AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Pole prostokąta - scenariusz lekcji matematyki w klasie IV szkoły podstawowej

Cele:
- Uczeń zna pojęcie kwadratu jednostkowego (K)
- Uczeń rozumie pojęcie pola jako liczby kwadratów jednostkowych (K)
- Uczeń umie mierzyć pole prostokąta kwadratami jednostkowymi (P)
- Uczeń umie zbudować prostokąt o danych wymiarach z kwadratów jednostkowych (P)
- Uczeń zna wymiary prostokąta wypełnionego kwadratami jednostkowymi (W)
- Uczeń zna algorytm obliczania pola prostokąta (K)
- Uczeń poznaje jednostkę pola - cm2 (K)

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia (Działam więc umiem), przybory do geometrii, kwadraciki jednostkowe, sznurek, klej, kolorowe długopisy

Metoda:
Dyskusja, ćwiczenia

Przebieg lekcji

I. Czynności wstępne:

1. Sprawdzenie obecności.
2. Wdrożenie do porządku.

II. Wprowadzenie
1. O jakich figurach geometrycznych mówiliśmy na ostatnich lekcjach?
U: łamana zamknięta, otwarta, kwadrat, prostokąt
2. Czym charakteryzuje się prostokąt? Po czym poznać, że figura jest prostokątem?
3. Pokaż w klasie przedmioty, które mają kształt prostokąta.

Zad.1
Kasia ma ogródek kwiatowy na parapecie w kształcie prostokąta o wymiarach: długość 10cm, szerokość 15cm. Chciałabym zrobić płotek z paska plastiku. Jaki długi pasek plastiku powinnam przygotować?

U. podejmują dyskusję nad zadaniem. Pasek powinien mieć długość 50cm.
III. Nawiązanie do tematu
Zad.2
Marek planuje latem na działce rodziców hodować ślimaki. Musi więc wydzielić miejsce w kształcie prostokąta i je ogrodzić. Dysponuje plastikowym paskiem o długości 30cm. Jakich wymiarów może być ten prostokąt? Proszę podać kilka przykładów.
N. rysuje na tablicy tabelkę.
U. podają przykładowe wymiary prostokątów:

długość szerokość # obwód * pole
10cm 5cm 30cm 50cm2
9cm 6cm 30cm 54cm2
8cm 7cm 30cm 56cm2
5cm 10cm 30cm 50cm 2
6cm 9cm 30cm 54cm2
7cm 8cm 30cm 56cm2


N: Jakie będzie pole powierzchni każdego z tych prostokątów? Musimy się nauczyć to pole wyznaczać? Zapiszmy temat lekcji:

Temat: Pole prostokąta.

IV. Część właściwa lekcji
N: Proszę narysować w zeszytach dwa prostokąty o wymiarach z tabelki, każdy innym kolorem.
U. rysują dwa prostokąty.
N.: Proszę, weźcie do ręki sznurek i zmierzcie obwody narysowanych prostokątów (wymiary z tabelki). Co zauważyliście?
U: Obwody są równe.
N. dopisuje w tabelce obwody poszczególnych prostokątów (#).
Czy tym sznurkiem można zmierzyć pole?
U: NIE
N: W kopertach znajdują się kwadraciki, którymi zmierzymy pola powierzchni prostokątów. Są to kwadraciki jednostkowe o boku 1cm tzn. o szerokości 1cm i długości 1cm. Proszę tymi kwadracikami wypełnić pole pierwszego prostokąta. Ile takich kwadracików należało użyć do wypełnienia prostokąta?
U: 50, 54, 56 - w zależności od wymiarów prostokąta.
N: Co obliczyliśmy?

U: Pole powierzchni prostokąta.
N: Jak to obliczyliśmy?
U: Policzyliśmy ile kwadratów jednostkowych zmieściło się na długość, a ile na szerokość i pomnożyliśmy oba wyniki.
N: Jak więc można obliczyć pole prostokąta nie układając kwadracików jednostkowych?
U: Mnożymy długość przez szerokość prostokąta.
N. wpisuje do tabelki - pola prostokątów są: (*).
U. zapisują w zeszytach:

Pole prostokąta obliczamy mnożąc jego długość przez szerokość
(długości boków muszą być mierzone tą samą jednostką)


Zad.
Zbuduj w zeszycie prostokąt (używając kwadracików jednostkowych - wklej je) o wymiarach: długość=5cm, szerokość=3cm.
U. wklejają kwadraciki do zeszytu.

N: Obliczmy pole tego prostokąta: 5cm - 3cm = 15cm2.
Zapiszmy w zeszytach:

Jednostka, którą mierzymy pole to cm2.


N: Pokoloruj jeden kwadracik jednostkowy, wklej go do zeszytu i podpisz

1cm2

N: Otwórzmy ćwiczenia na stronie 15
Ćw.1/15, ćw. 4/16, ćw. 6/17

V. Podsumowanie
N: Poznaliśmy dzisiaj centymetr kwadratowy i nauczyliśmy się obliczać pole powierzchni prostokąta. Jak myślicie czy Wasz dziadek, który ma działkę też mierzył pole pow. swojej działki za pomocą centymetra kwadratowego?
U: NIE
N: Jakiej jednostki używał? Jak ta jednostka się nazywa? Czy są jaszcze inne jednostki pola pow.?
U: TAK, 1m2, 1mm2, 1dm2,...
N: Spróbuj narysować na ławce palcem 1mm2, 1dm2.

VI. Zadanie domowe
Narysuj, wytnij, pokoloruj i wklej do zeszytu 1dm2.
Zad. 4a,b,c,d/103 - podręcznik
Dla chętnych: zad.10*a,b/103, zad.11*/10
 

Opracowanie: MGR ROMANA JENERALCZYK


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam