AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Mit o Syzyfie - scenariusz do cyklu lekcji z mitologii w klasie V

CEL OGÓLNY:
Poznanie treści i rozumienie mitu o Syzyfie.

CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń:
- rozumie treść mitu;
- zna pojęcie "altruista";
- zna pojęcie "cechy charakteru" i umie je wykorzystać w praktyce, czyli dopasować do postaci;
- umie ocenić i odróżnić błahy problem od bardzo ważnego;
- rozumie i umie wyjaśnić związek frazeologiczny: "syzyfowa praca";
- wie, że nie należy plotkować.

TEMAT LEKCJI: (do wyboru)
Czy warto plotkować i oszukiwać? (poznajemy mit o Syzyfie).
Kłamstwo wyjdzie na jaw (mit o Syzyfie).


FORMY PRACY:
Indywidualna, grupowa.

METODA PRACY:
Problemowa, ćwiczenia dramowe, praca z tekstem.

POMOCE:
Koperty z treścią zadania, teksty mitu o Syzyfie (wg. Markowskiej i wg. Parandowskiego),
" Słownik frazeologiczny języka polskiego".


PRZEBIEG LEKCJI

FAZA WSTĘPNA.
1. Zapoznanie uczniów z celem ogólnym lekcji.
2. Opowiedzenie treści mitu o Syzyfie przez uczniów (podręcznik - wersja wg. Markowskiej); ewentualne porównanie z wersją J. Parandowskiego.

FAZA WŁAŚCIWA.
Nauczyciel stawia problematyczne pytanie: JAKĄ WAŻNĄ TAJEMNICĘ MÓGŁ ZDRADZIĆ SYZYF? CO NIM POWODOWAŁO?
Zastanowienie się nad wagą informacji, plotki, która spowodowała gniew Zeusa.

Ćwiczenia dramowe (ok. 10 min.) - chętni uczniowie dobierają się po dwie osoby, które mają się wcielić w postaci Syzyfa i jego dworzanina.

* Na dworze królewskim odbywa się biesiada, Syzyf rozmawia ze swym nadwornym powiernikiem i zdradza mu tajemnicę bogów - JAKĄ?

Po prezentacji uczniowie dochodzą do wniosku, że plotka przynosi zgubne skutki dla plotkującego (często ponosi on karę).

WNIOSEK
Zarówno plotka, jak i jej skutek - kara - wyniknęły z pewnych zachowań, a te z kolei były wynikiem cech charakteru Syzyfa.

3. Uczniowie otrzymują zadania do pracy w grupach - rozróżniają cechy Syzyfa i Zeusa (wspólne wyjaśnianie wyrazów, które budzą wątpliwości ).

ZADANIE:

1. Które cechy przypisalibyście Syzyfowi, a które Zeusowi?

2. Które nazwy cech nie pasują ani do Zeusa, ani do Syzyfa?

(uczniowie otrzymują w kopertach karteczki z nazwami cech i z imionami - "Zeus"
" Syzyf"; mają dopasować nazwy cech do imion - są również takie nazwy cech, które nie pasują do obydwu postaci - uczeń musi wykazać umiejętność logicznego myślenia ).

nazwy cech: PRZEBIEGŁY, OKRUTNY, PODEJRZLIWY, ZDRAJCA, MŚCIWY, OSZUST, NIELOJALNY, SPRYTNY, KŁAMCA, ALTRUISTA, ŁAGODNY

4. CZY SYZYFA SPOTKAŁA SŁUSZNA KARA?
Uczniowie podsumowują dotychczasowe rozważania i sugerują temat, np.

Czy warto plotkować i oszukiwać? (poznajemy mit o Syzyfie ).

5. Wyjaśnienie związku frazeologicznego związanego z mitem.

* syzyfowa praca - bezsensowny trud skazany na niepowodzenie, ciężka praca bez oczekiwanego rezultatu.

Odnalezienie hasła w "Słowniku frazeologicznym języka polskiego". Szukanie przykładów "syzyfowej pracy" w codziennym życiu.

FAZA KOŃCOWA

Podsumowanie lekcji.
Podanie pracy domowej (dwa tematy do wyboru):
1.Podaj przykład "syzyfowej pracy" w codziennym życiu (wypowiedź kilkuzdaniowa).
2.Odpowiedz w kilku zdaniach na pytanie: Czy Syzyfa spotkała zasłużona kara?

Opracowanie: mgr Grażyna Frasunek


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 4

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam