AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Konkurs mitologiczny

PYTANIA ZA 2 PUNKTY
1. Podaj imię królewny, którą Atena zamieniła w pająka. (ARACHNE)
2. Jak nazywała się żona Hefajstosa? (AFRODYTA)
3. Jak nazywał się król, któremu nie podobała się gra Apollina? (MIDAS)
4. Kim był Polifem? (CYKLOP, JEDNOOKI POTWÓR, ZJADŁ TOWARZYSZY ODYSA)
5. Jakie zwierzęta ukradł Hermes Apollinowi? (KROWY)
6. Za co bogowie ukarali Syzyfa? (OSZUKAŁ BOGÓW, PLOTKOWAŁ)
7. Jak nazywał się syn Dedala? (IKAR)
8. Czego domagał się Charon za przewiezienie przez Styks? (JEDNEGO OBOLA)
9. Dlaczego Hermesa wypędzono z Olimpu? (KRADŁ)
10. Jaka kara spotkała Narcyza? (ZAKOCHAŁ SIĘ WE WŁASNYM ODBICIU W WODZIE)
11. Komu ludzie zawdzięczali posiadanie ognia? (PROMETEUSZOWI)
12. Jak powstała Afrodyta? (WYŁONIŁA SIĘ Z PIANY MORSKIEJ)
13. Jak nazywała się rzeka zapomnienia? (LETE)
14. Czym żywili się bogowie? (NEKTAR I AMBROZJA)
15. Jaki kolor miała krew bogów? (BYŁA BIAŁA)
16. Kto napisał "Odyseję"? (HOMER)
17. Jaką karę wymierzył Apollo królowi, któremu nie podobała się jego gra? (OŚLE USZY)
18. Ile razy Styks okrążał królestwo podziemi? (9 RAZY)
19. Jak nazywał się syn Odyseusza? (TELEMACH)
20. O jakiej porze roku Kora wracała do matki? (WIOSNĄ)
21. W jaki sposób Ariadna pomogła Tezeuszowi? (DAŁA MU NIĆ, DZIĘKI KTÓREJ WYSZEDŁ Z LABIRYNTU)
22. Jak powstała Atena? (WYSKOCZYŁA Z GŁOWY ZEUSA)
23. Jak nazywały się święta ku czci Ateny? (PANATENAJE)
24. Jak nazywało się miejsce kaźni w podziemiach? (TARTAR)
25. Jakie pokarmy zapewniały bogom nieśmiertelność? (NEKTAR I AMBROZJA)
26. Jak nazywał się mitologiczny raj? (POLA ELIZEJSKIE)
27. W poszukiwaniu czego udał się Jazon? (ZŁOTE RUNO)

PYTANIA ZA 5 PUNKTÓW
1. Jakie drzewo poświęcono Atenie? (OLIWKĘ)
2. Jak nazywali się rodzice Apolla? (ZEUS I LATONA)
3. Jakie jest pochodzenie słowa "laureat"? (OD LAUR DLA ZWYCIĘZCY)
4. Co kryje się pod pojęciem "Wielkie Dionizje"? (ŚWIĘTO KU CZCI DIONIZOSA)
5. Jaki przedmiot powodował, że wszyscy ulegali czarowi Afrodyty? (PRZEPASKA NA CZOLE)
6. Jakie cudowne zdarzenie miało miejsce na wyspie Delos, gdy narodził się Apollo? (ŁABĘDZIE OTOCZYŁY WYSPĘ I CUDNIE ŚPIEWAŁY< WSZYSTKO ZAKWITŁO)
7. Co to jest Partenon? (ŚWIĄTYNIA KU CZCI ATENY)
8. Wymień przynajmniej 5 dziedzin, których patronkami były Muzy. (PIEŚŃ BOHATERSKA, HISTORIA, LIRYKA, KOMEDIA, TRAGEDIA, TANIEC, PIEŚŃ MIŁOSNA, HYMN, GWIAZDY)
9. Jak nazywał się statek, którym Jazon wyruszył na wyprawę? (ARGO)
10. W jaki sposób zginął Herkules? (UBRAŁ KOSZULĘ OD ŻONY WYPRANĄ W KRWI CENTAURA)
11. Kim był Minos? (KRÓŁ KRETY, OJCIEC MINOTAURA)
12. Jak pojedynkował się Apollo i Marsjasz? (APOLLO GRAŁ NA CYTRZE A MARSJASZ NA FLECIE)
13. Podaj przynajmniej dwa przydomki jakie Grecy nadali Atenie. (ERGANE-PRACOWNICA, POLIAS-PATRONKA MIAST, PROMACHOS- PANI ZASTĘPÓW, PALLAS-PANNA, PARTENOS- DZIEWICA)
14. W jakich okolicznościach (kiedy i gdzie) Herakles pierwszy raz wykazał się swoją siłą? (W KOLEBCE, GDY MIAŁ 10 MIESIĘCY, ZABIŁ HYDRĘ)
15. Dlaczego Atena zamieniła Arachne w pająka? (Z LITOŚCI, GDY TA POWIESIŁA SIĘ )
16. Jak nazywała się nimfa, w której zakochał się Apollo, a która zamieniła się w drzewo laurowe? (DAFNIS LUB DAFNE)
17. Wymień imiona przynajmniej 5 Muz. (KALIOPE, KLIO, EUTERPE, TALEJA, MELPOMENE, TERPSYCHORA, ERATO, POLIHYMNIA, URANIA)
18. Jak nazywali się rodzice Hermesa? (ZEUS I MAJA)
19. Wyrocznia w Delfach ostrzegała Peliasa (stryja Jazona), aby strzegł się pewnego człowieka. Co miało charakteryzować tego człowieka? (MIAŁ MIEĆ TYLKO JEDEN BUT- SANDAŁ)
20. Uprawy jakiej rośliny nauczył Dionizos ludzi? (WINOROŚLI)
21. Kim były Amazonki, na czele których stała Hipolita? (PLEMIĘ KOBIET, ZABIJAŁY SYNÓW A WYCHOWYWAŁY JEDYNIE DZIEWCZĘTA, WYPALAŁY PRAWĄ PIERŚ, ABY MÓC LEPIEJ WŁADAĆ MIECZEM)
22. Jak nazywał się piękny myśliwy, w którym zakochała się Afrodyta? (ADONIS)
23. Jak nazywał się król Cypru (występuje on w micie o Afrodycie), który zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu kobiety? (PIGMALION)
24. Czego zabronił Eros swej ukochanej Psyche? (PATRZEĆ NA SWOJĄ TWARZ)

PYTANIA ZA 10 PUNKTÓW
1. Dlaczego Zeus wyrzucił Hefajstosa z Olimpu, gdy ten był jeszcze dzieckiem? (WSTAWIŁ SIĘ ZA MATKĄ, HERĄ- KTÓRĄ ZEUS POWIESIŁ ZA RĘCE)
2. Podaj nazwę wyspy, na której brzegach powstała Afrodyta. (CYPR)
3. Co znaczy słowo "psyche"? (DUSZA)
4. Postać jakiego zwierzęcia przybierał Dionizos? (LWA)
5. Jak Grecy tłumaczyli powstanie nietoperzy? (DIONIZOS ZAMIENIŁ W NIE TRZY CÓRKI MINYASA, KTÓRE NIE CHCIAŁY GO CZCIĆ)
6. Jak nazywała się piękna rzeźba kobiety ożywiona przez Afrodytę, w której kochał się król Cypru? (GALATEA)
7. Czym zajmował się Herakles u królowej Omfalii? (GOTOWAŁ, PRZĄDŁ)
8. Kim były harpie? (KOBIETY PTAKI, POŻERAŁY JEDZENIE FINEUSOWI, PRZEGONIŁ JE JAZON)
9. Jak długo (ile dni) trwały Panatenaje? (9)
10. Kogo nazywano "dziatwą Apollina"? (WIESZCZE,ŚPIEWACY, POECI)
11. Jak mitologia tłumaczy powstanie hiacynta? (Z KRWI PRZYJACIELA APOLLINA- HIAKINTOSA)
12. Czym zajmował się Hermes nocami? (WSKAZYWAŁ DROGĘ, USYPIAŁ LUDZI, ZSYŁAŁ SNY)
13. Kim była Medea? (CÓRKA KRÓLA KOLCHIDY, KTÓRA POMOGŁA JAZONOWI)
14. Kogo nazywano "dobrym pasterzem" w Arkadii? (HERMESA)
15. Jaki straszliwy przedmiot zamówili Cyklopi chcący zemścić się na Herze? (KRZESŁO Z KLESZCZAMI)
16. Jak mitologia tłumaczy powstanie anemonów? (Z KRWI ADONISA)
17. Co to było za święto Chalkeje (kto wówczas świętował)? (ŚWIĘTO KOWALI)
18. Co to było za święto Lenaje (na czym polegało)? (WYTACZANIE WINA)
19. Kiedy (podaj porę roku) obchodzono święto Apollina? (PÓŹNĄ JESIENIĄ)
20. Jak powstały delfiny? (BYLI TO ŻEGLARZE, KTÓRZY PORWALI DIONIZOSA)
21. Jakie zadania musiał wykonać Jazon na polecenie króla Kolchidy- Ajetesa, aby otrzymać złote runo? (MIAŁ ZAORAĆ POLE ARESA SPIŻOWYMI BYKAMI, ZASIAĆ NA NIM SMOCZE ZĘBY I POKONAĆ RYCERZY, KTÓRZY Z NICH WYROSNĄ)
22. Jak wyglądał orszak Dionizosa? (NA POCZĄTKU SZŁY OSŁY, POTEM ISTOTY Z ROGAMI I OGONEM, POTEM JECHAŁ PAN- TŁUSTY STARZEC, SZŁY DZIEWCZĘTA, LAMPARTY I PANTERY)
23. Dlaczego Zeus kazał Afrodycie poślubić Hefajstosa? (CHCIAŁ MU WYNAGRODZIĆ DAWNE KRZYWDY)
24. Jak powstał kaduceusz? (BYŁA TO GAŁĄZKA LESZCZYNY, KTÓRĄ APOLLO PODAROWAŁ HERMESOWI. MIAŁA ONA MOC ŁAGODZENIA KŁÓTNI. KIEDYŚ RZUCIŁ JĄ HERMES POMIĘDZY DWA WĘŻE, KTÓRE JĄ OPLOTŁY. SYMBOL BISKUPI.)
25. Kim była Hekate? (BOGINI ŚMIERCI)

UCZTA

Dziś na górze bogów-................................ wielkie poruszenie. Władca świata-.................................. i jego szacowna małżonka- ............................................... organizują bal. Skrzydlaty posłaniec-................................... ma ręce pełne pracy. Musi zaprosić boga mórz-........................... i jego siostrę, która wyskoczyła z głowy ojca-.............................. Odwiedzi też królestwo podziemi, by zaprosić jego władcę-.............................. z małżonką- ................... oraz ich nieodłącznego towarzysza, boga śmierci- ................................ Nie można też zapomnieć o najpiękniejszej z boginek-................................. i jej synu, bożku miłości- ................................... Na tak wybornej uczcie nie może też zabraknąć boginki urodzaju-................... Po długich namysłach postanowiono zaprosić brzydkiego kowala-........................... i przewoźnika przez rzekę śmierci-..................................... Oby tylko bóg czasu-..................... pozwolił posłańcowi zdążyć do wieczora, nim bóg słońca-................................. zjedzie z nieba swym słonecznym rydwanem. Stoły już uginają się od pokarmów zapewniających nieśmiertelność-........................................... i ................................ Bóg sztuki- ...................................... przygotowuje się do występów wraz ze swymi nieodłącznymi towarzyszkami, opiekunkami sztuk- ..................................
 
A N D A I R A H A M I
R M T K O A E R T Z L
O A A P O L E N E P F
K R S R I L A U N O Y
G S I O D Y S D A H Z
D C S M T C Z R E A Y
T E Z E U S Z O F D S
A R M T U Y J M J E E
E B E E Z S I A B S M
C E F U T N T E F C R
H R M S I E H E K E E
O A W Z Y C R A N A H


W POWYŻSZEJ WYKREŚLANCE UKRYTYCH JEST 27 POSTACI Z MITOLOGII, NALEŻY JE ODNALEŹĆ WYPISAĆ, A POZOSTAŁE LITERY UTWORZĄ HASŁO. WYRAZY UKRYTE SĄ WE WSZYSTKICH MOŻLIWYCH KIERUNKACH.

TU WPISZ HASŁO:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Wytłumacz frazeologizmy lub wpisz odpowiednie słowo
1
A. STAJNIA AUGIASZA
B. MĘKI TANTALA
C. PIĘKNY JAK..............
 


2
A. PIĘTA ACHILLESA
B. PUSZKA PANDORY
C. NIEROZWAŻNY JAK.....................
 


3
A. PROMETEJSKI CZYN
B. NIĆ ARIADNY
C. WIERNA JAK.........................
 


4
A. SYZYFOWA PRACA
B. WRÓCIĆ NA TARCZY
C. SILNY JAK...................


5
A. ZNALEŻĆ SIĘ MIĘDZY SCYLLĄ A CHARYBDĄ
B. WRÓCIĆ Z TARCZĄ
C. MĄDRA JAK..............................
 

6
A. OLIMPIJSKI SPOKÓJ
B. RÓG OBFITOŚCI
C. PILNUJE JAK.................

Połącz w pary

1. ZEUS EURYDYKA
2. URANOS GALATEA
3. TEZEUSZ PSYCHE
4. ODYSEUSZ DEJANIRA
5. ORFEUSZ PRSEFONA
6. HADES GAJA
7. HEFAJSTOS PENELOPA
8. HERKULES HERA
9. EROS AFRODYTA
10. PIGMALION ARIADNA

Opracowanie: mgr Olga Łącka
mgr Jarosława Gawin
Szkoła Podstawowa nr 1 w Człuchowie


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.95Ilość głosów: 177

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam