AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Ocenianie rezultatów pracy ucznia

OCENIANIE KSZTAŁTUJACE
Stosuje się w każdym momencie procesu nauczania. Ma na celu:
- niesienie młodzieży pomocy w uczeniu się
- wskazanie słabych i mocnych stron ucznia po to by niwelować niedociągnięcia;
- modyfikowanie ćwiczeń, by dostosować zadania do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów w zespole klasowym
- aktywizowanie i wyzwalanie samooceny i oceny pracy kolegów (m. in. poprzez wspólne ustalanie kryteriów i metod oceniania)

OCENIANIE PODSUMOWUJĄCE

Stosuje się po zakończeniu danej jednostki tematycznej lub zadania, które uczeń otrzymał do wykonania na zakończenie semestru klasy, cyklu kształcenia./


Służy ono podsumowaniu pracy ucznia (jego osiągnięć, wydaniu na ten temat opinii i poinformowaniu ucznia i rodziców).

Należy brać pod uwagę umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, pisania i czytania w odniesieniu do tekstów na temat życia codziennego, mass mediów, literatury oraz niewerbalnych i mieszanych tekstów kultury wysokiej.

OCENIANIE FORMY LITERACKIEJ I UŻYTKOWEJ

W zakresie umiejętności językowo - stylistycznych:

1) poprawność językowa (fleksyjna, słowotwórcza)
2) poprawność leksykalna (frazeologiczna)
3) poprawność składniowa z właściwą interpunkcją
4) poprawność ortograficzna
5) poprawność stylistyczna (bogactwo słownictwa, zastosowanie odpowiednich środków językowych, stylizowanie wypowiedzi, posługiwanie się słownictwem spoza tekstu)

W zakresie kompozycji

1) logiczność i spójność wypowiedzi (zachowanie związków przyczynowo-skutkowych, stosowanie "spinaczy" tekstu)
2) właściwy układ graficzny (odpowiedni dla każdej formy wypowiedzi)
3) estetyka pracy
4) funkcjonalność formy

W zakresie treści:

1) dobór informacji z załączonych tekstów (ew. ćwiczeń, poleceń)
2) pozostawanie w zgodzie z faktami:
3) opisywanie świata przedstawionego (charakterystyka, opis, opowiadanie, sprawdzanie, list, kartka z pamiętnika, itp.)
4) charakteryzowanie bohatera i ocenianie jego zachowania (charakterystyka)
5) relacjonowanie zdarzeń np. sprawozdanie
6) opisywanie i nazywanie przeżyć (opis przeżyć, list)
7) urozmaicanie narracji poprzez dialogi, opis itp.
8) rzeczowe i zwięzłe przedstawianie problemu (notatka, ogłoszenie)
9) umiejętne wybieranie i selekcjonowanie informacji (notatka, ogłoszenie, zawiadomienie, reklama)
10) precyzyjne podawanie informacji (notatka, ogłoszenie, przepis)
11) celowe zastosowanie środków perswazyjnych np. apostrofy, wykrzyknienia, itp. (zaproszenie)
12) celowe zastosowanie wyrazów oceniających, np. przymiotniki w stopniu najwyższym, zdrobnienia itp. (reklama)
13) określanie adresata, nadawcy, celu, czasu, miejsca (zaproszenie, ogłoszenie)
 

Opracowanie: Urszula Kijek


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.89Ilość głosów: 9

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam