AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Czytanie z podziałem na role opowiadania T. Fiutowskiej pt. "Kłótnia kredek". Układanie i pisanie haseł. Przymiotnik jako określenie rzeczownika. Cztery pory roku - przypomnienie i utrwalenie wiadomości

ZAJĘCIA Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA II

TEMAT KOMPLEKSOWY: Co jest ważne w życiu?

TEMAT DNIA: Kto jest najważniejszy?

Cele dydaktyczne:
- rozwijanie umiejętności pracy z tekstem,
- doskonalenie techniki czytania z odpowiednią intonacją,
- utrwalenie pojęcia przymiotnika jako określenia rzeczownika,
- utrwalenie wiadomości o czterech porach roku,
- budzenie wrażliwości na piękno przyrody.

Cele wychowawcze:
- uświadomienie uczniom ich własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności innych,
- kształtowanie postaw interpersonalnych: postawy życzliwości, tolerancji, koleżeństwa,
- kształtowanie postaw intrapersonalnych - wspieranie poczucia własnej wartości
u dzieci,
- kształtowanie postawy altruistycznej.

Przewidywane efekty:
- uczeń zrozumie intencje autora zawarte w tekście i potrafi wskazać analogię pomiędzy awanturą postaci a zachowaniem się ludzi,
- zapamięta hasła dotyczące poznanej tematyki,
- zrozumie pojęcia: tolerancja, takt,
- zrozumie sens zdania: "Inny" nie zawsze oznacza "gorszy"
- uczeń potrafi:
* czytać tekst z podziałem na role /bez didaskali/,
* układać zdania z rozsypanki wyrazowej,
* wyszukiwać w tekście odpowiednie fragmenty,
* odpowiadać na postawione pytania w formie dłuższych, spójnych wypowiedzi,
* uczeń utrwali wiadomości o przymiotniku.

Metody pracy: (wg W. Okonia)
- padające (informacyjne): opis, wyjaśnienie, opowiadanie,
- poszukujące (problemowe): pogadanka heurystyczna, zabawa symulacyjna,
- eksponujące: organizowanie przeżyć uczniów,
- operatywne: metoda ćwiczeń, praca z tekstem.

Formy pracy:
- indywidualna, zbiorowa i grupowa praca jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
- taśma z podkładem muzycznym,
- keyboard,
- rozsypanka wyrazowa,
- ilustracje przedstawiające pory roku,
- podpisy,
- karty pracy uczniów,
- kredki wykonane z kartonu,
- postać lalki,
- teksty opisujące krajobrazy pór roku,
- tekst opowiadania "Kłótnia",
- pudełko z lusterkiem.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie.

2.Stworzenie w klasie miłej atmosfery: odśpiewanie przez dzieci piosenki "Nasza klasa" z akompaniamentem.

3.Wprowadzenie do tematu poprzez nawiązanie do tematyki z poprzednich zajęć.

4.Przypomnienie sposobu czytania prozy najlepiej oddającego nastrój oraz wyliczenie cech pięknego czytania.

5.Wymienienie przez dzieci postaci występujących w opowiadaniu i ustalenie osób potrzebnych do czytania z podziałem na role.

6.Czytanie z podziałem na role bez didaskali (dzieci w domu zaznaczyły wypowiedzi poszczególnych postaci).

7.Słowna ocena techniki czytania.

8.Wypowiedzi uczniów na temat przeczytanego tekstu (ukierunkowane pytaniami nauczycielki).
-Podobało wam się zachowanie kredek? Dlaczego?
-Wyszukajcie w tekście, co mówiła kredka czerwona, żółta i czarna?
(indywidualne czytanie fragmentów dotyczących samooceny kredek).
-Wypowiedź, której kredki sugeruje, iż była ona smutna, samotna i nieszczęśliwa?
-Która z postaci występujących w opowiadaniu, według was, jest najlepsza, najrozsądniejsza?
-Wyszukajcie i odczytajcie wypowiedzi lalki.
-Czy spostrzeżenia lalki są słuszne? Dlaczego? Na jakich zajęciach możecie się o tym przekonać?

9.Ocena postaci. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku. Ciche czytanie wyrazów
umieszczonych na paskach papieru. Przyporządkowywanie podpisów pod
odpowiednim obrazkiem odzwierciedlających cechy bohaterów.

Głośne odczytanie wyrazów z tablicy.

zarozumiałe wrażliwa
kłótliwe sprawiedliwa
nietolerancyjne wyrozumiała
nieznośne ..............


Na jakie pytania odpowiadają wyrazy, którymi oceniliśmy lalkę i kredki? (przypięcie na tablicy pytań: JAKIE?(pod kredkami), JAKA? (pod rysunkiem lalki).
- Jak nazywamy wyrazy określające cechy przedmiotów, zwierząt i ludzi?

10.Łączenie treści języka polskiego ze środowiskiem - integracja międzyprzedmiotowa.
N: Z opowiadania wynika, że świat, który nas otacza, to cała gama kolorów zmieniająca się w zależności od pór roku. Słuchając opisów czytanych przez kolegów zanotujcie, której pory roku dotyczą kolejne opisy.
* Superlearning - prezentacja opisów pór roku na tle muzyki.
* Sprawdzenie poprawności wykonanej pracy, poprzez odczytanie zanotowanych pór roku.
* Prezentacja ilustracji przedstawiających cztery pory roku. Samodzielne przyporządkowanie przez uczniów podpisów:

WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA

11. Zabawa "Różnię się od ciebie..."
N: Kredki, którymi można przedstawić nasz piękny kolorowy świat różnią się od siebie barwą. A wy? Czym wy się różnicie? Zwracając się do kolegi siedzącego obok, spróbujcie wymienić te różnice w sposób taktowny, nie obrażający kolegi.
* Przeprowadzenie zabawy.
* Ustosunkowanie się nauczycielki do wypowiedzi uczniów.
Zwrócenie uwagi na najważniejsze cechy człowieka, od których zależy jego wartość.

12.Poproszenie dzieci, aby zapisały na kartkach imię lub nazwisko osoby, która według nich jest najważniejsza.

13.Sprawdzenie trafności wyboru najważniejszej osoby poprzez ustawienie na biurku specjalnie skonstruowanego pudełka bez jednej ścianki, z lusterkiem umieszczonym wewnątrz. Poinformowanie dzieci, że zaglądając do pudełka zobaczą najważniejszą osobę i będą mogli sprawdzić czy ich zapis na kartce jest trafny.

14.Omówienie wspólnie z dziećmi ich oczekiwań i wrażeń po tym ćwiczeniu. Podkreślenie faktu, że w klasie znalazły się same najważniejsze osoby na świecie. Wyciągnięcie wniosków.

15.Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych:
Nikogo nie wolno traktować gorzej, bez względu na wygląd. Wszyscy jesteśmy jednakowo ważni. Prawa dla wszystkich są jednakowe.

16.Odczytanie przez uczniów ułożonych zdań.

17.Przepisanie zdań do zeszytów.

18.Podsumowanie zajęć.

19.Ocena aktywności uczniów (werbalna i w formie pisemnej).

20.Objaśnienie pracy domowej.

21.Pożegnanie piosenką "Hymn tęczy" przy akompaniamencie.

W czasie zajęć wykorzystano: tekst opowiadania T.Fiutowskiej "Kłótnia kredek" opisy pór roku (ułożone przez naucz. prowadzącą zajęcia) piosenka "Hymn tęczy", piosenka "Nasza klasa" (słowa ułożone przez naucz. prowadzącą zaj.)

"Kłótnia kredek"

Zosia namalowała kredkami lalkę. Zostawiła obrazek i kredki na stoliku. Kiedy wybiegła na podwórko, kredki zaczęły się kłócić.
Pierwsza, kręcąc ostrym noskiem, powiedziała:
- Jestem najładniejsza, bo czerwona. A wszystko, co jest ładne jest czerwone: wstążki we włosach dziewczynek, kwiaty i biedronki.- Nie chwal się - powiedziała druga - zielonego jest znacznie więcej, a co zielone to piękne: listki, łodygi, trawa, koniki polne...
- Ja jestem najważniejsza, bo jestem żółta, żółta jak słońce, a ono jest najważniejsze na świecie. - Słońce świeci na niebie - stwierdziła czwarta - a niebo jest niebieskie. Niebieskie są wody oceanów, mórz i rzek... Inne kredki nie mówiły nic, leżały spokojnie. Nie wiedziały czym miałyby się pochwalić. Nagle odezwała się lalka z obrazka:
- Wszystkie jesteście jednakowo piękne i potrzebne. Bez fioletowej i pomarańczowej nie byłoby na niebie tęczy, śliwek i pomarańczy. Obie kredki: fioletowa i pomarańczowa przysunęły się do poprzednich
czterech kredek. A lalka mówiła dalej:- Potrzebna jest też barwa brązowa. Bez niej nie byłoby pni i gałęzi drzew, kasztanów, żołędzi. I brązowa kredka przysunęła się do poprzednich, a one zawstydzone przyjęły ją do swego grona. Z boku leżała jeszcze jedna kredka. Była smutna i czuła się osamotniona.
- One są szczęśliwe. Są piękne i kolorowe, a ja jestem ciemna, czarna, mnie nikt nie lubi - myślała.
Ale lalka dostrzegła i ją:- Cóż tak się pysznicie? - skarciła zadowolone, radosne, kolorowe kredki - Spójrzcie na kolor ziemi, w której rosną drzewa, kwiaty, krzewy, warzywa, zboża dlatego czarna barwa jest piękna swoją czernią i potrzebna tak samo jak wy. I kredki przysunęły się do czarnej.
- Teraz jesteście w komplecie. Razem możecie dokonać wspaniałych rzeczy. Na przykład namalować taką lalkę jak ja. Kiedy Zosia wróciła z podwórka na stoliku była już cisza. Schowała do pudełka kredki, a orazek lalki powiesiła na ścianie.

Opisy pór roku

1 Jesień..
Noc się wciąż wydłuża, a dzień skraca. Długo opada poranna mgła. W ciszy zblakłych powoi i w pożółkłej trawie już nic nie świergocze. Opuściły nas jaskółki, skowronki i inne ptaki. Wiatr w gałęziach świszcze. Drzewa zrzucają z siebie piękne stroje, tkając różnobarwne dywany. Dęby
i buki brązowe, wiązy - czerwone, brzozy, graby, topole i lipy - złociste, a klony - pstre. Mała wiewiórka ostatni orzech niesie. Poczerniały jałowce i wzgórza, a po szybach sypią się krople sennie jak mak. Słońce już coraz rzadziej gości na pochmurnym niebie.

2.Zima.
Biały, puszysty śnieg pokrył ziemię. Zniknęła woda w stawie, pojawił się lód. Rzeki zamarzły. Drzewa otulił srebrzysty śnieg. W dali, na stokach gór iskrzy się barwami tęczy mroźny śnieg. Dzieci idą z łyżwami na ślizgawkę. Inne biorą sanki lub narty. Zjeżdżają z górki nie zważając na wiatr i mróz. Ubrane są w ciepłe futerka i nie boją się mrozu.

3.Wiosna.
Słońce przygrzewa coraz mocniej. Przyleciały już jaskółki i skowronki, które od świtu do nocy śpiewają wesoło. Po łące spacerują dumne bociany. Powietrze przesycone jest zapachem świeżej trawy i lasu. Ludzie rozpoczęli prace przy domowych ogródkach i na działkach. Zakwitły już pierwsze kwiaty: zawilce, przebiśniegi, przylaszczki i sasanki, a na gałązkach drzew pojawiły się pierwsze liście i pąki kwiatów. Cała przyroda budzi się do życia.

4.Lato.
Plaża. Jest skwarny lipcowy dzień. Leżysz na gorącym piasku, czujesz jaki jest ciepły. Odczuwasz też ciepło promieni słonecznych. Nie możesz otworzyć oczu, bo razi blask słońca, ale pamiętasz widok fal rozpryskujących się o brzeg morza. Coś tam do siebie "mówią" mewy, nawet słychać szum ich skrzydeł. Dotykasz nogi. Jest gorąca, trochę wilgotna, bo przecież przed chwilą kąpałeś się w słonej morskiej wodzie. Czujesz się przyjemnie. Złote, gorące płomienie słoneczne rozświetlają twoją opaloną twarz.

Piosenka "Hymn tęczy"

Sto kolorów, tysiąc barw, każdy w swoim sercu nosi.
Nie bój się pokazać ich, kiedy słońce o to prosi.
Dosyć mamy zła i łez, niech się szczęściu stanie zadość. Zróbmy tęczę z naszych serc, ofiarujmy światu radość.

Ref.
A więc weźmy się za ręce.
Wszyscy razem zaśpiewajmy.
Złączmy serca w tej piosence.
Zawiązujmy nić przyjaźni.
My jesteśmy dziećmi świata, nieba, słońca, Ziemi,tęczy.
I nadeszła chwila taka,
Która łączy nas, łączy nas,
Która łączy nas w piosence.

Piosenka "Nasza klasa"

Moja siostra jest już w piątej klasie,
w trzeciej klasie jest braciszek Krzyś,
a ja jestem uczniem drugiej klasy,
bo mam dzisiaj bardzo dużo, bo aż osiem lat.

Ref.
Osiem lat, osiem lat ma Judytka i Wioletka
i Piotrusie dwa. Osiem lat również ma
Paulinka, Karolinka, Wojtuś, Asia oraz ja.

Karta pracy ucznia (praca domowa)

Przeczytaj tekst i podkreśl wyrazy określające nazwy kolorów.

W ogródkach zakwitły wiosenne kwiaty. Kwitną czerwone tulipany i różowe stokrotki. Nieśmiało wychylają się z zielonej trawy fioletowe fiołki i krokusy. Raźno śmieją się białe narcyze i żółte żonkile rosnące na klombach. Nad kwiatami wesoło fruwają różnobarwne motyle. Najpiękniejsze są pazie królowej z niebieskimi kółkami. Kolorowy i piękny jest ogród wiosną.


Rysunek przedstawiający kwiaty i motyle.

Pokoloruj rysunek używając kolorów podanych w tekście.

Opracowanie: mgr Danuta Rolka - nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Miłkowej.


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam