AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Scenariusz akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

1. Akademia została zorganizowana dla społeczności Sienna.
2. Program zaprezentowano w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Siennie.
3. Cel uroczystości:
- przypomnienie jednego z najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski,
- kształtowanie dumy z osiągnięć naszych przodków,
- kształtowanie związków emocjonalnych z własnym narodem,
- włączenie młodzieży do gminnych obchodów święta,
- prezentowanie umiejętności recytatorskich i wokalnych młodzieży gimnazjalnej.
4. Montaż poetycko - muzyczny zatytułowano "Na dzień 3 Maja...".
5. W programie wzięli udział członkowie koła polonistycznego, uczniowie kl. II gimnazjum. Opracowanie muzyczne uroczystości jest również autorstwa członków koła.

Na wstępie- krótki fragment poloneza z filmu "Pan Tadeusz".

Narrator I:

3 Maja 1791r. - cóż to za data? Dla wielu młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie zapominamy o istotnych wartościach. Odrzucamy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy teraźniejszość. Ks. prof. Wł. Sedlak patron Liceum Ogólnokształcącego powiedział: "Trzeba być historykiem własnego życia, umieć patrzeć i przyczynowo łączyć, wiążąc czas przeszły z przyszłym poprzez teraźniejszość ciągle w żywy sposób". Słowa te dla wielu młodych ludzi powinny stać się drogowskazem, bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

Narrator II:

3 Maja 1791r. to dzień wolności dla Polaków. Nasi przodkowie zrozumieli, co znaczy wolność. Zapraszamy wszystkich do wędrówki przez wieki, która jest odpowiedzią na pytanie: Co to znaczy być wolnym?

Piosenka - "Jakże cię pokochać", sł. J. Babicz, muz. J. Rudzki

Narrator I:


Oto jak o celach Rzeczypospolitej mówił Andrzej Frycz Modrzewski:

Recytator I:

"(...) Niech tedy to będzie celem Rzeczypospolitej by w niej wszyscy obywatele mogli żyć dobrze i szczęśliwie, to jest uczciwie i sprawiedliwie, aby wszyscy rośli z godnością i pożytkami, aby wszyscy wiedli żywot spokojny i cichy, aby każdy był jak najmocniej zabezpieczony".

Narrator II:

Jan Kochanowski w jednej ze swoich pieśni apeluje do rządzących słowami:

Recytator II:

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono,
I zwierzchność nad stadem bożym zwierzono.
Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Żeście miejsce zasiedli na boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy,
Jako wszystek ludzki mieć rodzaj na pieczy.
A Wam więc nad nami zwierzchność jest dana,
Ale i sami macie nad sobą pana,
Któremu każdykolwiek z spraw swych uczynić,
Poczet macie: trudnoż tam krzywemu wynić.
Nie bierze ten pan darów ani się nie pyta,
Jeśli chłop czyli się grotem poczyta;
W siermiędze li go widzi, w złotych li głowach,
Jeśli najmniej przewinił, być mu w okowach.

Recytator II:

Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem,
Grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem;
Przełożonych występki miasta zgubiły,
I szerokie do gruntu cesarstwa zniszczyły.

Narrator I:

Tę gorzką prawdę o zgubnych rządach słychać w pieśni Ignacego Krasickiego.

Recytator III:

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Narrator II:

Wielkie dni przeżywa Warszawa. Oto już drugi rok obraduje w stolicy sejm. Toczy się na nim zacięta walka o losy Polski. Wśród posłów była grupa ludzi światłych, którzy chcieli zmienić dawne, złe prawa.

Recytator IV:

Wśród tych okropnych poczwar, co szpecą ród ludzki,
Wspaniały obraz nowe serc wzruszenie wzbudzi.
Prawdziwy obywatel, radźca nieskażony,
Serce mężne, a umysł niesie objaśniony.
Zna i lubi powinność, zna sprawy ojczyzny,
W środki dzielne i w radne wynalazki żyzny.
Odkrywa zdradę, hańbi podłość, dźwiga cnotę;
Gdy upór - przekonywa; naucza prostotę.
Sprawiedliwość, odwagę tchnie słowy, przykładem;
Nie strwożon, Rzymian idzie i Spartanów śladem;
Czuje krzywdę i zbrodnię, hańbę niżej kładzie
Niż śmierć i niż niewolę - i w skutku, i w radzie.

Recytator V:

Wyższym nad nieba wzniosłe majestatem
Boże! Co raczysz zawiadować światem
I dobrodziejstwy, czym jesteś objawić,
Pozwól się sławić.
Daj użyć, co dał, w pokoju i zgodzie,
Daj ducha rady i męstwo w narodzie,
Podległością rządną, w swobodzie wstrzymałość,
W działaniu trwałość.
Niech łaski twojej będzie uczestnikiem
Król, radny, rycerz, mieszczanin z rolnikiem,
Dotąd, gdy większą szczęśliwiąc swobodę,
Tyś sam nagrodą.

Narrator I:

Wreszcie nadszedł dzień 3 Maja 1791r. - dzień uchwalenia konstytucji.

Recytator VI:

"Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła; wolni od hańbiącej obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym; chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć - mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy".

Piosenka - "Mazurek 3 Maja".

Recytator VII:


Wielka ma zawitać zmiana,
Wolność, równość wszystkim dana.
Wszyscy zjednoczą się w pracy:
Szlachta, mieszczanie, wieśniacy.
Lecz wszyscy też w równej mierze
Polsce winni służyć szczerze.
Kto za tym, niech głos swój poda.
"Zgoda, zgoda!"
"Niech wszystkie stany!"
Byle razem, ramię w ramię
A wszystko zło się przełamie.

Recytator VIII:

Dniu trzeci Maja, dniu nam święty,
hołd ci należy nieść,
choć dziś narodu cel wytknięty,
pamięci twojej cześć!
W sercach ci trzeba wznieść ołtarze,
za jasny wspomnień kwiat,
który rokrocznie niesiesz,
w darze z minionych dawno lat...
Święto przeszłości - świętem dla nas,
bo nas nie spodli wróg.
Czcić je będziemy po wieczne czasy,
tak nam dopomóż Bóg!

Recytator IX:

Biją dzwony....Pieśń radosna
poprzez cały leci kraj,
w złotym słońcu wstała wiosna
i z nią drogi Trzeci Maj....

Grają trąby....Hej, wesele!
Patrzaj, Polsko, Święty dzień
dzisiaj do twych stóp się ściele,
niech więc smutki idą w cień!

Grają trąby....Dzwonią dzwony,
radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj.

Narrator II:

Niedługo cieszyli się Polacy wolnością. Nastał czas zaborów i rozpoczęło się tułacze życie Polaków na obczyźnie.

Fragment "Pożegnania ojczyzny" Ogińskiego.

Narrator I:

Podejmowano wielokrotnie próby ratowania ojczyzny, ale silne państwa zaborcze skutecznie udaremniły wysiłek powstańców 1830 i 1863 roku.

Narrator II:

Nadzieja na upragniona wolność zrodziła się w 1914r. a 1918 przyniósł ją ponownie do Polski.

Piosenka - "Jak długo w sercu naszym"

Narrator I:

Może ta wędrówka przez nasza historię, pomoże wam zrozumieć czym jest wolność. Wszyscy przecież marzymy o tym, by świat, w którym żyjemy był dobry i piękny, a człowiek w nim żyjący szczęśliwy.

Piosenka - "Mury" J. Kaczmarskiego.

Narrator II:

Podsumowaniem naszej wędrówki niech będą ciągle aktualne słowa, jednakowo ważne w 1791 roku jak i dzisiaj. Zastanówmy się nad ich sensem.

Recytator X:

Mądry Polak po szkodzie,
już były te szkody.
Dziś obrócony na nas wzrok mają narody.
Lub nas rządnych, prawych,
czynnych świat pochwali, lub
nas chcącymi zguby, nikt się
nie użali.

W programie wykorzystano:
K. Węgierski "Obywatel prawy".
K. Węgierski "Konstytucja 3-go Maja 1791 roku".(fragmenty).
M. Skalska "Biją dzwony".
W. Dalewska "Dniu Trzeci Maja".
I. Krasicki "Pieśń na 3 Dzień Maja".
 

Opracowanie: Beata Górska


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.56Ilość głosów: 16

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam