AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Okrąg opisany na trójkącie - klasa I GIMNAZJUM.

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem programu komputerowego Cabri.

Czas trwania lekcji: 45 min.

Ogólne cele lekcji: badanie sytuacji problemowych dotyczących rysowania okręgów opisanych na trójkącie, stawianie i weryfikowanie hipotez;

Szczegółowe cele lekcji w zakresie:
A wiadomości:
- zapoznanie z algorytmem konsruowania okręgu opisanego na trójkącie;
B zastosowania niezbędnej wiedzy w sytuacjach typowych:
- uzasadnianie problemu umiejscowienia środka okręgu opisanego na trójkącie,
- precyzyjne wykonywanie rysunków;
C zastosowania niezbędnej wiedzy w sytuacjach nietypowych:
- posługiwanie się programem Cabri;
D: kształtowania:
- sposobów argumentowania i wzajemnego przekonywania się,
- wytrwałości w dążeniu do celu,
- przyzwyczajaniea ucznia do koncetracji na zadanym problemie,
- umiejętności współpracy w grupie.

Metody nauczania:
- problemowa,
- pogadanka,

Formy organizacyjne:
- praca grupowa,
- praca idywidualna.

Środki dydaktyczne:
- plansze,
- przyrządy,
- program Cabri.

Przebieg lekcji:
1. Czynności przygotowawcze i wprowadzające:
- Praca równym frontem - powtórzenie konstrukcji i własności symetralnej odcinka oraz własności symetralnej trójkąta (poznane na lekcji poprzedniej).

2. Praca grupowa - podanie w sposób graficzny na przykładach pojęcia okrąg opisany na trójkacie, czworokącie i dowolnym wielokącie (wykorzystanie plansz, ćwiczeń); - omówienie na przykładach okręgu, który nie jest opisany na wielokącie (wykorzystanie plansz); - sprawdzenie zrozumienia podanej definicji uczniom na kilku przykładach (wykorzystanie plansz i ćwiczeń) .

3. Praca grupowa przy komputerach - wykonywanie przy pomocy programu Cabri;

Zadanie1. Kreślenie okręgów (środek - punkt okręgu); zaznaczanie trzech punktów na okręgu; rysowanie trójkątów; zmiana położenia wierzchołków trójkąta.

4. Postawienie uczniom do rozwiązania problemu:

Problem 1:
Co można powiedzieć o położeniu środka okręgu opisanego na trójkącie ?

Odpowiedź:
* Położenie środka okręgu opisanego na trójkącie zależy od rodzaju trójkąta..
* Odległości środka okręgu od wszystkich wierzchołków trójkąta są takie
same.
- Odłegłości te są promieniami okręgu.
Odpowiedzi na pytania i wnioski mogą być uogólnione wspólnie, być może przy znaczącej pomocy nauczyciela.

Problem 2: Uczniowie pracują przy pomocy programu Cabri.
a) Narysuj trójkąt.
b) Skonstruuj symetralne boków trójkąta.

- Co zauważyliście?
Odpowiedź: Symetralne przecinają się w jednym punkcie.

c) Zmierz odcinki od punktu przecięcia się symetralnych do wierzchołków
trójkąta.

- Co zauważyliście?
Odpowiedź: Odległości te są równe.
d) Narysuj okrąg o środku w punkcie przecięcia się symetralnychi promieniu równym odległości od tego środka do wierzchołka trójkąta.

Wniosek.

Odpowiedź: Środek okręgu opisanego na trójkącie leży w punkcie przecięcia się symetralnych boków trójkąta.
e) Poruszając wierzchołkiem trójkąta obserwujcie położenie środka okręgu
i okręgu.
- Co ciekawego zauważyliście?
Odpowiedź: Na każdym trójkącie można opisać okrąg..

5. Praca indywidualna - uczeń wykonuje rysunek w zeszycie za pomocą przyrządów.

Zadanie2.
Skonstruuj okrąg opisany na trójkącie ostrokątnym.
- Ile wystarczy narysować symetralnych aby otrzymać środek okręgu opisanego na trójkącie?
Odpowiedź: Wystarczy skonstruować dwie symetralne boków.

6. Podsumowanie lekcji - powtórzenie głównych zagadnień i wniosków.

7. Sformułowanie i omówienie pracy domowej.

Zadanie.
Skonstruuj okrąg opisany na trójkącie prostokątnym i rozwartokątnym.

Opracowanie: Elżbieta Gałwiaczek


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.25Ilość głosów: 4

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam