AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Jak opracowałam lekturę "Puc, Bursztyn i goście" J. Grabowskiego

Lekcja 1

Temat: Swobodne wypowiedzi dzieci na temat treści lektury "Puc, Bursztyn i goście"
J. Grabowskiego. Redagowanie zdań i ich zapis.

Cele zajęć:
- Wprowadzenie w tematykę książki, zapoznanie uczniów z sylwetką J. Grabowskiego.
- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w postaci kilku logicznie powiązanych zdań.
- Szanowanie książek (rola zakładki).

Środki dydaktyczne: lektura, portret pisarza, wystawka jego utworów, rozsypanka sylabowa.

Przebieg lekcji:

1. Sytuacja wprowadzająca:

Dzieci otrzymują rozsypanki sylabowe. Układają z nich tytuł oraz imię i nazwisko autora (Puc, Bur, sztyn, i, goś, cie, Gra, bow, ski). Zwrócenie uwagi na pisownię tytułu oraz nazwiska i imienia autora.

2. Uświadomienie uczniom tematu i celów lekcji.

Złożona prawidłowo rozsypanka sylabowa tworzy tytuł i nazwisko oraz imię autora lektury, którą dzisiaj będziemy omawiać.

3. Część główna lekcji.

Informacja o autorze lektury.
Nauczyciel informuje krótko dzieci o autorze, pokazuje portret.
Jan Grabowski - autor wielu książek dla dzieci. Opowiada w nich o życiu zwierząt.
Do najważniejszych utworów należą: Prawdziwa historia o kocie, Reksio i Pucek, Skrzydlate bractwo, Kochany zwierzyniec, Czarna owieczka. (Prezentacja w/w książek)

Omówienie karty tytułowej lektury i zapis metryczki wg wzoru:
Autor:
Tytuł:
Ilustrator:
Wydawnictwo:

4. Swobodne i ukierunkowane pytania nauczyciela. Wypowiedzi na temat lektury.
- Która z psich przygód podobała się najbardziej i dlaczego?
- Który fragment opowiedziałbyś młodszemu koledze, aby zainteresować go książką?
- Uzasadnij, czy figle psów sprawiły komuś przykrość?
- Którą sytuację uważasz za najśmieszniejszą? (uzasadnienie fragmentem tekstu)

5. Ustalenie czasu i miejsca akcji oraz postaci książki:
- czas - miesiące letnie
- miejsce - wioska (zagroda, stacja kolejowa, pod lasem)
- postacie główne - Puc, Bursztyn
- postacie drugoplanowe - Katarzyna, panna Agata, Krysia, Tiuzdejek, Mikaduchna, Kacuś, Lord, Imka

6. Wyszukiwanie w tekście i czytanie fragmentów opisujących wygląd Puca i Bursztyna.
Bursztyn - brązowa sierść, stojące uszy, krótki ogonek.
Puc - biała sierść w czarne łaty, długie i oklapnięte uszy, ogonek podniesiony do góry.

7. Wspólne redagowanie i zapis zdań na temat lektury.
Bohaterami książki Jana Grabowskiego pt. "Puc, Bursztyn i goście" są psy: Puc
i Bursztyn. Mieszkały one na jednym podwórku. Przeżyły wiele zabawnych przygód, czasem psociły. Nikomu jednak nie sprawiały większych przykrości.

8. Podsumowanie i ocena aktywności uczniów: najbardziej aktywne dzieci, poprawnie wypowiadające się otrzymują zakładki do książki.


Lekcja 2

Temat: Nadawanie tytułów wyodrębnionym i zilustrowanym częściom lektury "Puc, Bursztyn i goście".

Cele lekcji:
- Doskonalenie umiejętności wyodrębniania wydarzeń, ustawiania ich w logicznej kolejności zgodnie z przebiegiem akcji oraz formułowania ich w postaci równoważników.
- Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów.

Środki dydaktyczne: lektura na każdej ławce, powiększone ilustracje z książki "Puc, Bursztyn i goście".

Przebieg lekcji:

1. Uświadomienie uczniom tematu i celów lekcji.
Dzisiaj w dalszym ciągu będziemy pracować z lekturą J. Grabowskiego "Puc, Bursztyn
i goście". Ustalimy kolejność wydarzeń i nadamy im tytuły.

Główna część lekcji:

2. Oglądanie ilustracji i grupowanie ich zgodnie z przebiegiem akcji.

3. Nadawanie tytułów pojedynczym ilustracjom, a następnie ujęcie ich w logiczną całość, zapis zdań na tablicy.
- Opieka Puca nad Bursztynem.
- Wspólne zabawy psów.
- Przyjazd gości.
- Przyjaźń psów z Mikaduchną.
- Awantury panny Agaty.
- Pozostanie Mikaduchny na wsi.

4. Odczytanie i analiza ortograficzna tytułów.
Zapis w zeszytach.

5. Praca z tekstem. Wyraziste czytanie wybranych fragmentów tekstu dotyczących ilustracji.

6. Ocena uczniów za udział w lekcji.

7. Praca domowa.
Opowiedz mamusi lub tatusiowi jedno z wydarzeń lektury "Puc, Bursztyn i goście".


Lekcja 3

Temat: Cechy Puca i Bursztyna na podstawie inscenizowanych i czytanych fragmentów lektury.

Cele lekcji:

- Doskonalenie umiejętności wyrażania własnego sądu o postaciach w formie kilku spójnych, logicznych zdań.
- Rozróżnianie i nazywanie pozytywnych i negatywnych cech postaci.
- Uzasadnienie swego zdania poprzez odwoływanie się do tekstu.

Środki dydaktyczne: książka na każdej ławce, powiększona ilustracja Puca i Bursztyna.

Przebieg lekcji:

1. Sytuacje wprowadzające:
- Nauczyciel wiesza ilustrację. Zadaje pytanie: Z czym kojarz się wam ta ilustracja?
Wspólne ustalenie:
Puc, Bursztyn - główne postacie lektury pt. "Puc, Bursztyn i goście".

2. Uświadomienie uczniom tematu i celów lekcji.
- Na dzisiejszej lekcji ocenimy Puca i Bursztyna.

3. Rozmowa o wyglądzie głównych postaci - Puca i Bursztyna.

4. Podział klasy na trzy grupy i rozdanie poleceń dla każdej z nich.

Grupa I - opracowuje inscenizację na podstawie tekstu ze strony 5 i 6 (Łapanie motyla) "Puc, Bursztyn i goście" (Nasza Księgarnia, Warszawa 1971)

Grupa II - opracowuje inscenizację na podstawie tekstu str. 45 (W kurniku)

Grupa III - opracowuje inscenizację na podstawie tekstu str. 80 i 82 (Na rynku w mieście)

5. Prezentowanie przez dzieci przygotowanych inscenizacji.

6. Dobieranie cech psów i wpisywanie ich do tabeli zamieszczonej na tablicy.

7. Dobór innych cech psów na podstawie wybranych fragmentów tekstu, np. zachowanie się Puca w sytuacji, gdy Mikaduchna potłukła sobie głowę (troskliwy, wrażliwy).

8. Odczytanie zgromadzonych w tabeli cech.

Puc
zgodny, zdolny, łakomy, ostrożny, przebiegły, opiekuńczy, gościnny, miły, koleżeński, mądry, przezorny, czysty, wrażliwy
Bursztyn
łakomy, zabawny, koleżeński, brudny, tchórzliwy, troskliwy, uparty, leniwy

Wniosek: Obydwa psy mają wady i zalety.

9. Rozmowa zmierzająca do ustalenia, które z wymienionych cech ułatwiają współżycie wśród ludzi i zwierząt.

10. Wpisanie do zeszytu cech Puca i Bursztyna.

11. Ocena aktywności uczniów. Nauczyciel dokonuje oceny słownej i wręcza kartki,
na których jest Puc i Bursztyn.

Opracowanie: mgr Wanda Baranowska
nauczycielka w Szkole Filialnej
w Leszczynku


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.33Ilość głosów: 6

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam