AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Arkusz obserwacji dziecka sześcioletniego wyniki obserwacji wstępnej i końcowej

DANE O DZIECKU
Imię i nazwisko..................................................................................................
Data urodzenia...................................................................................................
Który rok w przedszkolu...................................................................................

ROZWÓJ SPOŁECZNO-MORALNY I EMOCJONALNY
Kontakty społeczne; najczęściej dobre, czasami dobre, najczęściej negatywne
Inicjatywa w zabawie; wykazuje, czasami wykazuje, nie wykazuje
Przestrzeganie reguł zabaw; przestrzega, czasami przestrzega, nie przestrzega
Współdziałanie w zabawie; najczęściej współdziała, czasami nie, brak współdziałania
Reagowanie na sygnały i polecenia nauczyciela; reaguje poprawnie, czasami reaguje poprawnie, brak reakcji (wymaga częstych powtórzeń)
Samodzielność w pracy; zawsze samodzielnie, czasami oczekuje pomocy, często oczekuje pomocy
Dążenie do ukończenia zadania; zawsze kończy, czasami przerywa i nie kończy, najczęściej nie kończy
Koncentracja uwagi podczas działania; dobra, czasami rozproszona, najczęściej rozproszona
Tempo psychomotoryczne; równomierne, w niektórych sytuacjach spowolniałe, najczęściej spowolniałe, nierównomierne

ZDOLNOŚĆ KOMUNIKATYWNEGO WYPOWIADANIA SIĘ
Podejmowanie swobodnych wypowiedzi; wypowiada się chętnie, rzadko się wypowiada, nigdy nie wypowiada się samodzielnie
Zasób słownictwa; bogaty, średni, ubogi
Budowa zdań podczas wypowiedzi; wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, prostymi zdaniami, pojedyńczymi wyrazami
Rozumienie mowy innych; rozumie, wymaga powtórzeń, nie rozumie
Poprawność wymowy; wymowa poprawna, niepoprawna, jaka?..............................................................................................................................................

POZIOM ROZWOJU SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ I KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ
OGÓLNA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

Uczestnictwo w zabawach ruchowych; uczestniczy chętnie, czasami nie, uczestniczy niechętnie
Poprawność wykonywania ćwiczeń ruchowych; wykonuje poprawnie, czasami niepoprawnie, najczęściej źle
Samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń ruchowych; zawsze samodzielnie, czasami oczekuje pomocy, najczęściej oczekuje pomocy

SPRAWNOŚĆ MANUALNA RĄK
Wycinanie; wycina poprawnie, czasami ma problemy, najczęściej ma problemy
Rysowanie; rysunek bogaty w szczegóły, schematyczny, ubogi i mało czytelny
Kreślenie znaków literopodobnych; kreśli poprawnie, czasami popełnia błędy, najczęściej wykonuje źle
Wykonuje czynności; tylko prawą ręką, tylko lewą, raz prawą-raz lewą ręką
Tempo pracy manualnej; dobre, nierówne, opóźnione

ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH (PAMIĘĆ,UWAGA, MYŚLENIE)
Porównywanie (odnajdywanie różnic i podobieństw na obrazku); odnajduje bezbłędnie, popełnia błędy, nie wykonuje
Klasyfikowanie, przeszeregowywanie; wykonuje bezbłędnie, popełnia błędy, nie wykonuje
Analiza i synteza (składanie obrazka w całość, analiza opowiadania); wykonuje pracą bezbłędnie, popełnia błędy, nie wykonuje
Wyciąganie wniosków na podstawie związków przyczynowo-skutkowych; wykonuje samodzielnie i poprawnie, z pomocą, nie wykonuje
Uogólnianie i tworzenie definicji (rozwiązywanie i tworzenie zagadek); wykonuje poprawnie, czasami popełnia błędy, nie wykonuje
Koncentracja uwagi podczas tworzonych sytuacji edukacyjnych; zawsze skupiona, czasami rozproszona, najczęściej rozproszona

KSZTAŁCENIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA
Wyodrębnianie głosek w nagłosie; bezbłędnie, popełnia błędy, nie wyodrębnia
Wyodrębnianie głosek w śródgłosie; bezbłędnie, popełnia błędy, nie wyodrębnia
Wyodrębnianie głosek w wygłosie; bezbłędnie, popełnia błędy, nie wyodrębnia
Analiza i synteza dźwiękowa wyrazów; wykonuje bezbłędnie, czasami popełnia błędy, wykonuje źle
Rozumienie i nazywanie wprowadzonych znaków umownych; nazywa i stosuje, popełnia błędy, nie stosuje
Rozpoznawanie i nazywanie liter; zna, popełnia błędy, nie zna
Układanie wyrazów; układa poprawnie, popełnia błędy, nie układa
Czytanie; czyta tekst, czyta proste wyrazy, nie czyta
Zainteresowanie nauką czytania; widoczne, na poziomie przeciętnym, małe zainteresowanie

PRZYSWAJANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
Przyswajanie pojęć dotyczących położenia przedmiotu; zna i stosuje, robi błędy, nie zna i nie stosuje
Określanie kierunku; zna i stosuje, robi błędy, nie zna
Określanie wielkości; zna i stosuje, robi błędy, nie zna
Określanie ciężaru; zna i stosuje, robi błędy, nie zna
Posługiwanie się nazwami dni tygodnia; zna i zachowuje kolejność, myli kolejność, nie zna
Przeliczanie elementów zbioru; przelicza w zakresie od...do..., popełnia błędy w zakresie 0-10
Nie przelicza
Rozpoznawanie i nazywanie cyfr; zna w zakresie od...do, myli.............., nie zna
Rozumienie i nazywanie znaków nierówności; zna i stosuje, popełnia błędy, nie zna i nie stosuje
Rozumienie i nazywanie znaków dodawania i odejmowania; zna i stosuje, popełnia błędy, nie zna i nie stosuje
Znajomość figur geometrycznych; zna, robi błędy, nie zna
Rozpoznawanie i nazywanie kolorów; poprawnie, niepoprawnie................................................
myli.............................................................................................

WYNIKI WSTĘPNEJ I KOŃCOWEJ OBSERWACJI ROZWOJU PSYCHO-FIZYCZNEGO DZIECKA

- BARDZO DOBRE
- DOBRE
- WYMAGA PRACY WYRÓWNAWCZEJ
- WYMAGA OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

INNE UWAGI ODZIECKU


..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

wychowawca  data  podpis rodzica
..........................
 
 ..........................
 
 ....................................
 
..........................  ..........................  ....................................- kolor niebieski - obserwacja wstępna
- kolor czerwony - obserwacja końcowa
 

Opracowanie: Jadwiga Skubis


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam