AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Skutki przemocy

Jeszcze do niedawna uważano, że bicie jest nie tylko dopuszczalną, ale i całkiem dobrą metodą postępowania w sytuacjach trudnych zarówno między mężem i żoną, między rodzicami a dziećmi, a także pomiędzy dziećmi. Potwierdzeniem tego są między innymi przysłowia i liczne powiedzenia sławiące dobrodziejstwa bicia np., "gdy mąż żony nie bije to jej wątroba gnije", czy powiedzenie "mnie ojciec bił i wyrosłem na porządnego człowieka". Jednak coraz lepsza wiedza o przemocy pokazuje, że jest wręcz przeciwnie. Bicie uczy posłuszeństwa tylko na chwilę, natomiast w dłuższym okresie czasu powoduje ogromne szkody.

Skutki krzywdzenia są nieuchronne i zawsze szkodliwe dla dziecka. Specjaliści wyróżniają skutki bezpośrednie i odległe. Te pierwsze dotyczą natychmiastowych oraz bliskich w czasie negatywnych konsekwencji. Do najcięższych z nich należy śmierć dziecka na skutek odniesionych obrażeń. Drugą grupę stanowią obrażenia fizyczne i cierpienia psychiczne. Należy pamiętać, że trwałe uszkodzenia neurologiczne są niezwykle groźnym dla zdrowia dziecka skutkiem przemocy. Zaburzenia rozwoju fizycznego: upośledzony rozwój umysłowy (opóźnienia, deficyty myślenia, mowy, trudności szkolne); upośledzony rozwój emocjonalny oraz społeczny (lęki, agresywność, zaburzenia zachowania itd. - wszystko to razem stanowi o poważnym zagrożeniu życia, zdrowia i rozwoju dziecka. Przy omawianiu odległych skutków krzywdzenia, zwraca się też uwagę na późniejsze skłonności do agresji, zachowań przestępczych czy krzywdzenia własnych dzieci.

Nadużycia seksualne także pozostawiają bolesne i trwałe ślady na psychice molestowanego dziecka. Należą do nich - depresja, lęki, zaburzenia snu, zaburzenia seksualne, poczucie izolacji i mniejszej wartości w dorosłym życiu.

Osoby bite lub obserwujące bicie częściej stają się:
- bardziej agresywne i wrogie w stosunku do innych ludzi;
- są mniej odpowiedzialne za wszystko, co w życiu robią;
- mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi (są mniej komunikatywne, bardziej drażliwe, nieufne);
- częściej żyją w rozbitych rodzinach i nie utrzymują kontaktów z najbliższymi krewnymi;
- częściej ponoszą porażki zawodowe i trudniej im osiągnąć ważne życiowe cele;
- trudniej im założyć własną rodzinę, a jeżeli im się uda są to często rodziny nietrwałe.

To tylko niektóre skutki przemocy, ale i to wystarczy, żeby uświadomić sobie jak bardzo przemoc niszczy życie ludzi.

Doświadczenia przeżyte w dzieciństwie maja wpływ na całe życie. Atmosferę grozy potęgują stosowane wobec dzieci zbyt w stosunku do przewinienia surowe kary nie tylko fizyczne. W starszych dzieciach utrwala się poczucie niesprawiedliwości i gniewu, szukają akceptacji i zrozumienia poza domem, gdy trafią na podobnych sobie tworzą nieformalne grupy, które organizują napady, rozboje, terroryzują całe dzielnice, znęcają się nad słabszymi. Dokonują kradzieży by zaspokoić swoje potrzeby materialne i by poczuć się ważnymi. Z roli ofiary przechodzą do roli sprawcy przemocy, którą postrzegają jako dużo bardziej atrakcyjną i dającą poczucie mocy.

Innym przejawem niedostosowania społecznego jest wagarowanie, trudności w nauce, powtarzanie klasy, kończenie nauki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej czy zasadniczej. Atmosfera grozy i niepewności spowodowana ciągłym oczekiwaniem na cios nie sprzyja koncentracji uwagi na nauce. Surowe karanie powoduje frustrację, która wpływa na wyniki w nauce, a to znowu powoduje jeszcze surowsze kary.

Dzieci doświadczające przemocy, zaniedbania, braku akceptacji, odrzucenia uciekają z domów. Ucieczki są zwykle wołaniem o pomoc. Innym sposobem ucieczki od problemów jest używanie alkoholu, palenie papierosów, branie narkotyków. Alkohol staje się często sposobem rozwiązywania problemów osobistych. Odurzanie się środkami chemicznymi jest sposobem na zapomnienie o braku zainteresowania losem i problemami dziecka ze strony innych osób, o poniżaniu, zagrożeniu, odrzuceniu, braku miłości i bezpieczeństwa. W ekstremalnych przypadkach dzieci krzywdzone podejmują próby samobójcze czy próby samookaleczenia.

Niezależnie jednak od rodzaju maltretowania, jakiego dziecko doświadcza, trzeba pamiętać, że nie wszystko jest stracone, a na pomoc nigdy nie jest za późno.

Istnieje wiele organizacji, stowarzyszeń, placówek oraz praw i programów, których celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie różnym formom przemocy.

Jednym z nich jest:

POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych;
2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany;
3. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić;
4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej bez naruszania jego godności osobistej;
5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą w rodzinie;
6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

ROLI OFIARY NIE MOŻNA POLUBIĆ!

BICIE BOLI I NIKT TEGO NIE LUBI! TY TEŻ!

Literatura:
Ireneusz Wojaczek: "Dziecko w kręgu przemocy." Warszawa 1996
Hanna Sasal: "Niebieskie karty." Warszawa 1999
Red. Dr K. Rożek - Lesiek: "Rodzina w wielkim mieście, jej problemy I sposoby ich rozwiązywania."
A. Lipowska - Teutsch: "Rodzina a przemoc."
Dr J. Pośpiszyl: "Przemoc w rodzinie, kto pomoże."
 

Opracowanie: mgr inż. Grzegorz Przybylski


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam