AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

WYBÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Scenariusz zajęć dla uczniów klas III
Cel zajęć - przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji o wyborze przyszłego zawodu oraz szkoły ponadgimnazjalnej

Zadania:


1. okazanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i szkoły
2. wyzwalanie własnej aktywności w kierunku samopoznania i samooceny
3. modyfikacja samooceny (w przypadku, gdy jest ona zawyżona lub zaniżona)
4. pomoc w pogłębianiu wiedzy o interesujących uczniów zawodach
5. kształtowanie znajomości swego stanu zdrowia a wymagań zdrowotnych w danym zawodzie
6. zapoznanie ze strukturą szkolnictwa w mieście Białystok
7. zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
8. współdziałanie z rodzicami w realizacji podanych zadań

Zamierzone osiągnięcia:

1. znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze szkoły i zawodu
2. wiedza o strukturze szkolnictwa na terenie miasta Białystok, zawodach, własnych predyspozycjach
3. znajomość swoich umiejętności i mocnych stron

Zajęcia 1

Temat: Nasze zainteresowania i predyspozycje zawodowe

Cel:
o uświadomienie uczniom na podstawie przeprowadzonej ankiety ich predyspozycji zawodowych
o przedstawienie uczniom wybranych przykładów zawodowych

Materiały:
- ankiety, klucz do ankiet
- kasety video z przykładami propozycji zawodowych

Przebieg zajęć:

1. powitanie uczniów
2. przedstawienie tematyki zajęć

Wstęp

Zainteresowanie zawodami oraz przyszłością zawodową pojawia się już u kilkuletnich dzieci. Początkowe wybory są głównie fantazjami, wynikającymi z chwilowej fascynacji bohaterami bajek, rodzicami czy innymi znaczącymi dla dziecka osobami.

W miarę rozwoju dziecka zmieniają się jego preferencje zawodowe. Wybory dokonywane są najczęściej na podstawie własnych zainteresowań czy zdolności.

Dorośli (rodzice, nauczyciele) mogą w istotny sposób pomóc młodemu człowiekowi w podjęciu ważnych decyzji, mających wpływ na dalsze życie. Pomoc ta dotyczy umiejętności gromadzenia informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia a także sposobach poznania siebie.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest pierwszym świadomym wyborem dalszej drogi kształcenia, która może pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu- uzyskaniu wymarzonego zawodu.

Nasze zajęcia mają za zadanie dostarczyć informacji o możliwościach dalszej nauki oraz zaplanowania własnej kariery zawodowej. Będziemy zajmowali się również oceną własnych zainteresowań oraz preferencji zawodowych.

Zajęcia przeze mnie przygotowane składają się z cyklu 3 spotkań po 45 minut.

Treść zajęć:

3. wręczenie uczniom ankiety "KARTA ZAINTERESOWAŃ", czas uzupełniania ankiety- 15 minut
4. omówienie ankiety według podanego klucza
5. wspólne obejrzenie filmów video dotyczących pracy zawodowej, zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy:
- człowiek- człowiek (lekarz)
- człowiek- technika (mechanik pojazdów samochodowych)
- człowiek- przyroda (ogrodnik)
- człowiek- dane (geodeta)
- człowiek- działalność artystyczna (architekt)
6. rozmowa z uczniami na temat obejrzanych zawodów
7. podsumowanie zajęć
8. pożegnanie uczniów


Zajęcia II

TEMAT: CO WIEMY O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH?

Cel
o zapoznanie uczniów z rodzajami szkół na terenie miasta Białystok

Materiały:

1. foliogramy przygotowane na podstawie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych
2. ulotki promujące szkoły ponadgimnazjalne

Przebieg zajęć:

1. powitanie uczniów
2. zapoznanie z tematem zajęć:

Aby dokonać właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnego z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi należy poznać typy szkół, jakie znajdują się na terenie naszego miasta.

3. charakterystyka poszczególnych typów szkół z wykorzystaniem rzutnika i przygotowanych foliogramów na podstawie informatora o szkołach ponadgimnazialnych na terenie miasta Białystok:

Licea ogólnokształcące:

Nauka w liceum trwa trzy lata. Zadaniem liceów jest przede wszystkim przygotowanie kandydatów do podjęcia nauki na studiach. Część młodzieży nie zainteresowana studiami może podjąć naukę w szkołach policealnych.

W liceum ogólnokształcącym może być realizowane kształcenie w zakresie rozszerzonym od 2 do 4 przedmiotów.

W VII LO realizowane są zajęcia edukacyjne z plastyki, nauki o fotografii oraz wiedzy o teatrze.

Klasy sportowe znajdują się w IV, XVI, XIII, XVII LO.

Licea profilowane:

W liceum profilowanym proponuje się 14 profili określonych celami kształcenia oraz dziedzinami gospodarki. W roku szkolnym 200/2003 w Białymstoku funkcjonuje 12 liceów profilowanych.

Technikum

Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować kształcenie w czteroletnim technikum, które umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W technikach proponuje się kształcenie w 25 zawodach.

Zasadnicze szkoły zawodowe:

Cykl kształcenia w szkole zawodowej, w zależności od zawodu trwa 2 lub 3 lata. Szkoła zawodowa przygotowuje do egzaminu zawodowego. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki w technikum lub liceum na podbudowie szkoły zawodowej.

W szkole zawodowej istnieje możliwość kształcenia w 17 zawodach.

4. szczegółowe przedstawienie uczniom wybranych przez nich szkół ponadgimnazjalnych (wykorzystanie informatora oraz ulotek promujących szkoły z IV Białostockiego Forum Szkół)
5.podsumowanie zajęć
6. pożegnanie uczniów


Zajęcia III

Temat: Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Cel
o zapoznanie uczniów z zasadami rekrutacji obowiązującymi w roku szkolnym 2002/2003

Materiały:

1.informator o szkołach
2. materiały z IV FORUM SZKÓŁ
3. ulotki o zasadach oraz terminach rekrutacji

Przebieg zajęć-

1. powitanie uczniów
2. przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć dotyczących typów szkół ponadgimnazjalnych
4. szczegółowe omówienie zasad rekrutacji obowiązującej w roku szkolnym 2002/2003
5. omówienie zasad rekrutacji na podstawie wybranych przez uczniów propozycji szkół ponadgimnazjalnych
6. wręczenie uczniom ulotek z zasadami oraz terminami rekrutacji
7. zaproszenie do indywidualnych spotkań, przypomnienie o tablicy informacyjnej dla uczniów klas III
8. pożegnanie uczniów

Opracowanie: Mgr Marzena Łukaszuk
Pedagog
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 5

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam