AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Współpraca wychowawcy klasy z rodzicami - główne założenia

Współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów odbywa się w trzech płaszczyznach:

1. Spotkania z rodzicami podczas ogólnoszkolnych zebrań rodziców odbywają się minimum dwa razy w roku szkolnym. Wychowawca powinien:

 • rozpoczynając pracę z nowym zespołem klasowym poznać środowisko rodzinne uczniów, w tym celu warto przeprowadzić ankiety,
 • wybrać przedstawicieli trójki klasowej i reprezentantów do rady rodziców,
 • podać rodzicom plan spotkania,
 • zapoznać rodziców z obowiązującym statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i ścieżkami edukacyjnymi realizowanymi w ramach nauczanych przedmiotów,
 • przedstawić plan pracy wychowawcy na dany rok szkolny,
 • przedstawić propozycje szkoły dotyczącą zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,
 • zadbać o otwartą atmosferę sprzyjającą komunikacji dwustronnej,
 • podać informację dotyczącą osób, placówek, instytucji, które mogłyby udzielić pomocy w trudnych sytuacjach,
 • przeprowadzić pedagogizację rodziców dotyczącą problemów uzależnień, stresu szkolnego, odpowiedzialności nieletnich,
 • taktownie i dyskretnie przeprowadzić rozmowy indywidualne zwłaszcza z rodzicami uczniów sprawiających problemy.

  2. Kontakty indywidualne z rodzicami uczniów. W kontaktach indywidualnych wychowawca powinien postarać się:
 • umawiać się na rozmowy w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (okienka, po
  i przed lekcjami, warto podać godziny, dni, w których dysponujemy czasem), podać numer telefonu szkoły, domowy,
 • zadbać o intymność rozmowy (bez obecności osób trzecich),
 • przekazywać nie tylko informacje o zachowaniu i wynikach nauczania ale również o tym jak dziecko funkcjonuje w środowisku szkolnym, jak my postrzegamy jego emocje i relacje z innymi dziećmi,
 • informować o udziale w życiu szkolnym,
 • informować o udziale dziecka w kołach zainteresowań, konkursach, olimpiadach.

  3. Współpraca z rodzicami podczas organizowania imprez klasowych i szkolnych
  Wychowawca może zaangażować rodziców w organizację imprez klasowych lub szkolnych, w których uczestniczyć będą dzieci, ich rodzice, wychowawca klasy oraz inni nauczyciele. Imprezy takie to: wycieczka, spotkania klasowe, andrzejki, choinka, dyskoteka, studniówka. Tego rodzaju spotkania integrują rodziców, owocują lepszą współpracą z nimi oraz pomagają w pracy pedagogicznej z klasą.

  Opracowanie: Elżbieta Kurzynowska


 •  
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0

  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Najczęściej zadawane pytania
  Zasady publikacji 
  Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam