AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy trzeciej

Ośrodek tematyczny: Sposoby podróżowania.

Temat dnia: Wyruszamy na wycieczkę po Polsce różnymi środkami transportu.

Edukacja polonistyczna:
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat sposobów podróżowania różnymi środkami transportu. Określanie cech charakterystycznych dla danego środka transportu. Utrwalenie pisowni wyrazów z "ó" oraz "rz" wymiennym.

Edukacja środowiskowa:
Różnorodne wykorzystanie samochodu i pociągu. Budzenie szacunku dla pracy kierowcy i kolejarza. Bezpieczeństwo w czasie podróży. Przeznaczenie transportu morskiego i powietrznego. Zagrożenia dla środowiska.

Edukacja matematyczna:
Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100 - kolejność wykonywania działań.

Edukacja muzyczna:
Zbiorowe śpiewanie piosenek: "Jedzie pociąg" "Pieniążki", "Marynarz tata" .

Cel ogólny:
Utrwalenie poznanych wiadomości na temat środków transportu.

Cele operacyjne:
Wiadomości
A) Zapamiętanie
- uczeń potrafi wymienić środki transportu
- zna sposoby podróżowania bezpieczne dla środowiska
B) Zrozumienie
- zna rodzaje pociągów i samochodów
- wie, co można nimi przewozić
- rozumie pojęcia związane z transportem morskim i powietrznym
- zna pracę marynarza i lotnika
- wypowiada się na zadany temat
Umiejętności
C) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
- rozróżnia odgłosy poszczególnych środków transportu
- potrafi przekazać wiadomości zdobyte podczas wywiadu z kolejarzem
- prezentuje przygotowane przez siebie dodatkowe informacje na podany
temat
- potrafi obliczyć zadanie stosując kolejność wykonywania działań
- śpiewa piosenki mówiące o środkach transportu

Metody pracy:
- metoda oparta na obserwacji: pokaz
- metoda oparta na słowie: pogadanka
- metoda zajęć praktycznych

Formy pracy:
- praca zbiorowa
- praca grupowa
- praca indywidualna jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
- indywidualne karty pracy
- zabawki: środki transportu
- mapa Polski
- plansza przedstawiająca ruch drogowy
- obrazki z podpisami
- odgłosy środków transportu nagrane na taśmie magnetofonowej
- ilustracje dotyczące poszczególnych środków transportu

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie.
2. Odgadnięcie hasła "Sposoby podróżowania".
3. Omówienie transportu samochodowego
- różnorodne wykorzystanie samochodów: podział transportu samochodowego
- praca kierowcy
- zaznaczenie na mapie trasy przejazdu autobusem (z Rybnika do Krakowa)
- wysłuchanie odgłosu autobusu i zaśpiewanie piosenki pt. "Pieniążki"
- dobieranie podpisów do obrazków i układanie zdań z rozsypanki wyrazowej ( praca dla I grupy).
4. Rozmowa na temat transportu kolejowego na podstawie obserwacji i spotkania z kolejarzem
- rodzaje pociągów
- praca ludzi zatrudnionych w transporcie kolejowym
- metro: nowy środek lokomocji
- zaznaczenie na mapie trasy przejazdu pociągiem (z Krakowa do Gdańska)
- wysłuchanie odgłosu pociągu i zaśpiewanie piosenki pt. "Jedzie pociąg"
- przyklejanie na planszy nazw rodzajów pociągów pasażerskich
(praca dla II grupy)
- omówienie sposobu zachowania na dworcu kolejowym.
5. Uzupełnienie karty pracy (zadanie wykonywane jest samodzielnie przez uczniów).
6. Przerwa śródlekcyjna.
7. Wypowiedzi dzieci na temat transportu wodnego
- podział na transport śródlądowy i morski
- części składowe portu
- przeznaczenie latarni morskiej
- zaznaczenie na mapie trasy przepływu statkiem (z Gdańska do Szczecina)
- wysłuchanie odgłosu ruszającego statku i zaśpiewanie piosenki pt. "Marynarz tata"
- obliczanie działań zapisanych na statkach (praca dla grupy III)
- zabawa w łowienie rybek.
8. Przyporządkowanie samolotów do poszczególnych lotnisk jako wprowadzenie do treści dotyczących transportu lotniczego
(lądowanie samolotów na planszach z "ó" oraz "rz")
- wywiad z osobą, która leciała samolotem
- zaznaczenie na mapie trasy przelotu samolotem (ze Szczecina do Warszawy)
- wysłuchanie odgłosu startującego samolotu i zaśpiewanie piosenki pt. "Pieniążki"
- omówienie ilustracji dotyczących lotniska i dobieranie podpisów (praca dla grupy IV).
9. Uświadomienie zagrożeń dla środowiska, jakie niesie ze sobą transport wodny i powietrzny (uzupełnianie karty pracy) .
10. Zapoznanie z historią i osiągnięciami w dziedzinie transportu samochodowego , kolejowego, morskiego i lotniczego (materiały przygotowane wcześniej przez uczniów) .
11. Wykonanie pracy plastycznej - składanie z pociętych części ilustracji i kolorowanie jej.
12. Zakończenie lekcji.

Opracowanie: Wiesława Meichsner


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam