AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Układ okresowy źródłem informacji o właściwościach fizycznych i chemicznych pierwiastków.

Konspekt lekcji chemii w klasie I gimnazjum, z wykorzystaniem programu komputerowego

Wstęp
Stosowanie nauczania wspomaganego komputerem do wyjaśniania zagadnień teorii atomistyczno - cząsteczkowej, znacznie uaktywnia sferę emocjonalną uczniów, potęgując ich możliwości intelektualne i komunikacyjne. Zastosowanie programu komputerowego przygotowanego do sortowania danych o pierwiastkach pozwala mi na sprawne prowadzenie lekcji dotyczących prawa okresowości. Na ekranie komputera uczeń może przedstawiać obrazy symbolizujące poszczególne pierwiastki, których usytuowanie może sam określać. Działania takie odbywają się sprawnie i z dużym zaangażowaniem ze strony ucznia. Moja rola jako nauczyciela sprowadza się do wyszukiwania tych uczniów, którzy wymagają szczególnej pomocy
i doradztwa a nie przekazywania informacji. Zapamiętywanie danych dotyczących układu okresowego pierwiastków usprawnia także prowadzony z pomocą komputera quiz. Możliwość dialogu ucznia z komputerem oraz niekonwencjonalnej kontroli stanu wiedzy ucznia zwiększa tempo zapamiętywania wiadomości oraz powoduje większą trwałość wiedzy.
Konspekt

Cel ogólny:
- poznanie zależności między położeniem pierwiastka w układzie okresowym
a jego właściwościami
- praktyczne wykorzystanie komputera

Cele szczegółowe:
Uczeń wie:
- jakich informacji o pierwiastkach dostarcza układ okresowy (B)
- gdzie występują i jakie właściwości mają wybrane pierwiastki (B)
- o możliwości korzystania z programów komputerowych na lekcjach chemii (B)
Uczeń umie:
- podać informacje o pierwiastku na podstawie jego położenia w układzie okresowym (C)
- zastosować technikę komputerową do poszerzenia wiedzy zdobytej w czasie lekcji (D)

Metody pracy:
- poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
- efektywnego posługiwania się technologią komputerową.

Materiały dydaktyczne:
- program komputerowy - Układ Okresowy Pierwiastków, Freeware,
e-mail: corvusx @ poczta.onet.pl
- "Chemia, ćwiczenia dla gimnazjum część I" T. Kulawik, M. Litwin, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 1999

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie:
a) Sprawdzenie pracy domowej
- dla wszystkich - ćwiczenie 26 str. 46 - uczeń uzupełnia zdania dotyczące budowy układu okresowego
- dla chętnych - ćwiczenie 31 str. 51 - uczeń łączy odpowiednie części zdań aby powstały zdania prawdziwe dotyczące charakteru chemicznego pierwiastków grup głównych.
b) Przypomnienie znanych pierwiastków i określenie ich właściwości [Zwrócenie uwagi na fakt, że znanych jest już wiele pierwiastków i zapamiętanie ich nazw i właściwości nie jest łatwe.
c) Przypomnienie zasad pracy w pracowni komputerowej.

2. Ustalenie tematu i celu lekcji:

- Sformułowanie tematu lekcji po wstępnej dyskusji o możliwości wykorzystania programu komputerowego do zestawienia poszczególnych informacji o pierwiastkach
- Uruchomienie programu "Układ Okresowy Pierwiastków".
3. Realizacja nowego materiału:
Uczniowie rozwiązują zadania wykorzystując program do zdobycia potrzebnych im informacji.

Informacje PODSTAWOWE

Zad.1
Odczytaj nazwy łacińskie pierwiastków:
- H,Ca,O,Pb,S,Cl,C - skąd wywodzi się współczesna symbolika literowa ?
- o liczbie atomowej Z: 104 - 112, [zwrócenie uwagi na polskie nazwy tych pierwiastków.

Zad.2
a) wymień pierwiastki znane w średniowieczu,
b) wyszukaj pierwiastki "najmłodsze",
c) czy pierwiastek german był znany przez Mendelejewa ?
d) odszukaj pierwiastki ciekłe.

Informacje BUDOWA ATOMU
Zad.1
Podaj konfiguracje elektronowe atomów Cl, Ca, S i porównaj je
z położeniem tych pierwiastków w układzie okresowym.

Informacje WŁAŚCIWOŚCI MAKROSKOPOWE I FAZOWE
Zad.1
Wyszukaj pierwiastki o największej wytrzymałości na rozciąganie, twardości
i gęstości i podaj przykłady ich zastosowań.

Zad.2
Porównaj rozpowszechnienie różnych pierwiastków np. H,O,Fe,C:
- na Ziemi
- w skorupie ziemskiej
- w oceanie
- we wszechświecie
- w organizmie człowieka

Informacje IZOTOPY

Zad.1
Odszukaj pierwiastki o maksymalnej liczbie izotopów.

Zad.2
Podaj liczby izotopów niektórych pierwiastków np. C,H,Sn oraz ich okresy półtrwania.

4.Ocena pracy uczniów.
5.Rekapitulacja. - Przeprowadzenie quizu - Samoocena.

Uczniowie otrzymują zestaw pytań. Wykorzystując informacje zawarte w programie udzielają pisemnych odpowiedzi. Trzy pierwsze prace są prezentowane i weryfikowane wspólnie przez zespół klasowy, co umożliwia przeprowadzenie samokontroli pozostałym uczniom. Po uzgodnieniu poprawności prac uczniowie dokonują ich oceny.

I. Kiedy i kto odkrył rad i polon ?
II. Ile jest pierwiastków gazowych ?
III. Jak zmienia się liczba powłok w atomach pierwiastków należących do tej samej grupy ?
IV. Który pierwiastek ma większą twardość Sn czy Pb ?
V. Podaj temperaturę topnienia wolframu i zastosowanie wykorzystujące tą właściwość.
VI. Podaj trzy pierwiastki najbardziej rozpowszechnione na Ziemi
i w organizmie człowieka.
VII. Który izotop węgla ma najkrótszy okres półtrwania ?

6.Praca domowa
- dla wszystkich - Ćw.30 str.50.
Tabela przedstawia fragment układu okresowego pierwiastków.

      grupa okres 1 2 13 14 15 16 17 18
1                
2    X    Y        
3              Z  
4                


Na podstawie położenia pierwiastków X,Y,Z w układzie
a) określ charakter chemiczny pierwiastków X,Y,Z
b) podaj liczbę elektronów walencyjnych,
c) wymień liczbę powłok elektronowych.

- dla chętnych - dokonaj prezentacji [reklamy wybranego pierwiastka, w dowolny ciekawy sposób.

7.Ewaluacja zajęć.
Ankieta dla Ucznia
Proszę o uwagi dotyczące lekcji. Twoja opinia pozwoli mi przemyśleć moją pracę i uwzględnić Twoje sugestie.
W każdym zdaniu podkreśl wybraną odpowiedź.

Dziękuję

1. Lekcja była:

nudna  średnio interesująca  interesująca  bardzo interesująca

2. Lekcji chemii prowadzonych w pracowni komputerowej powinno być:

są niepotrzebne  więcej

3. Na lekcji pracowałem:

bez przyjemności  z przyjemnością


Bibliografia:
1. E. Brudnik, A. Moszyńska, B.Owczarska: Przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.
2. J. Cipera,D. Polaskowa, J. Polasek: Programy komputerowe do nauczania chemii ogólnej, Chemia w Szkole nr 1,WsiP1996.
3. T. Kulawik, M. Litwin: Chemia, ćwiczenia dla gimnazjum część I, Nowa Era, Warszawa 1999
4. I.Dzierzgowska,A. Clark, M. Tompson, S. Wlazło: Mierzenie jakości pracy szkoły, TERM- moduł IV, MEN

Opracowanie: mgr Ewa Grzybowska
nauczyciel chemii
wicedyrektor Gimnazjum nr 9 w Częstochowie


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.33Ilość głosów: 3

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam