AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Jak alkohol wpływa na organizm człowieka (uzależnienia)

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY dla klasy czwartej

* poziom nauczania, klasa:
klasa czwarta szkoły podstawowej
* liczba jednostek lekcyjnych:
dwie jednostki

* cele:
▪ ogólny:
poznanie szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka
▪ szczegółowe:
uczeń:
- zna skutki wpływu alkoholu na organizm człowieka
- wymienia przykłady szkodliwego wpływu alkoholu na organizm i samopoczucie człowieka
- wie, że alkoholizm jest chorobą
- rozumie konieczność zachowania postawy antyalkoholowej
- wskazuje różne rodzaje uzależnień

* organizacja i przebieg lekcji: praca w grupach, praca indywidualna

* środki dydaktyczne: podręcznik i zeszyt ćwiczeń (E. Błaszczyk i in., Przyroda 4, WSiP) arkusze szarego papieru, materiały do przeprowadzenia doświadczeń (białko jaja kurzego, alkohol), kwartalnik "Koran" nr 31

PRZEBIEG LEKCJI
1. Uczniowie przypominają z poprzednich lekcji czynniki wpływające korzystnie i nie korzystnie na nasze samopoczucie i zdrowie.
2. Nauczyciel wskazuje uczniom cel lekcji: ustalenie wpływu alkoholu na organizm człowieka.
3. Uczniowie, pracując w grupach, porządkują informacje dotyczące alkoholizmu:
- wypisują na dużym arkuszu papieru określenia, które kojarzą się z człowiekiem pijącym alkohol i jego otoczeniem;
- porządkują skojarzenia, zaznaczając jednym kolorem określenia związane z osobą pijącą alkohol, a innym określenia dotyczące jego rodziny i otoczenia;
- ustalają co oznacza słowo: uzależnienie (opierając się na przeczytanym przez nauczyciela fragmencie artykułu "Problemy rodziców uzależnionych nastolatków" z kwartalnika "Koran" nr 31)
- wymieniają różne rodzaje uzależnień, w oparciu o dodatkowe, informacje o uzależnieniach (załącznik: Uzależnienia)
- wyjaśniają, w czasie dyskusji, dlaczego alkoholizm uznawany jest za chorobę będącą przyczyną wielu nieszczęść ludzkich.
4. Wybrany uczeń, w oparciu o instrukcję nauczyciela, przeprowadza doświadczenie ukazujące reakcję białka na alkohol.
5. Uczniowie zapisują obserwacje i wniosek z doświadczenia;
- w oparciu o doświadczenie omawiają wpływ alkoholu na organizm człowieka.
6. Uczniowie wyszukują informacji w podręczniku na temat wpływu alkoholu na samopoczucie człowieka.
7. Uczniowie zastanawiają się jak można ustrzec się przed nałogiem picia alkoholu ("burza mózgów")
8. Uczniowie ćwiczą odmawianie, przedstawiając w grupach zaproponowane wcześniej scenki (sytuacje wymagające odmówienia, w których mogą się znaleźć):
- uczniowie poznają zasady skutecznego odmawiania; każda grupa otrzymuje przygotowany przez nauczyciela zestaw zasad skutecznego odmawiania (załącznik: Zasady skutecznego odmawiania)
- o oparciu o poznane zasady starają się skutecznie odmówić (scenki).
9. Podsumowanie lekcji stanowią zaproponowane przez uczniów i wypisane w "Moich notatkach" hasła propagujące zwalczanie alkoholizmu.
10. Praca domowa: Narysuj plakat o tematyce antyalkoholowej.

ZAŁĄCZNIK: UZALEŻNIENIA

- W naszym kraju 50% mężczyzn i 30% kobiet jest uzależnionych od nikotyny.
- Około 200 tys. Polaków regularnie zażywa różnego rodzaju narkotyki.
Po narkotyki często sięgają młodzi ludzie. Z uzależnienia wychodzi zaledwie 20 - 30%
- Badania socjologiczne wykazują, że przed ekranami telewizorów spędzamy codziennie ponad 4 godziny.
10% Polaków jest uzależnionych od telewizji - zabiera im ona co najmniej 8 godzin dziennie.
- 70% znajduje się na granicy telemanii i komputeromanii.
Najbardziej narażone są dzieci - nie potrafią zapanować nad liczbą oglądanych programów, gier komputerowych.
Na nowe gry maniacy potrafią wydać ostatnie oszczędności.
- Groźną formą uzależnienia jest również skłonność do mówienia nieprawdy, fantazjowania, zatracania się w kłamstwie i to bez wyraźnych powodów. Te pozornie nieszkodliwe kłamstewka stają się nałogiem, a ich twórca tworzy wygodne dla siebie światy. Tyle, że nie potrafi już później normalnie funkcjonować. Zaczyna chorować, potrzebuje pomocy psychologa.

ZAŁĄCZNIK: ZASADY SKUTECZNEGO ODMAWIANIA


ZASADY SKUTECZNEGO ODMAWIANIA

1. Przyjąć wyprostowaną postawę ciała
2. Patrzeć w oczy
3. Mówić pełnym głosem
4. Powiedzieć wyraźnie "nie"
5. Podać powód odmowy


w oparciu o "Propozycje dla wychowawców klas: Trzy koła" B. Wolniewicz-Grzelak


 

Opracowanie: Małgorzata Hajduk


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 3

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam