AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REKOLEKCYJNYCH PROWADZONYCH METODĄ "KARUZELI"

W przeżywaniu Wielkiego Postu pomocne są rekolekcje. W szkole, w której pracuję rekolekcje dzielą się na dwie części:
- liturgiczną, która odbywa się w Kościele i obejmuje: Liturgię Słowa, Drogę Krzyżową, Adorację Krzyża, Sakrament Pokuty, Mszę Świętą.
- duszpastersko - wychowawczą, która odbywa się w szkole.
Przy prowadzeniu zajęć rekolekcyjnych w szkole wykorzystuję sprawdzoną
w praktyce metodę "karuzeli".
Karuzela pozwala na:
- udział w zajęciach dużej liczby uczniów jednocześnie (150-180),
- umożliwia młodzieży aktywny udział w rekolekcjach,
- daje możliwość prowadzenia zajęć w różnej formie w tym samym czasie,
- pobudza do myślenia i refleksji.

Opis metody:
Karuzela polega na tym, że zajęcia o różnej tematyce odbywają się jednocześnie w kilku salach lekcyjnych (np. w 5-ciu) przez określony czas (np. 10 minut), po którym następuje dzwonek i uczestnicy przechodzą z klasy do klasy tak, aby za każdym razem wziąć udział w innych zajęciach (przejście odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i uczestniczyć kolejo we wszystkich. Młodzież wraz z opiekunami zostaje podzielona na grupy (30-40 osobowe). Każda grupa otrzymuje swój numer, który jest jednocześnie numerem sali, w której będą rozpoczynały się pierwsze zajęcia.

CEL OGÓLNY: przygotowanie młodzieży do świadomego i głębokiego przeżywania wielkiego postu poprzez rekolekcje wielkopostne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uczeń wie w jaki sposób przeżywać wielki post, by po jego zakończeniu spotkać się ze zmartwychwstałym Chrystusem.
- uczeń potrafi wymienić sposoby aktywnego uczestnictwa w rekolekcjach.
- uczeń wie ja można pracować nad sobą, by być bliżej Jezusa.
- uczeń potrafi przepraszać za swoje złe postępowanie.


I. Miłosierny Ojciec
1. Przedstawienie przypowieści o Synu Marnotrawnym (Łk 15, 11-32)
2. Zwrócenie uwagi na najważniejsze wydarzenia w przypowieści (aktywizacja uczniów).
3. Nawiązanie do życia - porównanie MIŁOSIERNY OJCIEC - BÓG MARNOTRAWNY SYN - CZŁOWIEK, KTÓRY GRZESZY.
4. Kiedy dzisiaj odbywa się pojednanie człowieka z Bogiem?- sakrament pokuty.
5. Zachęcenie do przystąpienia do sakramentu pokuty.


II. Dobre uczynki
1. Odczytanie przez uczniów napisu umieszczonego na tablicy:
"W JAKI SPOSÓB MOŻNA POMÓC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI?" - podanie przykładów.
2. Projekcja filmu pt. "Miss Świata dzieciom", opowiadający historię kobiety, zdobywczyni tytułu Miss Świata, która poświęciła się pracy
z opuszczonymi dziećmi i założyła w Kamerunie Dom Dziecka dla dzieci nieobjętych niczyją opieką.
3. Krótkie omówienie filmu.
4. W jaki sposób ja mogę pomóc drugiemu człowiekowi? Prezentacja dobrych uczynków: post, modlitwa, jałmużna - mój dar.
5. Zadanie do wykonania.
Na arkuszu szarego papieru odrysuj swoją dłoń i wpisz w nią imię osoby, której chcesz pomóc np. Jurek - modlitwa; Małgośka - pomoc w lekcjach (jako mój dar).

III. Przepraszam
1. Co to jest modlitwa?
2. Przypomnienie modlitwy Ojcze Nasz (Mt 6, 9 - 15).
3. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom - co oznacz? (Przykład: list 9 - letniej dziewczynki napisany do Chruszczowa, w którym wybacza mu, że uwięził jej ojca).
4. Zadanie do wykonania (nawiązanie do sakramentu pokuty).
Osoby, które wyrządziły komuś jakąś przykrość i chcą za to przeprosić (ucznia, nauczyciela czy innego pracownika szkoły) to mogą napisać list - który będzie zawierał: imię i nazwisko tej osoby oraz słowo PRZEPRASZAM i swój podpis (przykład listu na tablicy). Listy te zostaną doręczone adresatom. Adresat: Zbyszek K. kl. II a
PRZEPRASZAM
Grzegorz

IV. Postanowienie wielkopostne
1. Wielki Post czas duchowej odnowy - powrotu do Boga i ludzi.
2. W jaki sposób mogę przeżywać ten czas, by przygotować się na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem?
3. Postanowienie wielkopostne - nawiązanie do pracy nad sobą -przykłady postanowień (powinny być umieszczone w widocznym miejscu).
4. Zadanie do wykonania.
Osoby, które chcą podjąć wielkopostne postanowienie poprawy wypisują je na małej karteczce, którą następnie wrzucają do puszki
z postanowieniami. (Puszka zostanie złożona na ołtarzu w procesji z darami w czasie Mszy świętej kończącej rekolekcje). Osoby, które podjęły postanowienie przypinają sobie do ubrania małe, fioletowe wstążeczki.


V. Śpiew
- Przypomnienie tekstów i melodii pieśni (teksty pieśni na slajdach
i w śpiewnikach).
- Nauka pieśni śpiewanych w czasie rekolekcji i wielkiego postu
(np. "Matko, która nas znasz", "Panie przebacz nam", "Golgota",
"W drogę z nami", "Rozpięty na ramionach", "Ciągle zaczynam od nowa", "Ubi caritas").

Po zakończeniu "karuzeli" uczniowie udają się do Kościoła, w którym nastąpi podsumowanie zajęć w grupach i część liturgiczna rekolekcji.

Opracowanie: Maria Agata Jachacz
nauczyciel - katecheta


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam