AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej

"Aktywność jest podstawową właściwością istot
żywych, sposobem ich istnienia"

W. Okoń

Aktywność dzieci w edukacji przedszkolnej jest w centrum zainteresowania nauczycieli, którzy dążą do stworzenia takich sytuacji edukacyjnych by ich wychowankowie odgrywali czynną rolę w realizacji określonych zadań. Służą ku temu metody aktywizujące.

1. Burza mózgów:


Jest to najprostsza metoda aktywizująca. Pozwala na zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu. Plusem tego sposobu jest możliwość modyfikowania cudzych pomysłów lub na zasadzie skojarzenie, podawanie innych. W czasie burzy mózgów pracuje się indywidualnie, ale na rzecz całego zespołu, którego zadaniem jest zgromadzenie jak największej liczby pomysłów czy faktów do danego problemu. Burzę mózgów stosuje się jako.

- rozgrzewkę umysłową
- dla ustalenia zakresu posiadanej wiedzy
- dla utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy
- dla znalezienia najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu

Zastosowanie podczas pracy z dziećmi burzy mózgów pozwala na:

- włączenie wszystkich dzieci do pracy
- szybkie zgromadzenie dużej ilości pomysłów
- przeprowadzenie rozgrywki umysłowej
- naukę zwięzłego wyrażania myśli
- sprawdzenie posiadanej wiedzy

2. Mapa pojęciowa


To metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem schematów, zwrotów, rysunków, symboli. Celem stosowania tej metody jest usystematyzowanie zdobytej wiedzy lub wizualizacja posiadanych wiadomości. W trakcie pracy tą metodą dzieci doskonalą umiejętności techniczne takie jak: czytanie, pisanie, rysowanie i umiejętności umysłowe min. Planowanie, klasyfikowanie. Muszą również współdziałać ze sobą przekonywać o swoich racjach, ale także rezygnować ze swoich pomysłów na rzecz dochodzenia do porozumienia.

Efekty pracy z mapą pojęciową:

- uczy samodzielnego zdobywania wiedzy
- uczy posługiwania się poznanymi pojęciami
- daje okazję doskonalenia czytania ze zrozumieniem
- ułatwia zapamiętanie poznanych faktów poprzez poszukiwanie, segregowanie wiadomości, przedstawienie w postaci rysunku
- uczy uważnego słuchania
- uczy oceny i samooceny
- daje szansę wykazania się dzieciom różnych zdolnościach
- stwarza możliwość współpracy
- uczy zadawania pytań i udzielenia odpowiedzi

3. Metoda projektu.


Jedną z kluczowych umiejętności, w jakie przedszkole wyposażyć ma dziecko to twórcze myślenie. Taką możliwość daje metoda projektów. Polega ona na wykonaniu przez dzieci zadań poprzez samodzielne poszukiwania pod opieką nauczyciela.

Dzieci w trakcie pracy nad projektem uczą się:

- przeprowadzania rozmów
- samodzielnego poszukiwania materiałów
- współdziałania w grupie
- odpowiedzialności

4. Stymulacje

Stymulacje
to naśladowanie rzeczywistości, ćwiczenie najbardziej efektywnych zachowań w bezpiecznych warunkach. Ideą stymulacji jest doskonalenie konkretnych umiejętności oraz uczenie się na błędach popełnionych w bezpiecznej stymulacji ćwiczeniowej.

Stymulacje mogą obejmować takie proste umiejętności jak:

- nadawanie paczki na poczcie
- zabawę dzieci w sklep
- czy lekarza

Stymulacja ma wpływ na:

- kształtowanie się systemu wartości
- kształtowanie się umiejętności poznawczych
- rozwijanie umiejętności społecznych
- poprzez utożsamienie się z własnymi przeżyciami głęboko zapada w pamięć i łatwo daje się
odtworzyć.

5. Drama

Drama
polega na wczuwaniu się w role, na improwizacji, która angażuje ruch, gest, mowę, myśli i uczucia. Drama uczy rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć.
Głównym sposobem pracy w dramie jest bycie w roli. Polega ona na tym, że dziecko jest sobą w nowej roli, nieznanej sytuacji.

Drama jest:

- doskonałym ćwiczeniem językowym
- rozwija myślenie i wyobraźnię
- uczy komunikatywności
- ćwiczy koncentracje i spontaniczność
- ułatwia zapamiętywanie odgrywanych ról
- pozwala zrozumieć przeżycia i zachowani innych ludzi

6. Gry planszowe


Gry i zabawy są znanym elementem zajęć w przedszkolu. Oprócz dobrej zabawy niosą ze sobą treści dydaktyczne i wychowawcze. Uczą ścisłego przestrzegania reguł.

Gry planszowe wpływają na:

- na twórcze myślenie
- rozwijają wyobraźnie
- zmuszają do współdziałania
- wymuszają precyzyjne redagowanie poleceń
- są niekonwencjonalnym sposobem uczenia się
- dają satysfakcję z wykonanej pracy
- treści ujęte w grach głęboko zapadają w pamięć

Literatura:


Rau K. Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów Poznań
Dudzikowa M., Wychowanie przez aktywne uczestnictwo Wa-wa 1987.
Gloton R., Cero C., Twórcza aktywność dziecka Wa-wa 1985.

 

Opracowanie: Aurelia Łubek


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 4

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam