AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Test sprawdzający z historii "Barok pełen kontrastów"

KONCEPCJA TESTU

1. NAZWA TESTU
Test sprawdzający wiadomości z historii klasa VI.

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMOWA TESTU
Test obejmujący wiadomości z działu: "Barok pełen kontrastów"

3. OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA TESTU:
Sprawdzający opanowane wiadomości i umiejętności ucznia z działu "Barok pełen kontrastów".

4. FORMA TESTU:
- kształtujący
- sprawdzający, wielostopniowy
- nieformalny
- pisemny

5. ANALIZA TREŚCI NAUCZANIA
Ustalenie treści w postaci celów operacyjnych, określanie celów i poziomu wymagań.

KARTOTEKA TESTU

NUMER ZADANIA BADANIA CZYNNOŚĆ - UCZEŃ POTRAFI KATEGORIA CELÓW POZIOM WYMAGAŃ
1. Nazwać kierunek w dziejach kultury w XVII w. A k
2. Wymienić elementy sztuki baroku C p
3. Wskazać nazwę kraju, w którym narodził się barok C r
4. Wyjaśnić pojęcie kontrastu - elementu charakterystycznego dla sztuki baroku B p
5. Wymienić przedstawicieli sztuki barokowej w Europie A r
6. Określić na podstawie podanego cytatu nazwisko jego autora D d
7. Podać nazwy państw, które prowadziły wojny z Rzeczpospolitą w XVII w. A k
8. Określić powody dla których Stefan Batory był postrzegany jako bardzo dobry polityk i dowódca wojskowy C d
9. Nazwać wojska które zaatakowały Rzeczpospolitą latem 1655 r. A p
10. Wskazać punkt zwrotny w dziejach "potopu szwedzkiego" (1655-1660) B p
11. Określić skutki wojny polsko-tureckiej w 1672 r. A p
12. Podać nazwę miejscowości pod którą Jan Sobieski pokonał Turków A p
13. Określić datę zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem A r
14. Ocenić skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII w. B k
15. Wyjaśnić pojęcie - husaria B r
16. Określić poglądy jakie panowały wśród szlachty polskiej w XVII w. na temat jej pochodzenia C d
17. Wymienić elementy stroju szlacheckiego A k
18. Wyjaśnić na czym polegały główne zajęcia szlachty polskiej w XVII w. B r
19. Rozpoznać elementy charakterystyczne dla budowli - dworku szlacheckiego C p
20. Nazwać obiekt zabytkowy w Skierniewicach, który uległ częściowemu zniszczeniu w czasie "potopu szwedzkiego" A r


Miły szóstoklasisto!

Przed Tobą test, który umożliwi sprawdzenie Twoich wiadomości i umiejętności z epoki baroku. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia. Wszystkie zadania mają cztery warianty odpowiedzi: a, b, c i d. Tylko jedna jest poprawna. Prawidłową odpowiedź wyraźnie zaznacz stawiając znak X lub ٧ w odpowiednim kwadraciku. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 30 minut.

Życzę powodzenia

nazwisko i imię ---------------------------------- klasa ---------------

1. Kierunek w kulturze europejskiej w XVII w. nosił nazwę:
a. barok 
b. renesans 
c. oświecenie 
d. średniowiecze 

2. Elementy charakterystyczne epoki baroku to:
a. wiara w wartość człowieka 
b. przepych, bogactwo dekoracji i kolorów 
c. rzeźby i budowle małych rozmiarów 
d. prostota i umiar 

3. Kraj w którym narodził się barok to:
a. Francja 
b. Włochy 
c. Niemcy 
d. Rzeczpospolita 

4. Barok charakteryzował się pełnią kontrastów, które znajdowały odbicie:
a. w modlitwie i zabawie 
b. w pobożności i w religijności 
c. w przyjemnościach i w radościach 
d. w smutku i w melancholii 

5. Przedstawiciele baroku to:
a. Michał Anioł, Leonardo da Vinci 
b. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej 
c. Peter Paul Rubens, Jan Sebastian Bach, Giovani Bernini, 
d. Sokrates, Platon, Terencjusz 

6. Kto jest autorem słów: "Myślę więc jestem"
a. Mikołaj Kopernik 
b. Kartezjusz 
c. Isaak Newton 
d. Galileusz 

7. W XVII w. Rzeczpospolita prowadziła wojny z następującymi państwami:
a. Anglią, Francją, Szwecją 
b. Rosją, Szwecją, Francją 
c. Turcją, Anglią, Szwecją 
d. Rosją, Szwecją, Turcją 

8. Stefan Batory okazał się nieprzeciętnym politykiem i wodzem, gdyż:
a. prowadził zwycięskie walki z Rosją o Inflanty, zorganizował piechotę wybraniecką 
b. zreformował szkolnictwo i opanował samowolę szlachty 
c. prowadził zwycięskie wojny ze Szwecją 
d. walczył z Turkami pod Chocimiem 

9. Latem 1655 r. Rzeczypospolitą zaatakowały wojska:
a. rosyjskie 
b. szwedzkie 
c. tureckie 
d. francuskie 

10. Momentem przełomowym w dziejach "potopu szwedzkiego" było:
a. zajęcie przez Szwedów Wielkopolski 
b. ucieczka Jana Kazimierza z kraju 
c. wtargnięcie oddziałów szwedzkich na Litwę 
d. obrona Jasnej Góry w Częstochowie 

11. Rzeczpospolita w 1672 roku:
a. straciła część terytorium i płaciła daninę Turcji 
b. zawarła porozumienie ze Szwecją 
c. zyskała nowe tereny na zachodzie 
d. podpisała pokój z Rosją 

12. Jan Sobieski pokonał Turków w 1673 r. pod:
a. Kamieńcem Podolskim 
b. Chocimiem 
c. Wilnem 
d. Buczaczem 

13. Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem miało miejsce w roku:
a. 1684 
b. 1683 
c. 1673 
d. 1783 

14. Wojny prowadzone przez Rzeczypospolitą w XVII w.:
a. wzmocniły kraj politycznie i gospodarczo 
b. wpłynęły na rozwój handlu i rzemiosła 
c. osłabiły kraj politycznie i gospodarczo 
d. ożywiły życie gospodarcze kraju 

15. Husaria to:
a. piechota wybraniecka 
b. artyleria 
c. lekkozbrojna jazda 
d. ciężkozbrojna jazda 

16. Szlachta polska podkreślała swoją wyższość głosząc, że wywodzi się od:
a. Sarmatów 
b. Rzymian 
c. Rusinów 
d. Czechów 

17. Strój szlachecki składał się z następujących elementów
a. kontusza, szpady 
b. tuniki, togi 
c. żupana, kontusza, pasa i szabli 
d. spodni, peleryny, szpady 

18. Szlachta polska w XVII w. najchętniej spędzała czas:
a. na zarządzaniu swoimi majątkami 
b. na rozwijaniu handlu i rzemiosła 
c. na czytaniu książek 
d. na ucztach, balach, polowaniach 

19. Dworek szlachecki to:
a. wielka rezydencja magnata 
b. kamienica w mieście 
c. budowla parterowa nakryta dwuspadowym z charakterystycznym gankiem pośrodku ściany frontowej 
d. dwupiętrowy dom kupiecki 

20. W czasie "potopu szwedzkiego" w Skierniewicach częściowo został zniszczony:
a. pałac arcybiskupów gnieźnieńskich 
b. ratusz 
c. kościół św. Stanisława 
d. brama parkowa 

KARTA ODPOWIEDZI
(punktacja)

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Ilość punktów
1 a 1
2 b 1
3 b 1
4 a 1
5 c 1
6 b 1
7 d 1
8 a 1
9 b 1
10 d 1
11 a 1
12 b 1
13 b 1
14 c 1
15 d 1
16 b 1
17 c 1
18 d 1
19 c 1
20 a 1
  razem 20


ANALIZA MATERIAŁU NAUCZANIA

I. Kultura baroku

1. Nowe ideały życia ludzkiego
2. Przedstawiciele baroku w Europie
3. Kontrast w sztuce i życiu codziennym

II. Życie w Polsce w czasach królów elekcyjnych

1. W czasach wojen i wielkich wodzów
2. Zniszczenia kraju w wyniku wojen w XVII w.
3. Szlachta, jej przywileje, tryb życia

III. Wiek XVII w mojej miejscowości (elementy tematyki regionalnej)
 

Opracowanie: Zofia Rzankowska


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.14Ilość głosów: 7

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam