AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Konkurs mitologiczny - ZMAGANIA Z MITOLOGIĄ

Uczeń potrafi:
- zebrać wiadomości o bogach i bohaterach,
- wyjaśnić znaczenie wskazanych związków wyrazowych,
- współpracuje z innymi w zespole koleżeńskim.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI. Każda klasa zobowiązana jest do przygotowania dwóch 3 - osobowych drużyn. Konkurs składa się z 8 zadań, o których zawodnicy byli poinformowani 2 tygodnie przed imprezą.

Wśród zestawu pytań w zadaniu nr I znajdują się trzy numery szczęśliwe, których wylosowanie jest równoznaczne z przydziałem max. liczby punktów.

Za każdą odpowiedź można otrzymać różną ilość punktów. I tak za pytania z grupy I - 0 - 1 punkt
II - 0 - 6 punktów
III - 0 - 3 punkty
IV - 0 - 3 punkty
V - 0 - 1 punkt
VI - 0 - 3 punkty
VII - 0 - 3 punkty
VIII - 0 - 2 punkty. W sumie 22 punkty.

Po uprzednim naradzeniu się, odpowiedzi udziela jedna osoba z drużyny - kapitan. Maksymalny czas na zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi wynosi minutę. Jury przyznaje punkty za każdą konkurencję. Po każdej konkurencji punkty zapisywane są na tablicy. W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka. Nagrody otrzymują wszyscy członkowie zwycięskiej drużyny, będą to oceny celujące z historii.

Regulamin konkursu dla zawodników i publiczności.
1. Staraj się wykonać każde zadanie szybko, sprawnie i dobrze.
2. Jeśli przegrasz, zachowaj twarz. Nie strasz wszystkich skwaszoną miną.
3. Nie usiłuj wygrać przy pomocy "podstawiania nóg" przeciwnikom i przerywania odpowiedzi, straszenia ich i innych niezbyt miłych sposobów.
4. Uczciwa gra obowiązuje wszystkich; nie pomagaj podpowiadaniem, ściąganiem i podobnymi metodami.
5. Nie przeszkadzaj, jeśli nie bierzesz udziału w konkurencji.
6. Dopinguj innych, - ale... spokojnie, nie nadużywaj nadmiernie strun głoso wych.
7. Przeciwnik to też człowiek. Nie gwiżdż.
8. Miej zaufanie do jury i szanuj ich decyzję.
9. We wszystkich sprawach spornych zwracaj się do jury za pośrednictwem kapitana zespołu.
10. Nie załamuj się przegraną. Sumiennym i systematycznym treningiem mo żesz dojść do lepszych rezultatów.

Przebieg konkursu
1. Powitanie publiczności i uczestników turnieju.
2. Prezentacja jury.
3. Zaproszenie zawodników do zajęcia miejsc przy stolikach swoich drużyn.
4. Zawieszenie na kartonie regulaminu turnieju i zapoznanie z nim drużyn oraz widowni.
5. Zestawy pytań.

Zestaw nr I
Odpowiadają kapitanowie drużyn losując pytania od 1 do 30.
1. Świat wywodzi się:
a) z Chaosu
b) z Olimpu
c) z niczego

2. Tezeusz wydostał się z labiryntu przy pomocy:
a) Pegaza
b) Nici Ariadny
c) Skrzydeł

3. Dusze do świata zmarłych przewoził:
a) Hades
b) Ares
c) Charon

4. Stajnię Augiasza oczyścił
a) Herkules
b) Hermes
c) Hades

5. Minos zbudował labirynt, aby ukryć:
a) Minotaura
b) Złoto
c) Cerbera

6. Bogowie ukarali Prometeusza, bo:
a) zdradził tajemnice boskie
b) wykradł bogom ambrozję i nektar, by dać je ludziom
c) wykradł bogom ogień i dał go ludziom

7. Prometeusz dał duszę człowiekowi z:
a) ognia niebieskiego
b) słońca
c) łez

8. Pegaz to:
a) bożek leśny
b) skrzydlaty koń
c) skrzydlaty duch

9. Spojrzenie Meduzy:
a) odmładzało
b) uzdrawiało
c) zmieniało w kamień

10. Szczęśliwy los.

11. Tytani, cyklopi i sturęcy byli dziećmi:
a) Uranosa i Gai
b) Kronosa i Rei
c) Zeusa i Hery

12. Dedal i Ikar uciekli z Krety:
a) na łodziach
b) na skrzydłach
c) na pegazie

13. postać pół-człowieka, pół-kozła miał:
a) faun
b) smok
c) cyklop

14. Król, który kochał złoto to:
a) Minotaur
b) Minos
c) Midas

15. Jakie były skutki śpiewu syren?
a) marynarze stawali się głusi
b) statki rozbijały się o skały
c) syreny zostawały śpiewaczkami w teatrze greckim

16. Bóg, który jechał w złotym rydwanie, to:
a) Dionizos
b) Ares
c) Apollo

17. Słaby punkt Achillesa to:
a) serce
b) oko
c) pięta

18. Szczęśliwy los.

19. Ile lat wierna Penelopa czekała na swego męża?

20. Jak się nazywa wiara w wielu bogów?
a) taoizm
b) deizm
c) politeizm

21. Z jakiego języka pochodzą nazwy nauk: biologia, stomatologia, archeologia, genealogia, meteorologia, geologia?
a) z języka łacińskiego
b) z języka greckiego
c) z języka hebrajskiego

22. Jak nazywały się pieniądze Greków?
a) funty i denary
b) drachmy i obole
c) solidy i szelągi

23. Do czego służył Grekom drewniany koń, którego zostawili pod murami Troi?

24. Co to była HEKATOMBA?
a) bogini magii i czarów
b) ofiara dla bogów złożona z setki zwierząt (początkowo wołów)
c) miejsca zebrań prześladowanych zwierząt

25. Szczęśliwy los.

26. Jaka kara spotkała Prometeusza?
a) musiał wtoczyć kamień na szczyt góry
b) został przykuty do skały i drapieżny ptak wydziobywał mu wątrobę
c) musiał na zawsze pozostać w podziemnym królestwie

27. Dedal był twórcą:
a) labiryntu i konia trojańskiego
b) skrzydeł i konia trojańskiego
c) labiryntu, skrzydeł, koła garncarskiego, piły i cyrkla

28. Co znajdowało się w puszce Pandory?
a) nieszczęścia trapiące ludzi
b) cztery pory roku
c) niespodzianka od Hefajstosa

29. Jak nazywa się rzeka, którą przewożono dusze zmarłych do Hadesu?
a) Forget
b) Styks
c) Itaka

30. Z jakimi dwiema mitologicznymi kobietami kojarzą ci się zmiany pór roku?

Zestaw nr II

Losują kapitanowie drużyn.

1. Połącz parami:

a) morza i oceany  1. Hades
b) ogień  2. Eol
c) burza  3. Demeter
d) wiatr  4. Hefajstos
e) urodzaj  5. Posejdon
f) królestwo podziemia  6. Zeus2. Jakim postaciom nadano te określenia?
a) chytry, gadatliwy, przebiegły
b) niecierpliwy, marzycielski, beztroski
c) genialny, pomysłowy, rozważny
d) szlachetny, heroiczny, zbuntowany
e) silny, odważny, wytrwały
f) waleczny, odważny, przebiegły

3. Jakich bogów określisz następującymi epitetami?
a) gromowładny.....................
b) zrozpaczona.......................
c) wiatronogi.........................
d) kulawy...............................
e) mądra................................
f) zazdrosna..........................

4. połącz imiona z atrybutami (trzy imiona pozostaną bez pary).

a) Hera  1. trójząb, delfin, koń
b) Zeus  2. Cerber, berło, cyprys
c) Posejdon  3. paw
d) Afrodyta  4. sowa, gałązka oliwna, dzida, hełm, egida
e) Hades  5. mak, kłosy
f) Hermes
g) Demeter
h) Atena
i) Apollo
 6. piorun, orzeł, dąbZestaw nr III "I kto to mówi"?
Kapitan wyznacza jednego przedstawiciela z grupy, który będzie odpowiadał.
*Nauczyciel czyta zadanie nr 1.
*1. "Ludziom na ziemi jest zimno, nie mogą ugotować strawy."
(Jeśli uczeń odgadnie, kto mógł być autorem tych słów, otrzymuje trzy pkt,
jeśli nie, nauczyciel czyta kolejne zadanie.)
2. "Nie po to ich stworzyłem, aby teraz mieli cierpieć z głodu i chłodu."
(Jeśli po tym fragmencie uczeń zna autora słów otrzymuje 2 pkt, jeśli nie,
nauczyciel czyta ostatnie zdanie.)
3. "Skoro Zeus nie pozwala, poświęcę się i ukradnę ogień dla ludzi."
(Jeśli uczeń odgadł, czyje to słowa, otrzymuje 1 pkt, jeśli nie - 0 pkt.)

Podobnie w następnych przykładach.
*1. "Wraz z synem chciałbym wrócić do Aten."
2. "Skoro nie pozwalasz nam, królu, odejść, musimy uciec."
3. "Zrobimy skrzydła, dzięki którym będziemy mogli odlecieć z Krety."

*1. "Pomogłem Grekom zwyciężyć pod Troją dzięki podstępowi z koniem."
2. "Chcę wracać do żony i syna, którego opuściłem, gdy był niemowlęciem, ale
bóg Posejdon zsyła na mnie karę."
3. "Już 10 lat błąkam się po morzach, widziałem syreny, ominąłem Scyllę
i Charybdę..."

*1. "Jaka piękna jest ta dziewczyna na łące, muszę ją porwać do swego
królestwa."
2. "Nie pozwolę mojej żonie wrócić na ziemię."
3. "Zgoda, może wrócić, skoro jej matka tak rozpacza, ale tylko na sześć
miesięcy."

Zestaw nr IV
Zaprezentujcie scenkę przedstawiającą jedno z wydarzeń: (losowanie) (0-3 pkt)
1. Porwanie Kory przez Hadesa.
2. Kradzież ognia przez Prometeusza.
3. Ucieczkę Dedala i Ikara.
4. Narcyza zakochującego się w sobie.

Zestaw nr V
Każda grupa zadaje po jednym pytaniu przeciwnikom, dobra odpowiedź - 1 pkt dla odpowiadających, zła odpowiedź - 1 pkt dla pytających, jeśli sami odpowiedzą.

Zestaw nr VI
Zawodnicy losują numer zadania, nauczyciel podaje im rysunek. (0 -3 pkt)
Jaki związek z mitologią mają:

Koń, strzała, kwiat, pióro, ogień, statek, labirynt, pies, jabłko.

Zestaw nr VII
Wypiszcie w czasie 30 sekund jak najwięcej wyrazów z mitologii zaczynających się na "h".

Zestaw VIII
Czas do 30 sekund - 2 pkt
ponad 30 sekund - 1 pkt
Przedstawcie za pomocą gestów (bez słów) następujące zwroty:
(każda grupa losuje jeden)
- nić Ariadny
- pięta Achillesa
- syzyfowa praca
- stajnia Augiasza
- olimpijski spokój
- herkulesowe prace
- męki Tantala
- puszka Pandory
- wieniec laurowy
- koń trojański.

ODPOWIEDZI DO KONKURSU "ZMAGANIA Z MITOLOGIĄ"

ZESTAW I
1. A
2. B
3. C
4. A
5. A
6. C
7. A
8. B
9. C
10. --------
11. A
12. B
13. A
14. C
15. B
16. C
17. C
18. -------
19. 10
20. C
21. B
22. B
23.Do podstępu, dzięki któremu udało się pokonać Troję. W koniu ukrył się Odys i jego towarzysze. Trojanie wciągnęli konia do miasta. Nocą Grecy wyszli z kryjówki i otworzyli bramy, dzięki czemu wojownicy greccy z łatwością weszli do miasta i z łatwością je pokonali.
24. B
25. --------
26.B
27. C
28. A
29. B
30. Demeter i Kora.

ZESTAW II
1. A - 5, B - 4, C - 6, D - 2, E - 3, F - 1,
2. A - SYZYF, B - IKAR, C - DEDAL, D - PROMETEUSZ, E - HERAKLES, F - ODYSEUSZ.
3. A - ZEUS, B - DEMETER, C - HERMES, D - HEFAJSTOS, E - ATENA, F - HERA.
4. A - 3, B - 6, C - 1, D -... ......, E - 2, F -... ......., G - 5, H - 4, I - .....

ZESTAW III
1. PROMETEUSZ
2. DEDAL
3. ODYSEUSZ
4. HADES.

Bibliografia:
A. Kozielec: Z naturą na Ty, Korepetytor nr 8, s. 13 - 14.
B. Lech: Konkurs mitologiczny I, Korepetytor nr 5, s. 6 - 7.
B. Lech: Konkurs mitologiczny II, Korepetytor nr 6 s. 5 - 7.

Opracowanie: mgr Beata Podsiadło
Szkoła Podstawowa Dzibice


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam