AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Chrystofania - objawienie się zmartwychwstałego Jezusa

MIEJSKIE GIMNAZJUM W DARŁOWIE SCENARIUSZ LEKCJI RELIGII - GIMNAZJUM

Cel główny:
Zmartwychwstanie Jezusa podstawą naszej wiary.

Cel operacyjny:
Po lekcji uczeń potrafi:
- wymienić proroctwa dotyczące męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa;
- wyjaśnić cytat biblijny (Łk. 24,13-35);
- posługuje się terminami: "Chrystofania", "Zmartwychwstanie";
- zna teologiczny sens prawdy dotyczącej pustego grobu.

Metody pracy:
- praca z tekstem biblijnym (Łk. 24,13-35);
- układanie treści telegramu.

Formy pracy:
- indywidualna,
- w grupie.

Pomoce:
Podręcznik "Słowo blisko ciebie", Pismo Święte, druki telegramów.

Przebieg lekcji: I wprowadzenie:
Lekcję rozpoczynam od przypomnienia ważniejszych faktów ze Starego i Nowego Testamentu (proroctw - mówiących o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa). Proszę uczniów, by przypomnieli mi, znane im proroctwa z księgi Izajasza, Ezechiela i Ewangelii.
(Dyskusja)

Wyjaśniam i podsumowuję, że Jezus po to umarł i zmartwychwstał, aby każdy z nas (chrześcijanin) mógł cieszyć się po swej śmierci - życiem wiecznym. Misterium paschalne jest okazaniem wielkiej miłości Boga do człowieka.

Przygotowuję uczniów do odczytania Słowa Bożego.

II Obwieszczenia Słowa Bożego:
(Łk. 24,13-35)

Uczniowie patrzą w tekst biblijny zawarty w Ewangeliach, ja odczytuję go głośno.
III Dyskusja z uczniami o wydarzeniu, które miało miejsce w drodze apostołów do Emans.

Stawiam pytania:
1. Kogo spotkali uczniowie?
2. Co było treścią rozmowy?
3. Kiedy uczniowie poznali Jezusa?
Po rozmowie wprowadzam uczniom nowy termin teologiczny - Chrystofania (zjawienie się Jezusa Chrystusa po swoim zmartwychwstaniu, trwające 40 dni). Dokładnie go wyjaśniam i formułuję temat lekcji.

IV Metoda aktywizująca:
Dzielę klasę na 4 grupy, następnie rozdaję pocztowe blankiety telegramów i proszę by uczniowie w dziesięciu słowach napisali telegram, którego adresatami będą apostołowie w Jerozolimie. Mają w nim przekazać swoje wrażenia ze spotkania z Chrystusem. Określiłam czas pracy na 15 minut.

Podczas, gdy grupy będą wykonywały swoje zadania, chodzę po sali i sprawdzam, czy wszyscy zrozumieli polecenie.

Po określonym czasie nastąpi prezentacja treści telegramów:

V Prezentacja grup:
Po zakończeniu prezentacji na forum ogólnym zapytam uczniów, dlaczego wybrali akurat takie a nie inne słowa do ułożenia telegramu, w większości odpowiedzi uczniów będą bardzo trafne. Najważniejszym faktem będzie to, że Jezus zmartwychwstał, a udowodnił to w Chrystofanii.

VI Podsumowanie:
Pytam raz jeszcze uczniów:
1. Co to jest Chrystofania?
2. Co było treścią opowiadania biblijnego (Łk. 24,13-35)?
3. Jaką prawdę przekazuje nam zmartwychwstały Jezus?

VII Zeszyt ucznia:
Pod tematem uczniowie zapisują wyjaśnienie terminu Chrystofania. Poszczególne grupy wpisują treść telegramów przygotowanych przez siebie.

W domu:
Proszę, by uczniowie przygotowali plansze z terminem teologicznym:
a) Chrystofania,
b) Zmartwychwstanie.

Propozycje pracy w grupach:
I. Adresat: Apostołowie - Jerozolima
Jezus Zmartwychwstał STOP. Rozmawialiśmy STOP. Łamał Chleb STOP. Poznaliśmy Go STOP. Cieszyliśmy się.
Uczniowie

II. Adresat: Jerozolima - Wieczernik Cud STOP. Pan Zmartwychwstał STOP. Spotkaliśmy Go STOP. Rozpoznaliśmy Jezusa STOP. Łamał Chleb STOP.
Uczniowie

III. Adresat: Jerozolima - Wieczernik
Jezus Zmartwychwstał STOP. Rozmawiał STOP. Dzielił Chleb z nami STOP. Radujcie się.
Uczniowie

IV. Adresat: Jerozolima - Apostołowie
Chrystus Zmartwychwstał STOP. Rozpoznaliśmy Go, gdy łamał Chleb STOP. Radujcie się z nami STOP.
Uczniowie
 

Opracowanie: mgr Marzena Pacuła


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam