AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Starożytny Rzym - sprawdzian wiadomości

1. Według legendy, symbolem "wiecznego miasta" jest:
a) orzeł w locie
b) rozpędzony tur
c) wilczyca karmiąca dzieci
d) gołąb

2. Od założenia Rzymu do upadku cesarstwa rzymskiego minęło lat:
a) 1229
b) 277
c) 1134
d) 381

3. Wskaż spośród podanych, formy spędzania czasu w starożytnym Rzymie
a) spektakl teatralny
b) turniej rycerski
c) pobyt w termach
d) regaty morskie
e) koncert fortepianowy
f) walki gladiatorów

4. "Widzę Kasjusza i Brutusa na schodach Senatu. Za chwilę będzie tu bardzo gorąco. W tym dniu zabito wybitnego wodza rzymskiego i dyktatora."
Mówiąc o wybitnym wodzu rzymskim i dyktatorze autor cytowanych słów ma na myśli:
a) Oktawiana
b) Brutusa
c) Juliusza Cezara
d) Spartakusa

5. Przeczytaj tekst źródłowy i wypisz po dwa uprawnienia konsulów, senatu i ludu rzymskiego.

(...) Były zatem trzy w ogóle składniki władzy państwowej,(...) konsulowie,(...) senat, (...) lud.
Otóż konsulowie, póki z legionami nie wyruszą w pole i póki bawią w Rzymie, decudują o wszystkich sprawach publicznych. Bo wszyscy ich urzędniccy, z wyjątkiem trybunów ludowych, są im podwładni i słuchają ich(...). Prócz tego oni przedkładają do obrad pilne sprawy, w ich ręku spoczywa całe wykonanie uchwał. Także o wszystkie publiczne sprawy, które muszą być załatwione przez lud, im wypada się troszczyći zwoływać zgromadzenie ludowe, im stawiać wnioski, im wykonywać uchwały większości. Dalej, co tyczy się zbrojeń wojennych i w ogóle kierowania wyprawą, to mają oni niemal władzę absolutną(...) Mogą też z pieniędzy publicznych wydawać tyle ile zechcą(...)

Jeżeli chodzi o senat, to ma on przede wszystkim władzę nad skarbem publicznym, mianowiciezarządza wszystkimi dochodami i tak samo wydatkami.Nie mogą bowiem kwestorowie na poszczególne potrzeby żadnego czynić wydatku bez uchwał senatu, z wyjątkiem wydatku zarządzonego przez konsulów.(...) Tak samo wszelkie popełnione w Italii przestępstwa, które wymagają śledztwa ze strony państwa, jak zdrada, sprzysiężenie, trucicielstwo, skrytobójstwo-są przedmiotem troski senatu.(...) jeżeli do kogoś poza Italią należy posłać poselstwo bądź w celu złagodzenia sporów, bądź dla przyjęcia ludu w poddaństwo, bądź wreszcie dla wypowiedzenia wojny-także senat ma o to staranie. Również jak należy się w każdym wypadku wobec przybyłych do Rzymu poselstw zachować i jaką im dać odpowiedź -wszystkim tym kieruje senat.(...)

(...) Mimo to pozostaje udział także dla ludu, a pozostaje mu najwyższy. Albowiem jedynie lud w państwie rozstrzyga o nagrodzie i karze(...). Dalej lud rozdaje urzędy między godnych ludzi, co jest w wolnym państwie najpiękniejszą nagrodą za cnotę. Ma on także prawo zatwierdzania ustaw, a co jest najważniejsze postanawia o pokoju i wojnie. A gdy chodzi o zawarcie sojuszu, zakończenie wojny i układy, lud jest tym, który to wszystko ustala i ratyfikuje, albo też unieważnia.(...)
-uprawnienia:
a) konsulów:...........................................................
..............................................................................
b) senatu:...............................................................
.............................................................................
c) ludu:...................................................................
..............................................................................
6. Połącz w pary pojęcia z ich wyjaśnieniami:

a) Forum Romanum 1) zwierzchnik rzymskich urzędników
b) plebejusz 2) centrum gospodarcze Rzymu
c) konsul 3) amfiteatr
d) koloseum 4) wolny obywatel bez praw politycznych
e) kolon 5) spisane prawa zwyczajowe
f) Prawo 12 tablic 6) wolny dzierżawca7. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej:
a) chrześcijaństwo religią równoprawną z pozostałymi w cesarstwie rzymskim
b) początek Rzymu jako cesarstwa
c) koniec starożytności
d) pierwsza wojna punicka
e) założenie "wiecznego miasta"

8. Spośród wymienionych niżej osiągnięć cywilizacyjnych wybierz te, które zawdzięczamy starożytnym Rzymianom.
a) demokracja
b) uprawa roli
c) republika
d) manufaktura
e) teatr
f) igrzyska sportowe
g) akwedukt
h) budowa dróg
i) geometria
j) filozofia
k) handel
l) liberalizm
ł) okręty podwodne
m) kolczuga

9. Na podstawie poniższego tekstu źródłowego określ, jakie wartości przyświecały pierwszym chrześcijanom.

"Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.(...)"

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów, sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
Dzieje Apostolskie, I wiek n.e.

10. Rozwiń w 10-15 zdaniach podany poniżej temat.
W którym z systemów ustrojowych starożytnego Rzymu wolałbyś żyć, królestwie, republice czy cesarstwie? Uzasadnij swój wybór, wykorzystując znane Ci lektury, wiedzę historyczną i życiowe doświadczenie.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Opracowanie: Jerzy Racki


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.42Ilość głosów: 19

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam