AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

W Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Scenariusz lekcji przyrody w terenie dla kl.V szkoły podstawowej.

Czas trwania zajęć:70 minut

Cele:
- Poznają etap wstępnego oczyszczania ścieków(oczyszczanie mechaniczne)
- Zapoznają się z przebiegiem procesu biologicznego oczyszczania ścieków
- Zapoznają się z pracą zakładowego laboratorium
- Poznają na czym polega gospodarka osadami
- Poznaja sposoby właściwego gospodarowania zasobami przyrody

Przebieg zajęć:

1.Zbiórka przed szkołą.Wyjazd do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

2.Spotkanie z kierownikiem zakładu.

3.Uczniowie zadają kilka pytań:
- Kiedy został zbudowany ten zakład?
- Jaką zajmuje powierzchnię?
- Ile osób jest tu zatrudnionych?
- Skąd przywożone są tu ścieki?
- Jakie są cele oczyszczalni?

4.Zwiedzanie zakładu.
a) Punkt zlewny dowożonych ścieków.
b) Piaskownik
c) Osadownik mechaniczny
d) Komory napowietrzania
e) Komory niedotlenione
f) Komory beztlenowe
g) Komora rozkładu ścieków
h) Klarownik osadu
i) Odciskarnia
j) Składowisko osadu
k) Sterownia
l) Laboratorium

5.Kończymy zwiedzanie zakładu,dziękując jego kierownikowi za oprowadzenie i
obszerny komentarz.

6.Powrót do szkoły.

7.Po powrocie z wycieczki, na lekcji przyrody uczniowie wypełniaja karty pracy.

Karta pracy-załącznik opracowała:mgr Izabela Wołk

Karta pracy

1.Połącz przy pomocy strzałek pojęcia z definicjami.
 

ścieki ścieki komunalne ścieki przemysłowe

 

To wody zanieczyszczone
w wyniku czynności ży-
ciowych człowieka,prac
kuchennych,mycia,korzy-
stania z toalet itp.
To zanieczyszczone przez
człowieka ciecze,odpro-
wadzane do naturalnych
zbiorników wodnych
To wody zanieczyszczone
w wyniku wykorzystania
ich do różnych procesów
przemysłowych

2.Podkreśl nazwy organizmów, których obecność w wodzie świadczy o tym, że
jest to czysta woda.
a) kiełże
b) wypławki
c) raki
d) rureczniki

3.Podkreśl nazwy organizmów, których obecność w wodzie świadczy o tym, że jest to woda zanieczyszczona.
a) liczne bakterie
b) grzyby
c) rureczniki
d) raki

4.Jakie są cele oczyszczalni ścieków?

5.Skąd przywożone są do tej oczyszczalni ścieki?

6.Podkreśl nazwę organizmów, które wykorzystywane są do oczyszczania ścieków.
a) bakterie
b) grzyby

7.W jaki sposób możesz wpłynąć na ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych z Twojego domu?Podaj 2 przykłady.
 

Opracowanie: Izabela Wołk


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam