AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Ankiety Środowiskowe

W pracy nauczyciela-wychowawcy w gimnazjum ważną sprawą jest rozpoznanie środowiska domowego ucznia. Pozwala nam to lepiej zrozumieć dzieci, które rozpoczynają naukę w nowej szkole w trudnym dla nich okresie dojrzewania, często sprawiają kłopoty, problemy swoim zachowaniem, a my nie bardzo wiemy jak im pomóc i jak sobie z nimi poradzić.

Pomocne mogą być ankiety wywiadu środowiskowego dla rodziców lub dla uczniów. Ankiety takie można przeprowadzić na początku roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu z rodzicami i na godzinie wychowawczej z uczniami. Należy pamiętać, że wypełnienie ich przez dzieci i rodziców jest sprawą dobrowolną, o czym musimy poinformować ankietowanych, gdyż jak wszyscy wiemy mają oni prawo do prywatności. Muszę przyznać, że wyjaśnienie zainteresowanym, czemu mają służyć poniższe ankiety w większości wypadków spotyka się ze zrozumieniem zarówno ze strony rodziców jak i dzieci.

Ważne jest to, że każdy rodzic ma okazję napisać o swoim dziecku coś dobrego, często w ten sposób dowiaduję się o zainteresowaniach, pozaszkolnych pasjach i talentach moich podopiecznych i mam szansę spojrzeć na nich z nieco innej niż szkolna perspektywy. Poniżej zamieszczam przykłady takich ankiet, które ja wykorzystuję w praktyce szkolnej.

Ankieta wywiadu środowiskowego (Dla Rodzica)

Szanowni Państwo,

Poniższa ankieta ma pomóc mi w pracy wychowawczej z Państwa dziećmi. Odpowiedzi na pytania są całkowicie dobrowolne i jeżeli uznacie Państwo któreś z pytań za krępujące- proszę o pominięcie go. Jednocześnie zapewniam, że wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną tylko do mojej wiadomości i do wiadomości pedagoga szkolnego (w razie potrzeby).

wychowawca...................

1. Nazwisko i imię dziecka...................................

2. Nazwisko i imię matki i ojca ...............................

3. Adres zamieszkania dziecka.................................

4. Adres zameldowania dziecka................................

4a. Telefon kontaktowy z rodzicami.............................

5. Rodzina: pełna, niepełna, zastępcza.

6. Rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: babcia, dziadek, matka, ojciec, siostra, brat, inne ...................
(niepotrzebne skreślić).

7. Liczba dzieci w rodzinie:...................

8. Sytuacja materialna rodziny: bardzo dobra, dobra, przeciętna, zła, bardzo zła.

9. Wykształcenie rodziców:

Matka: wyższe, średnie, zawodowe, podstawowe.
Ojciec: wyższe, średnie, zawodowe, podstawowe.

10.Czy rodzice pracują:
mama...........
tata................

11.Czas pracy rodziców:
Matka: jednozmianowy, wielozmianowy, nienormowany
Ojciec: jednozmianowy, wielozmianowy, nienormowany

12.Mieszkanie/domek: ilość pokoi....., kuchnia, łazienka, WC (właściwe podkreślić).

13.Dziecko ma: (właściwe podkreślić):
- Pokój: własny, wspólny z rodzeństwem, wspólny z rodzicami, wspólny z innymi członkami rodziny
- Miejsce do pracy: własne, wspólne z rodzeństwem, nie ma
- Zabawki: własne, wspólne z rodzeństwem, nie ma
- Książki: własne, wspólne z rodzeństwem, nie ma

14. Dziecko uczy się w domu: po powrocie ze szkoły, uczy się wieczorem, uczy się za krótko, często nie uczy się w domu twierdząc, że nie ma nic zadane, uczy się systematycznie, uczy się tylko ulubionych przedmiotów, wymaga mobilizacji do nauki, odrabia najczęściej tylko prace pisemne, wymaga stałej kontroli, ma trudności z nauką zwłaszcza................

15. Dziecko przy odrabianiu lekcji: korzysta z pomocy rodziców, nie korzysta z pomocy.

16. Zeszyty dziecka i zadania domowe rodzice sprawdzają: systematycznie, często, czasami, rzadko, nie są sprawdzane.

17. Dziecko jest w domu: systematycznie oceniane za wyniki w nauce, sporadycznie jest oceniane, nie jest oceniany/a za wyniki, jest oceniany/a przez jednego z rodziców.

18. Dziecko za dobre wyniki w nauce jest nagradzane: rzeczą materialną, pochwałą, zapowiedzią nagrody, nie jest nagradzane.

19. Za złe wyniki w nauce dziecko jest karane: karą fizyczną lub inną, upomnieniem słownym, pozbawieniem nagrody, nie jest karane.

20. W czasie wolnym od nauki dziecko najczęściej: uczęszcza na zajęcia dodatkowe, opiekuje się rodzeństwem, wykonuje drobne prace domowe, przebywa z kolegami/ koleżankami, robi to co lubi, ogląda telewizję, gra na komputerze, czyta książki, nie ma czasu wolnego.

21. Czy dziecko ma obowiązki domowe: tak / nie (wynoszenie śmieci, chodzenie po zakupy, sprzątanie, odkurzanie, ścielenie łóżek, mycie naczyń, spacer z psem inne.......................................................................)

22. Czy dziecko choruje na jakieś przewlekłe choroby (np.: alergia, astma itp.)?...................

23. Proszę powiedzieć coś miłego, dobrego o swoim dziecku (np. co lubi, czym się interesuje, jego pozytywne cechy, mocne strony, osiągnięcia:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety i współpracę

Ankieta wywiadu środowiskowego (Dla Ucznia)

To jest ankieta tylko dla wychowawcy, ma mi pomóc lepiej was poznać i zrozumieć. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi. Jeżeli na któreś pytanie nie chcesz odpowiadać z ważnych dla siebie powodów możesz je pominąć- wynik ankiety nie wpłynie na twoją ocenę z zachowania ani z jakiegokolwiek przedmiotu!

1.Nazwisko i imię dziecka...................................

2. Rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: babcia, dziadek, matka, ojciec, siostra, brat, inne................(niepotrzebne skreślić).
3. Liczba dzieci w rodzinie:..................
4.Czy rodzice pracują: mama.................
tata...................
5.Czas pracy rodziców:
Mama: jednozmianowy, wielozmianowy, nienormowany
Tata: jednozmianowy, wielozmianowy, nienormowany
6. Miejsce pracy: mama...........................
tata..............................

7.Mam: (właściwe podkreślić):
- Pokój: własny, wspólny z rodzeństwem, wspólny z rodzicami, wspólny z innymi członkami rodziny
- Miejsce do pracy: własne, wspólne z rodzeństwem, nie mam
- Zabawki: własne, wspólne z rodzeństwem, nie mam
- Książki: własne, wspólne z rodzeństwem, nie mam
8.. Uczę się w domu:, uczę się wieczorem, po przyjściu ze szkoły, odrabiam tylko prace pisemne, rzadko uczę się ustnie, uczę się tylko na sprawdziany. ( podkreśl to co jest najbliższe prawdy)

9. Na naukę poświęcam średnio..................godziny/ minut dziennie.

10 Przy odrabianiu zadań pomaga mi:
- Rodzice
- Rodzeństwo
- Koledzy
- Korepetycje
- Nikt
11. Najczęściej potrzebuję pomocy z............................................
12. Zeszyty i zadania domowe rodzice sprawdzają: systematycznie, często, czasami, rzadko, nie są sprawdzane. (podkreśl właściwe).
13.Za dobre wyniki w nauce jestem nagradzany/a:
rzeczą materialną, pochwałą, nie jest nagradzany/a.

14. Za złe wyniki w nauce jestem najczęściej karany/a:
karą fizyczną, upomnieniem słownym, pozbawieniem nagrody, nie jestem karany/a

15. W czasie wolnym od nauki:
- uczęszczam na zajęcia dodatkowe,
- opiekuję się rodzeństwem,
- wykonuję prace domowe,
- bawię się, spotykam z kolegami,
- robię to co lubię,
- oglądam telewizję,
- gram na komputerze,
- czytam książki,
- nie mam czasu wolnego.
- ...........................................................

16.W naszym mieszkaniu są słowniki, encyklopedie, książki popularno-naukowe, literatura piękna, lektury, dostęp do Internetu, czasopisma...................................

17. Moje obowiązki domowe: wynoszenie śmieci, chodzenie po zakupy, sprzątanie, odkurzanie, ścielenie łóżek, mycie naczyń, opieka nad zwierzętami domowymi, inne............................................, nie mam żadnych obowiązków.

18. Czy chorujesz na jakieś przewlekłe choroby (np.: alergia, astma itp.)?.................................

19 Napisz czym się najbardziej interesujesz.......................................
.........................................................................

20. Co uważasz za swoje największe dotychczasowe osiągnięcie .........................................................................
.........................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety i współpracę wychowawca.............................

 

Opracowanie: mgr Anna Latusik


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.67Ilość głosów: 6

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam