AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas i gimnazjum

Termin działań: wrzesień-czerwiec 2003 /2004

Cel główny:

Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.

Cele szczegółowe:
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz techniki czytania głośnego,
- kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej:
a) ćwiczenie w opowiadaniu treści utworów fabularnych,
b) odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworu,
c) układanie planu wydarzeń,
d) wskazywanie elementów świata przedstawionego w utworze,
e) ćwiczenia w rozpoznawanie cech takich gatunków literackich, jak:
bajka, ballada, satyra, fraszka, hymn,
f) wskazywanie podstawowych środków stylistycznych (przenośni,
porównania, apostrofy, personifikacji, itp.)
g) ćwiczenie w opisywaniu reprodukcji obrazu, rzeźby,
h) konstruowanie wypowiedzi pisemnych z zachowaniem trójdzielnej
kompozycji; redagowanie listu, streszczenia, sprawozdania -recenzji, charakterystyki, opowiadania z elementami opisu postaci, krajobrazu
- utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku:
a) rodzaje wypowiedzi (zdanie pojedyncze i złożone, równoważniki zdania, zawiadomienie),
b) budowa zdania; określenie i nazywanie części zdania, rozbiór logiczny,
c) rodzaje wypowiedzeń złożonych: współrzędne i podrzędne; ich budowa i analiza ,
d) ćwiczenie we wskazywaniu i nazywaniu części mowy,
- ćwiczenia ortograficzne.


Program działań:

Zajęcia są adresowane do uczniów klas pierwszych gimnazjum, którzy z różnych przyczyn nie opanowali minimum wiadomości przewidzianych programem nauczania w klasie pierwszej (program " Świat w słowach i obrazach") Na zajęciach wyrównawczych przeznaczona jest 1 godzina tygodniowo. Tematyka zajęć może być zmieniana w zależności od potrzeb uczniów.
 

Harmonogram Tematyka zajęć
wrzesień 1. Wyprawa do lasu -układanie opowiadania z elementami opisu.
2. Czy to zdanie, czy nie zdanie? - ćwiczenie w rozpoznawaniu rodzajów wypowiedzeń .
3. Jak zbudowane jest zdanie? -analiza zdań pojedynczych.
4. Redagujemy artykuły do szkolnej gazetki.
październik 1. Fraszka -"igraszka słowem". O cechach fraszki jako gatunku literackiego.
2. Część zdania - ćwiczenie utrwalające.
3. Wyrazy jako tworzywo zdania.
4. "Hymn -niezwykła pieśń"- uczymy się pięknej recytacji.
5. Czasowniki i jego funkcja w zdaniu.
listopad 1. Ćwiczenie w przekształcaniu dialogu w tekst ciągły (np.: bajek Ignacego Krasickiego.
2. Rodzaje orzeczeń- utrwalenie wiadomości.
3. "Żona modna"- czytanie ze zrozumieniem i opowiadanie.
4. Rzeczownik i jego związek z innymi wierszami.
grudzień 1. Opowiadamy dzieje Jacka Soplicy.
2. Ćwiczenie w redagowaniu charakterystyki postaci literackiej.
3. Rozwiązywanie testów kompetencji ( sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem.
styczeń 1. O zdaniu raz jeszcze - analiza zdań pojedynczych.
2. Opowiadanie Węgiełka o zaklętej pannie i ukrytych skarbach - ćwiczenie w streszczeniu opowiadania.
3. Przymiotnik, jego znaczenie, odmiana i funkcja w zdaniu .
4. Razem czy oddzielnie?-pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.
luty 1. Przysłówek jako orzecznik i okolicznik.
2. Ten film warto zobaczyć - piszemy recenzję.
marzec 1. Liczebnik w zdaniu - ćwiczenie w poprawnym stosowaniu różnych rodzajów w wypowiedzi.
2. Ten obraz bardzo mi się podoba - ćwiczenie w opisywaniu.
3. Przyimek. spójnik. partykuła, wykrzyknik - utrwalenie wiadomości.
4. Kiedy zdanie współrzędne, a kiedy zdanie podrzędne?- ćwiczenia
kwiecień 1. Piszemy sprawozdanie z lektury...
2. Części mowy odmienne i nieodmienne -utrwalenie wiadomości.
3. Czytamy poezję - ćwiczenia utrwalające poznane środki stylistyczne.
4. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie
maj 1. Gdzie postawić przecinek?- ćwiczenia ortograficzne.
2. Dyskutujemy o książkach.
3. Bądźmy przyjaciółmi - ćwiczenia w redagowaniu krótkich wypowiedzi na ten temat w imieniu różnych nadawców.
4. Rodzaje zdań złożonych podrzędnie.
czerwiec 1. Utrwalenie wiadomości o zdaniach złożonych.
2. Części mowy a części zdania.
3. Epika, liryka i dramat - utrwalenie wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich.
4. Aby w liście z wakacji nie było błędów - ćwiczenia ortograficzne

Opracowanie: Jolanta Sadowska


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.33Ilość głosów: 6

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam