływ alkoholu na zdrowie jest wielokierunkowy. Najgroźniejszym dla zdrowia składnikiem alkoholu jest etanol, niekorzystnie wpływający na różne narządy. Skutkiem jego nadużywania jest alkoholowa marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, zaburzenia wchłaniania.

Prócz szkodliwości alkoholu na organizm młodego człowieka, wywołuje on wiele patologii społecznych. Coraz bardziej wzrasta liczba młodych ludzi w izbach wytrzeźwień i nasila się przestępczość pod wpływem alkoholu. Oprócz agresji kierowanej przez nietrzeźwych sprawców czynów karalnych na otoczenie charakterystyczne jest też występowanie autoagresji, przejawiającej się w samookaleczeniach i podejmowaniu prób samobójczych. Rozmiary pijaństwa młodzieży stają się niebezpieczne dla społeczeństwa. Zjawisko nadużywania alkoholu przez młodzież stało się tak powszechne, że nikogo dziś już nie szokują zakrapiane alkoholem młodzieżowe imprezy imieninowe i urodzinowe, picie alkoholu na wycieczkach, czy biwakach szkolnych. Najczęstsze powody sięgania po alkohol przez młodych ludzi to ciekawość, namowy kolegów lub rodzeństwa, chęć odprężenia się i zrelaksowania, udowodnienie własnej dorosłości, uzyskanie akceptacji grupy. Młodzi ludzie w alkoholu upatrują sposób na lepsza zabawę, poprawę samopoczucia, dodania sobie odwagi. Wieloletnie badania i obserwacje nadużywania alkoholu przez nieletnich dowodzą, że mimo działań profilaktycznych i obowiązujących zakazów problem stale narasta.

Zjawiskiem dość powszechnym zarówno wśród młodzieży jak i dzieci jest narkomania, uzależnienie od narkotyków. Długotrwałe przyjmowanie narkotyku prowadzi do ruiny całego ustroju. Narkomani na skutek zmniejszonej odporności częściej zapadają na choroby zakaźne. Dotychczasowe badania wskazują, że źródło narkomani w dużej mierze tkwi w zachwianej strukturze funkcji rodziny, w konfliktowej atmosferze rodzinnej, braku jakichkolwiek zainteresowań u młodzieży. Uzależniona młodzież wskazuje na zaburzona, niedojrzałą sferę emocjonalną, brak zdrowego systemu wartości oraz określonego celu w życiu. Poczucie pustki, nudy, czy kompleksy niższości, niezaspokojone potrzeby, silne konflikty w domu rodzinnym i środowisku szkolnym sprzyjają sięganiu po narkotyki. Choć większość osób próbuje narkotyków w wieku szkolnym, to jednak nie wszyscy podporządkowują im swoje życie. Powody dla których młodzież posuwa się dalej, są głębsze i bardziej złożone. Najczęściej jest to: chęć odurzania się, czyli używania narkotyków i alkoholu w celu przeżycia przyjemnych wrażeń. Narkotyki czy alkohol są w tym przypadku używane przede wszystkim na przyjęciach, imprezach oraz podczas spotkań z przyjaciółmi. Innym powodem sięgania po narkotyki jest ciekawość, która jest naturalną cechą młodości. Niektórzy przy pierwszym kontakcie z narkotykami szybko się rozczarowują i zaprzestają dalszych eksperymentów. Inni są mimo wszystko ciekawi przyjemności, o których dużo słyszą i nie przestają eksperymentować zwiększają dawki, sięgają po nowe środki, na skutek czego kontrolę nad młodym człowiekiem przejmują narkotyki.

Jednym z głównych powodów sięgania po narkotyki jest wpływ grupy rówieśniczej. Grupa tworzy środowisko sprzyjające szerzeniu się narkotyków, staje się usprawiedliwieniem dla samodzielnego przebywania poza domem, ułatwia pierwsze próby dzielenia się narkotykami i nabytymi doświadczeniami. Ucieczka od problemów zewnętrznych poprzez używanie narkotyków jest szczególnie niebezpieczna i prowadzi swą ofiarę w uzależnienie, a ostateczną drogą ucieczki bywa samobójstwo. Ucieczka od problemów wewnętrznych wynika często z trudności emocjonalnych, z jakimi boryka się młody człowiek. Nieumiejętność radzenia sobie z komplikacjami jakie niesie nieustannie ze sobą życie stanowi szczególną pokusę sięgnięcia po narkotyk. Rozwiązywanie problemów za pomocą narkotyków to szybka droga do uzależnienia. Narkotyk, który za każdym razem "rozjaśnia" czerń rzeczywistości, tak naprawdę niesie ze sobą szereg nowych problemów. Badania dowodzą, że dzieci, młodzież, dorośli używają narkotyków. Skuteczna działalność profilaktyczno - terapeutyczna w stosunku do uzależnionej młodzieży w dużej mierze zależy od poznania uwarunkowań prowadzących do nałogu.

W ostatnich latach listę powyższych uzależnień uzupełnia uzależnienie od komputera i Internetu. Pierwsze próby opisu choroby komputerowej pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, w kraju gdzie korzystanie z komputera jest stałym elementem codziennego sposobu bycia. Choroba ta w szybkim tempie rozrasta się w polskim społeczeństwie, a przede wszystkim atakuje młodzież. Młody człowiek kilka godzin spędza w ławach szkolnych, potem kilka kolejnych w domu przed komputerem. Wskutek czego wzrasta liczba osób z wadami postawy, skrzywieniem kręgosłupa. Nasilają się poważne wady wzroku oraz uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka i dłoni. Intensywne bodźce świetlne, zwłaszcza płynące z kolorowych ekranów mogą w poważnym stopniu naruszyć funkcjonowanie mózgu. Jedną z przyczyn uzależnienia od komputera jest szybki rozwój techniki informatycznej. Osoba, która chce za tym rozwojem nadążyć musi go śledzić, poznawać, a to oznacza spędzanie przy komputerze bardzo wielu godzin.

Inny, bardzo istotny element uzależnienia ma wymiar wskroś psychologiczny. Wielu młodych ludzi z zaburzonym obrazem samego siebie, z zaniżonym poczuciem własnej wartości czuje się w komputerowym świecie bezpiecznie. W tym świecie nie jest ważna uroda, płeć, wykształcenie. Wszyscy są sobie równi, nie ma dyskryminacji, a jednym kryterium wartości jednostki jest sprawność poruszania się w sieci. Doskonalenie swoich umiejętności łączy się z wydatkowaniem czasu i ograniczeniem pozainformatycznej aktywności, jest kolejnym krokiem zbliżającym człowieka do uzależnienia.

Innym uzależnieniem dostrzeganym wśród młodzieży jest uzależnienie od Mass - mediów:- uzależniogenny XXI wiek. Tradycyjny schemat komunikacyjny oparty na słowie został zastąpiony komunikacją ikonograficzną czyli obrazkową. W efekcie odbiorca nie jest w stanie rozróżnić dobra od zła, prawdy od fałszu. Perswazja, a nawet manipulacja, atakująca podświadomość, wielogodzinne sugestie płynące z ekranu kreują nowe wzorce osobowe, np. człowieka żyjącego na luzie, człowieka sukcesu. Mass - media widzą w odbiorcach przyszłych konsumentów nie myślących samodzielnie i krytycznie. Świat obrazu jest na pewno pociągający i atrakcyjny, kolorowy i łatwy w odbiorze, bo trochę naiwny i dający się kreować za pomocą pilota. Skutecznie zabija wyobraźnię, przekształca widza w marionetkę- konsumenta nie dokonującego samodzielnych wyborów.. wynikiem tego jest coraz szersza grupa ludzi młodych z coraz słabszą wyobraźnią, nadpobudliwych, skłonnych do zachowań agresywnych, z rozchwianiem emocjonalnym. Rosną pokolenia "dzieci" nie potrafiących myśleć samodzielnie, uzależnionych od gier komputerowych, telewizji a nawet reklamy. Żyjąc w wyimaginowanym wirtualnym świecie tracą poczucie rzeczywistości.

Aby zapobiec przedstawionym powyżej uzależnieniom wśród młodzieży należy chronić wolność młodego pokolenia przed filozofią doraźnej przyjemności, która prowadzi do dominacji popędów i emocji oraz do popadania w różnego rodzaju nałogi. Powinno się też chronić zdolność krytycznego myślenia u młodzieży, która jest niszczona przez iluzję łatwego szczęścia. Konieczne jest stawianie młodym rozsądnych wymagań, uczenie dyscypliny i czujności, a także egzekwowanie naturalnych konsekwencji wtedy, gdy młodzi podejmują błędne decyzje. Młodzi ludzie mogą uczyć się wolności tylko wtedy, kiedy żyją wśród dorosłych, którzy w dojrzały sposób posługują się własną wolnością.

Opracowanie: mgr Dorota Kalamon


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.