AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Czy podobają się nam cechy charakteru, usposobienia i intelektu Ani Shirley?

Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie 6.

Cele:
Uczeń umie:
- rozróżniać i nazywać cechy charakteru, usposobienia, intelektu,
- w sposób kulturalny przedstawiać swoje zdanie,
- współdziałać w grupie,

Metody:
praca w grupach
metaplan
praca z tekstem

Środki dydaktyczne:
arkusze papieru, karteczki z nazwami cech, marker
Czas pracy - 90 minut.

Tok zajęć:
Należy umieścić na tablicy 3 arkusze papieru na których będą zapisane kolumny: charakter, usposobienie, intelekt.

1.Wprowadzenie:
Na kolejnych zajęciach będziemy się zastanawiać, czy Ania mogłaby zostać naszą przyjaciółką. Dlatego dzisiaj poznamy cechy jej charakteru, intelektu i usposobienia. 2.Rozdanie uczniom koperty nr 1. Przyporządkowują definicję do konkretnej kolumny metaplanu. (definicje - załącznik nr 1)
3.Rozdanie uczniom koperty nr 2 oraz kartki brystolu. Uczniowie przyporządkowują cechy do odpowiednich grup (charakteru, usposobienia, intelektu). Szukają w lekturze fragmentów opisujących cechy Ani. Wnioski przyklejają na brystolu.
Wspólna modyfikacja na tablicy.
4.Podsumowanie
Sporządzenie notatki-wypełnienie kart pracy.
5.Zadanie domowe:
W dowolnej formie odpowiedz na pytanie zawarte w temacie.
Definicje - załącznik nr1

Charakter
Zespół cech psychicznych, właściwych danemu człowiekowi, przejawiających się w jego postępowaniu. Cechy te mogą ulegać zmianie, przeistaczać się.

Usposobienie
Wrodzone właściwości, natura człowieka. Najczęściej nie ulegają zmianie. Są stałą cechą człowieka.

Intelekt
Stan, poziom umysłu człowieka. Sposób myślenia, rozumowania.

Polecenia dla grup - koperta nr.1

1. Przeczytajcie uważnie wylosowaną definicję.
2. Na tablicy znajdują się trzy hasła. Wspólnie zdecydujcie, które z nich pasuje do Waszej definicji.

Polecenia dla grup - koperta nr.2

1. W kopercie znajdują się przykłady cech człowieka. Wybierzcie te z nich, które pasują do kategorii wcześniej przez Was wylosowanej. Pozostałe włóżcie z powrotem do koperty.
2. Zastanówcie się, które z wybranych przez Was cech charakteryzują Anię Shirley. Oszukajcie w tekście fragmenty potwierdzające Wasz wybór. (Cechy naklejcie na brystol).
3. Możecie także dopisać inne cechy. Pamiętajcie jednak, że muszą one należeć do wylosowanej przez was kategorii.

Przykładowe cechy, które mogą znaleźć się w kopercie nr2

Sumienna
pracowita
pilna
wrażliwa
uczuciowa
zdolna do wyrzeczeń
i poświęceń
uparta
wytrwale dążąca do osiągnięcia
postawionych przed sobą celów
ambitna
lekkomyślna
nieuważna
odważna
śmiała
czuła na piękno przyrody
koleżeńska
uczynna
gadatliwa
roztrzepana
energiczna
żywa
pogodna
impulsywna
błyskotliwa
inteligentna
bogaty zasób słownictwa
mówiąca pięknym, bogatym językiem
uzdolniona literacko
zdolna
pojętna
rozumna

Karta pracy - podsumowanie

Wypełnij poniższą kartę pracy. Sprawdź, czego nauczyłeś się na dzisiejszej lekcji.

Charakter - zespół cech psychicznych, właściwych danemu człowiekowi, przejawiających się w jego postępowaniu. Cechy te mogą ulegać zmianie, przeistaczać się.
np.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Usposobienie - wrodzone właściwości, natura człowieka, które najczęściej nie ulegają zmianie. Są stałą cechą człowieka.
np.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Intelekt - stan, poziom umysłu człowieka. Sposób myślenia, rozumowania.
np.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Opracowanie: Małgorzata Barć


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.33Ilość głosów: 9

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam