AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Obrazy otrzymywane przy pomocy soczewek - lekcja komputerowa scenariusz lekcji fizyki do kl.iii liceum profilowanego

Cele operacyjne
Poziom wiadomości

A. Zapamiętanie
Uczeń:
- potrafi zdefiniować co to jest soczewka,
- potrafi podać rodzaje soczewek
- potrafi podać pojęcia: ognisko, ogniskowa, promień krzywizny, oś optyczna,
- potrafi zapisać wzór informujący od czego zależy ogniskowa soczewki i poprawnie go zinterpretować,
- potrafi obliczać zdolność skupiającą soczewki i układu soczewek na podstawie wzoru.

B. Rozumienie wiadomości
Uczeń:
- rozumie zasady konstrukcji obrazów w soczewkach skupiających i rozpraszających,
- potrafi wyjaśnić cechy obrazu w zależności od położenia przedmiotu od soczewki,
- potrafi zinterpretować i zapisać równanie soczewki,

Poziom umiejętności

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń:
- potrafi korzystać z programów komputerowych w celach edukacyjnych,
- potrafi przeprowadzić symulacje komputerowe obrazów otrzymywanych przy pomocy soczewki skupiającej i rozpraszającej,
- potrafi wykorzystać równanie soczewki do rozwiązywania zadań problemowych.


D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Uczeń:
- potrafi przewidzieć wyniki doświadczeń przy symulacjach komputerowych.

Metoda: słowna- pogadanka, elementy metody problemowej, obserwacje przeprowadzonych symulacji doświadczeń

Forma nauczania: lekcja w sali komputerowej

Forma organizacyjna: praca w grupach, praca indywidualna

Strategia: O.P

Typ lekcji: utrwalenie wiadomości

Środki dydaktyczne: podręcznik, komputer, płyta CD

Tok lekcji
Faza wstępna
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Przypomnienie wiadomości i umiejętności z lekcji poprzedniej:
rodzaje soczewek, ognisko soczewki, niezbędne wielkości fizyczne potrzebne do konstrukcji obrazu w soczewce, sposoby konstrukcji obrazu dla soczewki skupiającej i rozpraszającej, równania soczewki, obrazy uzyskiwane przy pomocy soczewki skupiającej i rozpraszającej
3. Zapis tematu lekcji
4. Przedstawienie celów lekcji
5. Wprowadzenie w tematykę lekcji

Faza realizacji
Przeprowadzenie symulacji doświadczeń z wykorzystaniem komputera nt. - "Obrazy otrzymywane przy pomocy soczewek"

Faza podsumowująca
1. Utrwalenie wiadomości w oparciu o przekazane uczniom materiały graficzne:
"Obrazy otrzymywane przy pomocy soczewek" - program PowerPoint
2. Podanie pracy domowej

Zadanie 1.
Przedmiot znajduje się w odległości l = 50cm od ekranu. W jakiej odległości od ekranu należy umieścić soczewkę o ogniskowej f = 4cm, aby na ekranie otrzymać wyraźny obraz tego przedmiotu?

Dla chętnych:
Zadanie 2.

Przygotuj temat: Zastosowanie soczewek w różnych przyrządach optycznych.

Literatura:
Maria i Krzysztof Fiałkowscy, Barbara Sagnowska: Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, płyta CD: Fizyka - programy komputerowe do eksperymentów uczniowskich dla liceum ogólnokształcącego, WSiP.
 

Opracowanie: mgr Maria Woźniak


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam