AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Przyczyny trudności szkolnych dzieci w kształceniu zintegrowanym

Pójście dziecka do szkoły stanowi pewien przełom w jego życiu. Kończy się okres beztroskiego dzieciństwa. Dziecko stopniowo zaczyna wrastać w grupę rówieśniczą, przyjmować społeczny system wartości. Zmieniają się proporcje między zabawą, nauką i pracą. W przedszkolu dominowała działalność zabawowa. Teraz nauka przybiera postać pracy umysłowej, a maleje nasycenie elementami zabawowymi. Pierwsze lata nauki są bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. Kierowanie rozwojem dziecka przez nauczyciela we współpracy z rodzicami powinno opierać się na naturalnych skłonnościach do dynamiki, samodzielności i aktywności poznawczej.

Już na tym etapie edukacji szkolnej mogą ujawnić się trudności w nauce, które mają różne przyczyny, a ich efektem mogą być niepowodzenia szkolne.

Przyczyny trudności szkolnych mogą mieć różne źródła.

Pierwszą grupę takich czynników stanowią warunki społeczne, a przede wszystkim środowisko rodzinne dziecka.

Są to:
-sytuacja materialna rodziny,
-brak zainteresowania rodziców postępami dziecka w nauce,
-przeciążenie dziecka pracą w gospodarstwie domowym,
-alkoholizm rodziców,
-rozbicie rodziny,
-atmosfera w rodzinie,
-liczebność rodzeństwa,
-poziom wykształcenia rodziców,
-poziom kulturalny i materialny życia rodzinnego,
-ujemne lub dodatnie wpływy otoczenia

Drugim czynnikiem jest sam uczeń, jego stan zdrowia, zadatki dziedziczne np. funkcjonowanie zmysłów, określony temperament, zdolności oraz jego rozwój ogólny tj. zdobyta wiedza, doświadczenie, życie uczuciowe, cechy charakteru, rozwój aktywności, samodzielności, dociekliwości, wytrwałości w dążeniu do celu. Osiąganie powodzeń szkolnych utrudniają opóźnienia cząstkowe w zakresie jednej lub kilku funkcji:
-pamięci,
-orientacji wzrokowo - przestrzennej,
-analizy i syntezy wzrokowej,
-motoryki i grafomotoryki,
-dynamiki i procesów nerwowych,
-mowy i wymowy,
-rozwoju społeczno - emocjonalnego.

Czynniki te mogą stworzyć tak skomplikowany splot niekorzystnych dla nauki warunków, że po pewnym okresie niepowodzeń szkolnych otoczenie dziecka nie może już stwierdzić, co było pierwotnym źródłem trudności w nauce, a co jest konsekwencją niepowodzeń. Bez wyrównania zaburzonych funkcji tok uczenia się ulega zakłóceniu.

Trzecim czynnikiem od którego zależą powodzenia szkolne lub trudności w nauce jest nauczyciel, narzędzia jego działalności i szkoła. I tak, wyniki pracy nauczyciela zależą od jego cech wewnętrznych, takich jak:
-przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne,
-doświadczenia życiowe,
-zdolności,
-cechy charakteru,
-zamiłowanie do pracy nauczycielskiej,
-pozycja społeczna, jego autorytet,
-warunki materialne,
-warunki lokalowe i wyposażeniowe szkoły.

Nauczyciel powinien dokładać wszelkich starań, by pomóc dziecku wyrównać braki. Powinien uważnie obserwować dzieci, ich rozwój intelektualny i społeczno - moralny by w razie potrzeby szukać pomocy w poradni psychologiczno pedagogicznej. Taka współpraca może stać się podstawą do stosowania zabiegów terapeutycznych zmierzających do usunięcia lub ograniczenia przyczyn i skutków zauważonych braków.

Najczęstszymi trudnościami, które pojawiają się w kształceniu zintegrowanym są trudności w czytaniu i pisaniu. Zaburzenia rozwojowe utrudniające proces czytania i pisania mogą występować w różnych wzajemnych powiązaniach i różnym stopniu nasilenia. U jednego dziecka często występuje równocześnie kilka rodzajów zaburzeń. W następstwie tych zaburzeń narastają u dzieci trudności polegające nie tylko na ograniczeniu możliwości w zakresie pisania i czytania, ale również liczenia, manipulowania, wypowiadania się itp.

Narastanie niepowodzeń szkolnych może doprowadzić do osłabienia motywów uczenia się, nerwic szkolnych, zahamowań itp. Zaburzenia u dzieci w młodszym wieku szkolnym często są bagatelizowane przez rodziców.

Trudności w pisaniu i czytaniu na tle dyslektycznym często interpretowane są jako objawy małej staranności i lenistwa dziecka. Stosowanie kar za brak staranności w pisaniu i czytaniu może przynieść efekty odwrotne do zamierzonych. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się i zapewnienie dziecku specjalistycznej, fachowej pomocy.

Należy stwarzać dziecku warunki do osiągania sukcesów, które można by nazwać pozornymi, gdyby rozpatrywać je na tle osiągnięć innych uczniów i wymagań szkolnych. Jednak te drobne sukcesy powodują, że dziecko chętnie przychodzi do szkoły, ma motywację do dalszej trudnej dla niego pracy, widzi efekty swoich wysiłków, a to jest potrzebne każdemu człowiekowi, szczególnie temu małemu na początku jego edukacji.

Dokładne poznanie ucznia, refleksja nad przyczynami jego trudności w nauce, pozyskanie do pomocy rodziców i ewentualnie właściwego specjalisty pozwoli zminimalizować lub wyeliminować trudności w nauce, a to będzie miało na pewno ogromny wpływ na dalszy przebieg kariery szkolnej dziecka.

Spowoduje to również, że dziecko zacznie odzyskiwać wiarę we własne siły, poczuje się pewniej w środowisku rówieśniczym i w rodzinie, odzyska równowagę psychiczną.

Literatura:
1. Praca zbiorowa pod redakcją M. Lelonka i T. Wróbla - Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1 - 3.
2. T. Gąsowska, Z. Pietrzak - Stępkowska - Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.
3. B. Sawa - Jeżeli dziecko źle czyta i pisze.
4. H. Spionek - Zaburzenia w rozwoju ucznia, a niepowodzenia szkolne.
 

Opracowanie: mgr Małgorzata Zyza
nauczyciel kształcenia zintegrowanego i muzyki
w Szkole Podstawowej w Ulhówku


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam