AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

ROZSZERZALNOŚĆ TEMPERATUROWA CIECZY

Konspekt lekcji dla klasy I Gimnazjum
Hasło programowe:
rozszerzalność temperaturowa cieczy.

Zakres treści: ciecz, objętość, jednostka objętości, termometr, skala
temperatur, rozszerzalność temperaturowa.

Cele operacyjne.
Uczeń:
1. pamięta, że ciecz po ogrzaniu zwiększa swoją objętość;
2. zna terminologię: rozszerzalność termiczna;
3. wie, że zjawisko wykorzystane jest przy budowie termometrów cieczowych;
4. rozumie, że zmiany objętości cieczy są większe od zmian objętości szkła;
5. wie, że przyrosty objętości zależą od rodzaju cieczy i jej objętości początkowej;
6. umie zmierzyć temperaturę termometrem laboratoryjnym, pokojowym, lekarskim;
7. umie określić zakres skali temperatur;
umie określić jakiej zmianie temperatur odpowiada najmniejsza działka na
skali temperatur.

Metody: problemowa o toku dedukcyjnym (stawianie hipotezy,
przewidywanie wyniku, sprawdzenie doświadczalne), działalność
praktyczna.
r
Środki dydaktyczne: podręcznik: J. Ginter Fizyka kl. VI, zeszyt przedmiotowy, ćwiczeniowe zadanie problemowe, probówki zatkane korkiem z rurką, źródło ciepła, zlewki, menzurki, termometry: laboratoryjny, pokojowy, lekarski.

Tok lekcji
A. Faza przygotowawcza
I Czynności porządkowo-organizacyjne.
II Wytworzenie sytuacji problemowej.
Pogadanka wstępna z wykorzystaniem wiadomości uczniów
- co wiemy o kształcie i objętości cieczy;
- przeprowadzenie pokazu: kształt cieczy zależy od kształtu naczynia, objętość nie zmienia się (zlewka, menzurka).
III Podanie tematu zajęć.
IV Wywołanie i sprecyzowanie problemu.
1. Co dzieje się z cieczą po ogrzaniu?
2. Jakie są praktyczne konsekwencje tego zjawiska
V Opisanie działań, które umożliwią rozwiązanie wysuniętych problemów
- prezentacja zestawu: zlewka na kuchence, probówka zatkana korkiem z rurką, ciecze: woda, denaturat, termometr laboratoryjny;
- zapoznanie uczniów z termometrami: laboratoryjny, lekarski, pokojowy;
- zapoznanie się ze skalą, rodzajem cieczy w termometrze, skalą,
dokładnością.

B. Ustalenie sposobu rozwiązania problemu.
Uczniowie wykonują ćwiczenie:
a. Zachowanie się wody w rurce podczas podgrzewania probówki;
b. Zachowanie się denaturatu w rurce podczas podgrzewania probówki;

c. Pomiar temperatury wody termometrami: pokojowym,
laboratoryjnym, lekarskim.

C. Faza podsumowująca
VII. Uczniowie odpowiadają na pytania:
- co się dzieje z cieczą po ogrzaniu?
- od czego zależą przyrosty objętości
Uczniowie wykonuj ą odpowiednie rysunki i zapisują wnioski w zeszycie.
VIII. Praca domowa:
Zastanów się dlaczego otrzymaliśmy różne wyniki pomiaru temperatury
wody stosując różne termometry.
Określenie poziomu wymagań lekcji
l. Konieczny(ocena dopuszczająca)-uczeń zna budowę termometru, umie odczytać temperaturę, wie jaką ciecz stosujemy w termometrze.
2. Podstawowy(cena dostateczna)- uczeń wie na czym polega zjawisko rozszerzalności temperaturowej cieczy, zna zastosowanie zjawiska, zna budowę i zasadę działania różnego rodzaju termometrów.
3. Rozszerzający(ocena dobra)-uczeń wie od czego zależą przyrosty objętości cieczy.
4. Dopełniający(ocena bardzo dobra)-uczeń rozwiązuje zadania związane z rozszerzalnością temperaturową, np. ze zbioru zadań R. Subieta.

Literatura:

1. J. Ginter: Fizyka. Podręcznik dla kl. szóstej szkoły podstawowej, WS i P, Warszawa 1996.
2. R. Subieta: Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 1990.
3. P. Karpińczyk: Podstawa programowa. Co to jest i jak ją ustalać. "Fizyka w Szkole" 1/1995.

Opracowanie: ELŻBIETA DOLIŃSKA


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam