AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Pytania testowe konkursu najlepszy w zawodzie "murarz"

1. Siatka RABITZA to siatka:
a) metalowa pleciona
b) metalowa cięto ciągnona
c) z tworzywa sztucznego
d) metalowa zgrzewana

2. Zaprawą budowlaną nazywamy mieszaninę następujących składników
a) spoiwo + woda
b) spoiwo + woda + kruszywo grube
c) spoiwo + woda + kruszywo drobne
d) spoiwo + woda + kruszywo drobne + kruszywo grube

3. Elementy ścian w technologii YTONG łączy się przy pomocy zaprawy:
a) wapiennej
b) gipsowej
c) klejowej
d) cementowej

4. Przedmiar to wyszczególnienie i obliczenie ilości robót murarskich:
a) szacunkowo
b) w oparciu o katalogi i normy
c) w oparciu o rzeczywiste wymiary
d) na podstawie projektu technicznego

5. W warstwie wozówkowej muru z cegły dziurawki używamy cegieł:
a) pełnych
b) dziurawki wozówkowej lub główkowej
c) dziurawki wozówkowej
d) dziurawki główkowej

6. Które z wymienionych kruszyw nie są stosowane do przygotowania betonów lekkich:
a) łupkoporyt
b) keramzyt
c) pospółka
d) żużel

7. Fundamentem płytkim nie jest
a) ława
b) stopa
c) płyta fundamentowa
d) studnia fundamentowa

8. Tynk zwykły dwuwarstwowy z zaprawy marki co najmniej 1,5 jest podkładem pod tynk:
a) nakrapiany
b) zmywany
c) kamieniarski
d) cyklinowany

9. Płyta gipsowo kartonowa koloru zielonego z nadrukiem niebieskim to płyta:
a) zwykła
b) impregnowana
c) ogniochronna
d) impregnowana ogniochronna

10. Bloczki YTONG wykonane są z:
a) cementu i piaski
b) wapna i piasku
c) gipsu cementu i piasku
d) gipsu i piasku

11. W okresie zimy do zapraw budowlanych stosujemy:
a) siarczan wapnia
b) tlenek magnezu
c) azotyn sodu
d) węglan potasu

12. Rozpiętość nadproża typu Kleina z cegieł ułożonych na rąb może wynosić:
a) 1,5m
b) do 1,5m
c) do 2m
d) do 2,5m

13. Podstawa cegły ma wymiary:
a) 25\25cm
b) 12\25cm
c) 6,5\25cm
d) 6,5\12cm

14. Najmniejsza średnica przewodu wentylacyjnego to:
a) 12cm
b) 15cm
c) 18cm
d) 20cm

15. Najmniejszy wymiar przewodu wentylacyjnego to:
a) 14 \ 14
b) 14 \ 25
c) 25 \ 25
d) 14 \ 19

16. Do murowania fundamentów stosujemy cegły ceramiczne pełne klasy co najmniej:
a) 5
b) 7,5
c) 10
d) 15

17. Do murowania fundamentów używamy zaprawy cem-wap marki nie niższej niż:
a) 1,5
b) 3
c) 5
d) 8

18. Odsadzka jest elementem:
a) nadproża
b) gzymsu
c) fundamentu
d) stropu

19. Ławy fundamentowej nie wolno wykonywać z:
a) betonu zwykłego
b) betonu lekkiego
c) żelbetu
d) kamienia naturalnego

20. Rusztowania stojakowe z drewna można stosować do wysokości:
a) 20m
b) 18m
c) 25m
d) 30m

21. Rusztowanie drabinowe można stosować do wysokości:
a) 20m
b) 25,5m
c) 30m
d) 20,5m

22. Rusztowanie typu "Warszawa" można stosować do wysokości:
a) 10m
b) 8m
c) 12,5m
d) 15m

23. Rusztowanie nożycowe można stosować do wysokości:
a) 10m
b) 14,5m
c) 16,5m
d) 18,5m

24. Wysokość stopnia w schodach zależy od:
a) szerokości stopnia
b) rodzaju materiału z którego są wykonane
c) kształtu schodów
d) szerokości biegu

25. W gruntach sypkich głębokość wykopu bez ukosowania nie może być większa niż:
a) 2m
b) 1,5m
c) 1m
d) skarpy muszą być zawsze ukosowane

26. Linią falistą cienką rysujemy:
a) osie symetrii
b) linie oddzielające widok od przekroju
c) linie wymiarowe
d) zbrojenie

30) Przy dobieraniu grubości linii rysunkowych nie obowiązuje zależność
a) 1:2:3
b) 2:6:12
c) 2:4:8
d) 1:2:4

27. W drugim stopniu dokładności używamy podziałki:
a) 1:20
b) 1:75
c) 1:50
d) 1:500

28. W drugim stopniu dokładności rysujemy:
a) szczegóły
b) rzuty i przekroje
c) mapy
d) plany sytuacyjne

29. W którym wiązaniu nie występują warstwy główkowe i wozówkowe
a) polskie
b) wielowarstwowe
c) kowadełkowe
d) pospolite

30. W którym wiązaniu spoiny podłużne pionowe pokrywają się na wysokości kilku warstw:
a) polskie
b) kowadełkowe
c) krzyżykowe
d) wielowarstwowe

31. Spoiny pionowe poprzeczne mogą mieć grubość:
a) 1,2cm +5mm -2mm
b) 1cm +5mm, -5mm
c) 1,2cm +2mm, -2mm
d) 1,2cm +2mm, -5mm

32. W wyniku wypalenia glin pęczniejących w piecach obrotowych, w temperaturze do 1250C otrzymuje się kruszywo lekkie pod nazwą:
a) łupkoporyt
b) keramzyt
c) glinoporyt
d) belit

33. Miejscowe pogrubienie muru występujące na części wysokości muru nazywamy:
a) attyką
b) wyskokiem
c) pilastrem
d) gzymsem

34. W którym stropie rozstaw żeber nośnych wynosi 60cm:
a) Akermana
b) DZ
c) Teriva
d) Fert-60

35. Symbol literowo liczbowy np. B15 oznacza
a) stopień mrozoodporności betonu
b) klasę cegły pełnej wg norm
c) stopień wodoszczelności betonu
d) klasę betonu

36. Dodatki chemiczne do zapraw i betonów dodaje się ilościowo w stosunku do:
a) masy zaprawy
b) masy wody
c) masy cementu
d) wartości temperatury

37. ISO 9001 oznacza:
a) symbol wyrobu
b) świadectwo Instytutu Higieny
c) certyfikat jakości
d) nic nie oznacza

38. Symbol PN-90/B-12031 oznacza:
a) Polską Normę techniczną budowlaną
b) Numer katalogu nakładów rzeczowych
c) Normę branżową
d) Normę zakładową

39. Właściwą konsystencję zaprawy określa się;
a) przez zanurzenie kielni
b) przy pomocy stożka zanurzeniowego
c) nie ma potrzeby określania
d) przy pomocy packi i kielni

40. W skali 1:10 wszystkie wymiary są:
a) powiększone 10 razy
b) zmniejszone o 10cm
c) zmniejszone 10 razy
d) powiększone o 10cm

41. Kąt odchylenia przewodu dymowego od pionu nie może być większy niż:
a) 30
b) 45
c) 90
d) 25

42. Długość przewodu dymowego biegnącego pod kątem do pionu nie może być większa od:
a) 1,5m
b) 2m
c) 2,5m
d) 3m

48) Siatka Ledóchowskiego to siatka:
a) metalowa pleciona
b) metalowa cięto ciągniona
c) z tworzywa sztucznego
d) metalowa zgrzewana

43. Kominy wolnostojące murujemy stosując wiązanie:
a) pierścieniowe
b) kowadełkowe
c) pospolite
d) skrzynkowe

44. Z powierzchni tynku zewnętrznego odlicza się powierzchnie nie tynkowane:
a) wszystkie
b) do 1m2
c) do 2m2
d) do2,5m2

50 Imitacją kamienia naturalnego są:
a) tynki cyklinowane
b) tynki nakrapiane
c) tynki kamieniarskie
d) tynki mozaikowe

45. Tynk kraterowany należy do tynków dwuwarstwowych.
a) tak
b) nie

46. Tynk gniazdkowy otrzymuje się przez narzucenie gładzi z prześwitami
a) tak
b) nie

47. Pod tynk kamieniarski używamy podkładu z zaprawy marki nie niższej niż 5:
a) tak
b) nie

48. Plastibet dodany do zaprawy uszczelnia ją:
a) tak
b) nie

49. Kamień zwany sięgaczem występuje w murze mozaikowym
a) tak
b) nie

50. Pręty klasy A-II są żebrowane w jodełkę
a) tak
b) nie

Karta odpowiedzi

Opracowanie:
mgr inż. Zenon Bahonko


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam