AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Ocena opisowa

W klasach 1-3 szkoły podstawowej od l września 1999 roku wprowadzono ocenę opisową. Wartościowanie wszelkich przejawów naszej aktywności przez otoczenie, środowisko, w którym żyjemy, było, jest i pozostanie trwałym elementem naszego codziennego życia. Chodzi jednak o to, aby był to element twórczy, sprzyjający rozwojowi człowieka i efektywności jego pracy. Każdy pragnie, żeby jego wysiłek został dostrzeżony i doceniony. W przeciwnym razie łatwo zniechęci się do pracy.

Ocena opisowa ukazuje możliwie pełny obraz osiągnięć, poziom umiejętności, aktywności i trudności, jakie dziecko napotkało w szkole. Pozwala w znacznym stopniu wyeliminować stres, umożliwia stosowanie głównie wzmocnień pozytywnych, ponieważ to nie uwagi krytyczne, ale wskazówki, są istotne dla uczniów, a zdobywana przez nich wiedza i prospołeczne zachowania stają się wartością samą w sobie.

Opisowy system oceniania eliminuje również negatywne zjawisko uczenia się "dla stopni". W przeciwieństwie do oceny cyfrowej, pozwala na uniknięcie wyróżniania dzieci, podziału na lepszych i gorszych, niezdrowej rywalizacji.

Semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju dziecka. Aby ją jednak napisać, nauczyciel musi zgromadzić jak najwięcej informacji o dziecku. Dużym ułatwieniem w rejestrowaniu wyników obserwacji są karty szkolnych osiągnięć ucznia, które zawierają rejestr umiejętności określonych przez obowiązujący program nauczania.

[Pokaz karty osiągnięć ucznia - analiza ].

Redagując ocenę opisową, należy uwzględnić postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno - społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia.

[Pokaz i analiza ].

Ocena opisowa półroczna zawiera zalecenia dla ucznia, dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i postępów w rozwoju społeczno - emocjonalnym np. "W domu czytaj głośno. Do nauki czytania korzystaj z magnetofonu, by usłyszeć, jakie popełniasz błędy" lub "Zbyt łatwo wpadasz w złość. Postaraj się wykazywać więcej życzliwości i uprzejmości dla kolegów, a zyskasz sobie przyjaciół i znikną skargi na Ciebie".

Formułując zalecenia, zakładamy, że dziecko skorzysta z nich i w ocenie na koniec roku szkolnego będzie można stwierdzić, iż zastosowało się ono do owych zaleceń.
Przykład oceny po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego tego samego ucznia.
Ocena po I semestrze - klasy I

I. Na lekcjach starasz się być aktywny. Coraz częściej odpowiadasz całymi zdaniami, ale trudność sprawia Ci samodzielne układanie zdań. Czytasz coraz ładniej, wiem, że wkładasz w to dużo pracy, dlatego są już efekty, Bardzo się z tego cieszę. Piszesz mało starannie. Przepisując, staraj się zapamiętać cały wyraz i dokonuj porównania.
Dość sprawnie dodajesz i odejmujesz w zakresie 10. Nie potrafisz jeszcze rozwiązywać zadań z treścią. Przy ich rozwiązaniu korzystaj z liczmanów i rysunków pomocniczych.
Orientujesz się w zmianach zachodzących w przyrodzie. Prace plastyczne wykonujesz niezbyt starannie, a ich treść nie zawsze jest zgodna z tematem. Chętnie uczestniczysz w zajęciach muzycznych i ruchowych

II. Pracujesz wolno i mało samodzielnie. Na zajęcia przychodzisz zawsze przygotowany. Doceniam to i bardzo się cieszę. Masz trudności ze skupieniem uwagi podczas zajęć, zbyt często zdarza Ci się rozmawiać z kolegami.. Jesteś miłym, koleżeńskim i uczynnym chłopcem.

III. Na wyróżnienie zasługuje Twoja wytrwałość w pokonywaniu trudności w czytaniu.
Ocena roczna - tego samego ucznia

I. ......................... Już umiesz ładnie czytać. Wypowiadasz się krótkimi, prostymi zdaniami. W tekstach pisanych ze słuchu lub układanych samodzielnie, popełniasz jeszcze dość dużo błędów. Piszesz znacznie szybciej i staranniej.
Potrafisz sprawnie dodawać i odejmować, ale masz duże trudności z samodzielnym rozwiązywaniem zadań z treścią.
Nauczyłeś się obserwować, porównywać i analizować zjawiska przyrodnicze. Rozpoznajesz już wiele roślin i zwierząt.
W swoich pracach plastycznych i technicznych wykazujesz coraz częściej pomysłowość i staranność. Chętnie uczestniczysz w zajęciach muzycznych.
Jesteś sprawny fizycznie i lubisz grać w piłkę.

II. Jesteś koleżeński i miły, pomagasz innym. Zadania wykonujesz chętnie, ale nadal oczekujesz pomocy.

III. Największym Twoim osiągnięciem jest opanowanie umiejętności czytania.

Dobre ocenianie to takie, które:

 • daje dziecku informację o tym, co już urnie nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu,
 • uwzględnia możliwość dziecka; nie wszyscy przecież w tym samym czasie są w stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym zakresie,
 • bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania,
 • nie etykietuje dzieci,
 • zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłłaca,
 • nie pełni funkcji kary czy nagrody,
 • nie zawiera krytyki osoby,
 • uwzględnia postęp Jaki dokonał się w dziecku.

  Oceny wyrażone cyframi nie są w stanie spełnić wszystkich warunków dobrego oceniania, a niekiedy nawet są ich zaprzeczeniem.

  [Pokaz i analiza].

  Uczeń pracuje znacznie spokojniej w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, chętniej angażuje się w wykonywanie zadań, nie czuje się niedowartościowany, chętnie pyta. Uczniowie łakną w szkole pochwał i nagród, a boją się piętnowania i negatywnej oceny ich wiedzy i umiejętności.

  Zarówno ocena pozytywna jak i negatywna ze strony nauczyciela wywołuje głębokie poruszenie sfery duchowej dziecka. Ocenę negatywną dziecko przyjmuje jako brak akceptacji ze strony nauczyciela.
  Chwalić należy za rzeczywiste osiągnięcia, za wysiłek, zdolności i zalety osobiste. Proszę pomyśleć chwilę i przypomnieć sobie, czy nie usłyszeli kiedyś państwo od swoich dzieci słów: "Ty mnie nigdy nie pochwalisz. Wszystko robię źle". Może myślimy dobre rzeczy, ale ich nie mówimy, a pochwały nie szkodzą dziecku wręcz odwrotnie dają mu poczucie własnej wartości, sukcesu, budują świadomość skuteczności własnych działań i są napędem do dalszego działania.

  Ocena opisowa umożliwia wyeksponowanie wszystkiego, co dziecko już osiągnęło i daje możliwość podpowiedzenia dziecku, co jeszcze należy zrobić, aby osiągnąć pełen sukces.

  Opracowanie: Ewa Rembiecha


 •  
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0

  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Najczęściej zadawane pytania
  Zasady publikacji 
  Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam