AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

J. Słowacki "W pamiętniku Zofii Bobrówny" - koncepcja i konspekt lekcji w klasie IV

Cele operacyjne:

1. Zapoznanie uczniów z utworem Juliusza Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny".

a) rozpoznanie treści; nadawca- odbiorca,
b) język poetycki (obrazowanie poetyckie),
- epitety
- porównanie
- zdrobnienia
- przenośnie
- uosobienie
- struktura wiersza
c) przedstawienie sylwetki autora.

2. Odczytanie symbolicznego sensu utworu.
3. Pogłębienie umiejętności rozpoznawania elementów struktury wiersza.
4. Kształcenie umiejętności formułowania wniosków i uogólnień.
5. Pobudzenie wyobraźni dziecka, uświadomienie roli ojczyzny.
6. Kształcenie uczuć patriotycznych.

Metody:

- praca z tekstem
- ćwiczenia analityczne
- heureza

Przebieg lekcji:

1. Po czynnościach organizacyjnych, swobodnych wypowiedziach, uświadomieniu uczniom celów lekcji, zaczynamy od omówienia pamiętników przyniesionych przez dzieci. Stworzenie sytuacji problemowej.

2. Zadawanie pytań pomocniczych:

- Skąd się wzięło słowo "pamiętnik"?
- Jaki jest cel pamiętnika?
- Z jakich okazji wpisują się do pamiętnika wasi koledzy?

3. Podanie i zapisanie tematu lekcji:

Jaką odpowiedź na prośbę adresatki zawarł J. Słowacki w wierszu pt. "W pamiętniku Zofii Bobrówny"?

4. Krótkie informacje o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.
5. Realizacja tematu- praca z tekstem:
- Kto mówi?
- Do kogo mówi?
- Kiedy mówi?
- Jak i o czym mówi?
- Co świadczy o tym, że wiersz powstał dawno?
- Komu poeta wpisał się do pamiętnika i co w nim wyraził?
- Dlaczego poeta w swoim utworze stosuje liczne zdrobnienia: gwiazdeczka, gwiazdka, kwiateczki, dziecina?

6. Przypomnienie wiadomości o poznanych środkach stylistycznych oraz wskazanie ich w tekście. Notatka w formie tabeli.
7. Próba określenia uczuć poety wyrażonych w wierszu. (Spodziewane odpowiedzi).
- Podziw dla piękna ojczystej przyrody.
- Wdzięczność za natchnienie poetyckie.
- Tęsknota za ojczyzną.
- Żal z powodu tułaczki na obczyźnie.

8 O co poeta prosi Zosię?- dyskusja. (Spodziewane odpowiedzi uczniów).
- Aby Zosia kochała i szanowała ojczystą przyrodę.
- Aby stała się pośredniczką między nim a krajem.
- Aby ten kontakt z ojczyzną dodał mu sił.

9. Wersyfikacja utworu, układ rymów.

10. Zadanie pracy domowej.

Rozdanie uczniom kartek z tekstem do uzupełnienia.

Autorem wiersza pt. "W pamiętniku Zofii Bobrówny" jest....................................
Zosia to................... dziewczynka, która ma przyjechać do........................,
wrócić do Ojczyzny. Świadczą o tym liczne...................... takie jak: kwiateczki, dziecina, itp. Poeta w utworze wyraża uczucia...............,................. i.......
Prosi Zosię aby kochała i szanowała...............................................

 

Opracowanie: Grażyna Krzywonos


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.44



Ilość głosów: 9

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam