Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Jak prawidłowo prowadzić kronikę szkolną

Kronika szkolna powinna przekazać przyszłym pokoleniom obraz współczesnego życia, rozwoju i działalności szkoły. W kronice opisujemy życie wewnętrzne szkoły, miejscowe stosunki szkolne, przekazujemy informacje o nauczycielach pracujących w szkole, o sukcesach i niepowodzeniach szkoły. Ponieważ szkoła jest instytucją społeczną, należy również opisać jej pozycję w społeczeństwie, jej działalność zewnętrzną i wpływ na życie środowiska oraz wzajemne stosunki między szkołą a rodzicami.

Starannie i umiejętnie prowadzona kronika, podająca fakty z życia szkolnego i środowiska może dać w przyszłości bogaty materiał do opracowania historii szkolnictwa w gminie, powiecie, lub do przygotowania monografii terenu, czy też nawet do innych prac naukowych.
Aby to zadanie spełnić, należy przy prowadzeniu kroniki szkolnej uwzględnić:

1. Zagadnienia oświatowe

- aktualny stopień organizacyjny, dane statystyczne odnoszące się do ilości dzieci, frekwencji, odległości do szkoły
- nauczyciele-wiek, wykształcenie, staż pracy
- wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe-uzupełnienie
- budżet szkoły, warunki i rozwój szkolnictwa
- praca kulturalno-oświatowa i ciekawsze wydarzenia w szkole
- udział Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły
- stosunki panujące w szkolnictwie
- w jaki sposób szkoła wiąże nauczanie ze środowiskiem
- udział szkoły w rozwoju kulturalnym środowiska lokalnego
- warunki pracy i wysokość płacy nauczycieli w porównaniu z innymi pracownikami. Podając płacę, dobrze będzie dla porównania uwzględnić aktualne ceny środków żywnościowych i przedmiotów codziennego użytku (takie zestawienia podają niektóre gazety w okresach przedświątecznych, np. Kronika Beskidzka, artykuł "Co? gdzie? za ile?").
- udział komitetu rodzicielskiego w życiu szkoły

2. Zagadnienia historyczne i polityczne

- rys historyczny miejscowości
- upolitycznienie ludności itp.

3. Zagadnienia gospodarcze

- gospodarka państwowa, prywatna
- rolnictwo, handel, chałupnictwo, przemysł, warunki pracy, płacy

4. Zagadnienia społeczne i kulturalne

- struktura społeczna środowiska, skład socjalny, organizacje społeczne
- regionalizm, zwyczaje i obyczaje ludności, zabytki, współczesne budownictwo oraz wszystkie inne sprawy o tematyce społecznej

Zapisy w kronice należy w miarę możliwości ilustrować fotografiami (aby nadać im wartość historyczną należy je dokładnie opisać) wklejać wycinki z gazet, w których są poruszane sprawy dotyczące szkoły, związane ze środowiskiem (na wycinkach zaznaczyć nazwę gazety lub czasopisma oraz podać datę i numer egzemplarza w którym się ukazały). Zapisy należy dokonywać na bieżąco, systematycznie, w kolejności chronologicznej zdarzeń. Pewne zapisy można dokonywać rzadziej, pod warunkiem jednak starannego gromadzenia wszelkich materiałów potrzebnych do opisu.

Wszystko, cokolwiek wpisujemy, powinno być tak ujęte, aby przyszłe pokolenia bez trudu mogły zrozumieć treść zapisu. Kronika szkolna prowadzona w sposób tradycyjny, powinna mieć odpowiednią szatę graficzną, zgodną z jej znaczeniem i wagą treści, powinna być grubą, dobrze oprawioną księgą z ponumerowanymi stronami. Można również redagować kronikę w formie porządnie prowadzonego segregatora (karty ponumerowane, w folii)ze względu na dogodniejsze kopiowanie tak wybranych stron, jak i całej kroniki. Zauważyłam bowiem w ostatnich latach nasilone zainteresowanie kroniką ze strony nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy starają się o awans zawodowy. Często skanują lub kserują poszczególne strony, gromadząc w ten sposób dowody swojej pracy. Wydaje się, że całość kroniki mniej ucierpi przy takich operacjach, jeśli wydawać się będzie odpowiednią stronę wybraną z segregatora.

W Zespole Szkół w Osielcu kronikę szkolną prowadzę od roku 1992.
 

Opracowanie: mgr Michalina Maciaszek
Zespół Szkół w Osielcu


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 2

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam

O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2015