AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Demokratyczne Ateny.

Treści programowe:
- Ateny jako przykład dużego miasta
- instytucje polityczne demokracji ateńskiej: Zgromadzenie Ludowe, Rada, urzędnicy, działalność sądów skorupkowych
- działalność Peryklesa
- wynagradzanie ludzi pełniących funkcje publiczne

Cele lekcji - po zakończonych zajęciach uczeń:

- pamięta:
pojęcia: agora, Akropol, demokracja, zgromadzenie ludowe, sąd skorupkowy, obywatel.
postaci: Perykles, Sokrates, Arystoteles
- rozumie:
wyżej wymienione pojęcia, kompetencje poszczególnych organów władzy demokracji ateńskiej, różnice w funkcjonowaniu demokracji w starożytności i w czasach obecnych
- potrafi:
prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji, scharakteryzować system demokracji ateńskiej, porównać ustrój demokracji ateńskiej z funkcjonowaniem demokracji obecnie, ukazać słabości i zalety demokracji starożytnej

W trakcie lekcji uczeń kształci umiejętności uniwersalne:
poprawne posługiwanie się językiem polskim, analiza tekstu źródłowego, umiejętność uczestniczenia w dyskusji - przygotowanie do publicznych wystąpień.

Czas: 1 godzina lekcyjna

Materiały:
- Wipszycka E., U źródeł współczesności. Podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum. Część I. Starożytność, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
- Mapa "Starożytna Grecja"
- Tekst źródłowy: Demokracja ateńska w działaniu (autor: Arystoteles)
Metody: pogadanka, praca z mapą, praca z tekstem źródłowym.

Opis lekcji:
I. Wprowadzenie:
Wskazanie na mapie Aten i Sparty. Przypomnienie znaczenia pojęcia polis i określenie na czym polegały odrębności miast - państw.

II. Rozwinięcie:
1. Na podstawie planszy z wyglądem starożytnych Aten, uczniowie opowiadają o ich zabudowie, poznając pojęcia: agora, Akropol.
2. Poznanie instytucji politycznych demokracji ateńskiej - wykład
- wyjaśnienie pojęcia demokracji
- na podstawie tekstu źródłowego autorstwa Arystotelesa uczniowie określają funkcje zgromadzenia ludowego
- kompetencje Rady 500 - wykład
- sądy skorupkowe - wytłumaczenie pojęcia ostracyzmu. Przybliżenie sylwetki Sokratesa wyjaśnienie kto mógł uczestniczyć w życiu politycznym Aten - pojęcie ateńskiego obywatela

3. Przybliżenie uczniom przez nauczyciela sylwetki Peryklesa - wprowadzenie wynagrodzeń za pełnione funkcje publiczne.

III. Podsumowanie:
Przeprowadzenie przez uczniów dyskusji na temat: Na ile demokracja ateńska była władzą całego ludu?
Porównanie systemu funkcjonowania systemu demokratycznego w starożytności i dzisiaj.

IV. Metody kontroli
Na zadanie domowe uczniowie mają w parach napisać w formie listu relację z obrad zgromadzenia ludowego, w którym mogliby brać udział, gdyby byli obywatelami starożytnych Aten.

Opracowanie: A. Uruska


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 3

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam